Beneficiar: AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI

e guvernare a

 

Valoare: 15.592.662,90 LEI, din care:
Contribuția Comisiei Europene (FEDR): 12.816.891,47 LEI
Contribuția publică națională (buget de stat): 432.095 LEI

Finanțat prin: Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020

 

 

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unei echipe multidisciplinare la nivelul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), respectiv al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care să asigure dezvoltarea și implementarea portofoliului de proiecte finanțate din Axa prioritară 2 a Programului Operațional Competitivitate, ancorate în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Echipa de experți din cadrul UIP-POAT a contribuit la identificarea, pregătirea cererilor de finanțare și implementarea efectivă a proiectelor contractate. În urma sprijinului oferit prin Programul Operațional Asistență Tehnică, au fost contractate 11 proiecte în cadrul Axei prioritare 2 POC, având ca beneficiari autorități ale administrației publice centrale, precum: MCSI/ADR, Ministerul Muncii şi Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, Consiliul Național al Audiovizualului, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Centrul Național de răspuns la incidențe de securitate cibernetică - CERT-RO. Totodată, prin finanțarea POAT a fost dezvoltată Schema de grant Next Generation Network (NGN) pentru internet de mare viteză în sute de localități defavorizate.

Avantajele obținute se măsoară în facilitarea accesului la infrastructura de internet și dezvoltarea serviciilor publice electronice pentru cetățeni, în acord cu obiectivele Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020.