Varianta în Română

Se pare ca aveti probleme cu vizualizarea PDF-urilor in acest browser: Dati click pentru download

Varianta în Engleză

Se pare ca aveti probleme cu vizualizarea PDF-urilor in acest browser: Dati click pentru download

pdfAcordul de Parteneriat 2014-2020 RO1.49 MB

pdfAcordul de Parteneriat 2014-2020 EN1.1 MB

pdfProtocol de colaborare privind aplicarea condițiionalităților ex-ante generale din domeniile: anti-discriminare, egalitate de șanse între femei și bărbați, dizabilități.

Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat - 2016

Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat - 2017

Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat - 2019


Comitetul pentru Coordonarea și Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP)

Prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 România a asumat înființarea unui mecanism de coordonare cu structuri pe trei niveluri (strategic, interinstituțional tematic, operațional) pentru a asigura coerența intervențiilor, complementarităților și sinergiilor între diferitele programe, care să asigure comunicarea dintre experți, personalul operațional, factorii de decizie din cadrul autorităților de management/organismelor intermediare, precum și factorii de decizie din alte instituții responsabile de politicile na nivel național și partenerii socio-economici. Mecanismul de coordonare instituțională propus pentru perioada de programare 2014-2020 implică:

  • Comitetul pentru Coordonarea și Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP) reprezintă primul nivel de coordonare la nivel strategic pentru asigurarea coerenței intervențiilor și sinergiile în toate fazele implementării Fondurilor ESI. Operaționalizarea CCMAP a fost inițiată în octombrie 2014, pe baza unei proceduri transparente de selecție a membrilor. 
  • Subcomitetele de Coordonare Tematice (SCT) reprezintă al doilea nivel de coordonare, potrivit celor cinci provocări naționale de dezvoltare identificate prin AP.
  • Grupurile de Lucru Funcționale (GLF) reprezintă al treilea nivel de coordonare, care acoperă atât nivelul strategic şi tematic (pentru CCMAP şi SCT), cât şi pe cel operaţional (pentru Comitetul de Management pentru Coordonarea Fondurilor ESI şi Comitetele de Monitorizare ale PO). Operaționalizarea GLF-urilor, pe baza unei Proceduri generale de organizare și funcționare, este în acord cu zonele orientative de interes indicate în AP, coordonarea fiind asigurată de direcțiile din cadrul MFE relevante pentru domeniul/problematica abordată de GLF

CCMAP – 23 aprilie 2015

CCMAP – 3 februarie 2016

 CCMAP - 19 octombrie 2017

 CCMAP - 15 noiembrie 2018