Studii și analize realizate prin asistență tehnică

Titlu Program operațional Cod SMIS Anul elaborării
Studiu pentru determinarea gradului de satisfacție a beneficiarilor POCA privind sprijinul oferit de AM POCA 122485 2020
Studiu pentru determinarea gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari în ceea ce privește POCA POCA 122485 2020
Cercetare cantitativă și cercetare calitativă - Fondurile europene pe înțelesul tuturor POAT 120207 2019
Sondaj de opinie la nivel național - februarie 2019 POAT 119951 2019
Studii privind Polul de creștere Constanța din punct de vedere economic și social POAT 14884 2015
Studiu pentru actualizarea documentelor strategice pentru Polul de Creștere Cluj Napoca aferente perioadei de programare 2014-2020 POAT 23657 2015
Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale POAT 35292 2015
Studiu de potenţial privind dezvoltarea axei Timişoara-Arad, centrii de polarizare ai dezvoltării în Regiunea Vest POAT 41339 2015
Raport de mediu POIM 2014-2020 POAT 57034 2015
Ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale POAT 48792 2015
Planul de Acţiune Instituţional POAT 45246 2015
Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o Investiție teritorială Integrată POAT 48101 2015
Programul privind schimbările climatice și o creștere economică verde,cu emisii reduse de carbon POAT 48145 2015
Sprijin pentru autoritățile de management în vederea determinării de costuri de referință și a utilizării opțiunilor simplificate privind costurile - Raport de analiză POAT 59496 2015
Realizarea sistemului de evaluare a performanței personalului care gestionează fonduri UE POAT 58931 2015
Raport privind planificarea principalelor proiecte 2014-2020 pentru sectorul societății informaționale. POAT 48820 2015
Studiu privind posibile probleme în implementarea proiectelor pentru sectorul societății informaționale pentru perioada 2014-2020 și recomandări de prevenire și soluționare a acestora POAT 48820 2015
Studiu privind modalitățile de implementare a intervențiilor în domeniul TIC din cadrul programelor 2014-2020 POAT 48820 2015
Raport de evaluare ad-hoc a intervenției POSDRU privind populația Roma POSDRU 57527 2015
Analiza nevoilor şi obiectivelor de simplificare și raționalizare a procedurilor administrative pentru cetățeni PODCA 40101 2015

Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării