Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

epso gorj


Valoare:
3.528.197,83 LEI din care:

Valoarea cofinanțării UE: 2.998.968,16 LEI.

Finanțat prin: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Obiectivul general a constat în introducerea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a unui sistem integrat de management, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP.

 

 

Rezultate:

  • Strategiei de dezvoltare durabilă 2021-2027 a județului Gorj,
  • Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean Gorj,
  • Sistem de management al documentelor, 
  • Arhivă digitală, 
  • Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului din cadrul Consiliului Județean Gorj.

Mai multe informații despre acest proiect regăsiți la următoarea adresă: https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/proiecte-in-implementare/programul-operational-capacitate-administrativa/epso/.