Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

conventie onu dizabilitati a


Valoare:
9.689.034,43 lei din care:

Valoarea cofinanțării UE: 8.137.225,38 lei.

Finanțat prin: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

 

 

 
Proiect derulat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în baza Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și BERD privind sprijinul pentru implementarea proiectelor finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene.

Valoarea adăugată a reprezentat-o responsabilizarea autorităților publice centrale cu privire la toate angajamentele asumate prin ratificarea de către România a CDPD, precum și punerea la dispoziție a unor instrumente care oferă un potențial semnificativ pentru promovarea, protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități.

Obiectivul general a fost de a face funcțional în România mecanismul de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele specifice:

  • Elaborarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 2021- 2027 (Strategia 2021-2027), 
  • Dezvoltarea unui mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei 2021-2027 prin obținerea de dovezi privind modul în care drepturile persoanelor cu dizabilități sunt respectate.

Rezultate:

  • Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027,
  • Mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027,
  • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile publice centrale în utilizarea instrumentelor de lucru și standardelor realizate în cadrul proiectului, pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Mai multe informații despre acest proiect regăsiți la următoarea adresă: http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2022/01/SIPOCA-619-link_uri-rezultate.pdf