Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu sediul în Str. Mendeleev, nr 36-38, sector 1, București, cod fiscal 38918422, prelucrează și protejează datele cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate și de utilizare a fișierelor de tip cookie prezentată în continuare.

Politica de confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor website-urilor noastre (www.fonduri-ue.ro, https://mfe.gov.ro/, beneficiar.fonduri-ue.ro, www.fonduri-ue.gov.ro, evaluare-structurale.ro, pncr.fonduri-ue.ro, transfer.fonduri-ue.ro, ticketing.smis.fonduri-ue.ro) precum si prelucrării datelor cu caracter personal în alte situații în care luați legătura cu noi - ex. newsletter, helpdesk.

Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar atunci când interacționați cu noi prin intermediul platformelor web gestionate de MIPE (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de abonare la newsletter: adresa de e-mail, numele și prenumele dv; când interacționați cu platforma helpdesk), când completați formularele de înregistrare la evenimentele noastre ori atunci când luați legătura cu noi prin e-mail sau altă modalitate.

Nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile legate de dvs. (de exemplu: informații despre opiniile politice, confesiunea religioasă etc).

 Date colectate:

 • Date tehnice, care pot include, de exemplu, adresa Internet Protocol (IP) informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, sistemul și platforma de operare. Aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți. 
 • Date despre vizita dvs., care pot include, de exemplu: localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de click-uri către, prin și de la website-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini – inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini), informații privind interacțiunea cu paginile, datele despre comportamentul utilizatorilor.

Utilizarea de către MIPE a datelor cu caracter personal:

Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă trebuie să respectăm o obligație legală; atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime și pentru interesele dvs., cu excepția cazului în care drepturile dvs. fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dvs. vitale; și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Putem prelucra informațiile dvs. cu caracter personal pentru analiză a datelor și statistici. De asemenea, le putem utiliza ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul în siguranță. Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite informări despre diverse oportunități de finanțare, proiectele sprijinite de fondurile europene și alte inițiative conexe, despre oferte de parteneriat, precum și pentru a promova activitățile MIPE, astfel încât să vă oferim un conținut care ar putea fi de interes pentru dvs. Informările noastre pot conține și alte informații pe care le considerăm relevante pentru specificul activității profesioniștilor din domeniul fondurilor europene, inclusiv comunicări despre oportunități de finanțare, consultări publice, rapoarte, studii și altele. Aveți în orice moment posibilitatea de a solicita dezabonarea de la informările noastre, accesând butonul dedicat din buletinul electronic. În unele cazuri, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar cu consimțământul dvs. În aceste cazuri, vă vom solicita separat și în mod transparent consimțământul atunci când furnizați datele dvs. cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment printr-o cerere transmisă către adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de aceasta.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale, furnizarea acestora de către dvs. este obligatorie.

Transmiterea către terțe părți:

În cadrul MIPE, doar un număr limitat de angajați au acces la datele cu caracter personal, iar aceștia au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai în interes de serviciu. Luăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, cum ar fi: Comisia Europeană, alte ministere cu atribuții în gestionarea Programelor Operaționale, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, în limitele de dispoziție a prevederilor aplicabile.

Stocarea datelor: 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”). Informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookie pot fi stocate în cel mai apropiat centru de date de locul de unde provine traficul.

Aplicatiile dezvoltate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sunt instalate și puse în producție fie în locație proprie, fie în cadrul unor Centre de Date al partenerului nostru, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care garantează și își asumă păstrarea acestor date în centrele sale de date aflate pe teritoriul național.

Când datele dvs. cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează aceste date pot fi diferite, în funcție de legislația incidentă aplicabilă în statul către care sunt transferate informațiile.

Perioada de păstrare a datelor

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu o depășește pe cea necesară pentru a îndeplini scopurile de prelucrare enumerate în secțiunea Utilizarea de către MIPE a datelor cu caracter personal și/ sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/ sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact prezentate mai jos.

În cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul consimțământului dvs., acestea vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dvs., cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea respectivelor date cu caracter personal în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date și/sau a nevoii noastre de a le prelucra în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

Drepturile utilizatorilor:

 1. Dreptul la informare - aveți dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de noi, conform celor prevăzute în prezentul document.
 2. Dreptul de acces - puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, vom elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
 3. Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține atât rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, cât și completarea celor incomplete.
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau atunci când se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), puteți obține ștergerea respectivelor date. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom avea posibilitatea de a anonimiza datele, lipsindu-le de caracterul personal, și de a continua astfel prelucrarea acestora în scopuri statistice.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării - în situațiile reglementate expres de lege sau la cererea persoanei vizate (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau atunci când prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea).
 6. Dreptul de opoziție - vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul nostru legitim (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public ori al unei autorizări cu care suntem investiți.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (ii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate.
 8. Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 9. Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Securitatea datelor

Păstrăm datele dvs. pe serverele noastre și pe serverele Guvernului României. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu instituții publice care oferă servicii de găzduire, și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare utilizate de dvs. pentru a accesa părți ale platformelor noastre web. Garantăm securitatea datelor dvs. transmise pe platformele noastre. După ce primim datele dvs., folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat.

Confidențialitatea datelor minorilor

Nu intenționăm colectarea datelor cu caracter personal de identificare ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință de cazuri în care copiii săi și-au furnizat datele cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze imediat. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom șterge aceste informații din sistemele noastre, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea lor în scopurile specificate.

Linkuri către alte website-uri

Platformele noastre pot furniza linkuri către pagini de Internet pe care nu le controlăm. Dacă faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul respectiv. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu controlăm și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea sau practicile website-urilor terțelor părți.

Utilizarea fișierelor de tip cookie

Platformele noastre utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate de noi nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Un fișier de tip cookie reprezintă un fișier text de dimensiune redusă care este stocat și/sau accesat de browser-ul dvs. web pe/de pe unitatea de stocare a dispozitivului dvs. în funcție de website-urile pe care le vizitați. Fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu website-urile mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele pe care le aveți (cum ar fi autentificarea sau selecția limbii de afișare), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la website-ul originar (first-party cookie) sau către alt website căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou website-ul respectiv utilizând același dispozitiv.

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteți să blocați sau să eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browser-ului dvs., fie urmând instrucțiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. Dacă dezactivați fișierele de tip cookie pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale platformelor noastre.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivul dvs. și să configurați browserul dvs. astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web.
Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu, care conțin informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

În baza funcției și a scopului pentru care sunt utilizate, fișierele de tip cookie sunt, de obicei, clasificate astfel:

 • Fișiere de tip cookie absolut necesare: vă permit să navigați pe website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului.
 • Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea: sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe acest website și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte website-uri.
 • Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța: ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat website-ul. Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul, de exemplu, asigurându-ne că puteți găsi ușor ceea ce căutați.
 • Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale: vă permit să împărtășiți pe website activitatea dvs. pe rețele sociale. Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi.

Pe website, terțe părți care furnizează aplicații pot plasa propriile lor fișiere de tip cookie în vederea monitorizării performanței aplicațiilor lor sau pentru a-și personaliza aceste aplicații pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiți un articol utilizând un buton de distribuire în rețelele de socializare disponibil pe website, platforma rețelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. De asemenea, pe website poate exista conținut integrat („embedded”), de exemplu conținut video al unor terțe părți, iar în acest caz acești terți pot să-și plaseze la rândul lor propriile fișiere de tip cookie. Asemenea fișiere de tip cookie nu pot fi accesate de către noi.
Platformele MIPE folosesc serviciul Google Analytics în scopul obținerii informațiilor de trafic.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor al MIPE la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau puteți transmite o scrisoare în atenția Responsabilului cu protecția datelor al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa poștală: Șos. București-Ploiesti, 1-1B, sector 1, București.

Modificări ulterioare

Este posibil ca Politica de confidențialitate și de utilizare a fișierelor de tip cookie să fie modificată ulterior. Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru ultima versiune publicată.

Data ultimei actualizări: 17.07.2023