Site POSM 2007-2013

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune la nivelul POSM

PREZENTARE

Programul Operațional Sectorial Mediu (POSM) 

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

POS Mediu a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 12 iulie, alaturi de Programul Operational Regional si Programele Operationale Sectoriale: Transport, Cresterea Competititivitatii Economice si Asistenta Tehnica. Din momentul aprobarii de catre Comisia Europeana, operatiunile din cadrul programelor sectoriale devin finantabile.

POS Mediu are un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro, din care aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezinta finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), iar diferenta reprezinta cofinanţarea naţională (cca.1 miliard Euro).

Obiectivul general POS Mediu constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și urmăreşte reducerea diferenţei dintre infrastructura de mediu care există între România şi Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice mai eficiente şi mai performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

POS Mediu se bazează în totalitate pe obiectivele şi priorităţile politicilor Uniunii Europene pentru mediu şi infrastructură şi este în acord cu obligaţiile internaţionale ale României şi interesele sale naţionale specifice.

Pentru a fi îndeplinite obiectivele POSM, fondurile sunt prevăzute a fi alocate sectorului mediu în vederea implementării următoarelor axe prioritare:

 • Axa prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”;
 • Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
 • Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”;
 • Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”;
 • Axa prioritară 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”;
 • Axa prioritară 6 – „Asistenţa tehnică”.

Documente relevante

pdfDocumentul Cadru de Implementare al POS Mediu 2007 – 2013 face parte din setul de documente de programare necesare pentru accesarea fondurilor post-aderare pentru sectorul Mediu. Rolul DCI este acela de a oferi informaţii detaliate despre axele prioritare, domeniile majore de intervenţie, tipurile de proiecte şi criteriile de selecţie ale acestora, pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în pregătirea proiectelor.

Punctul de plecare pentru DCI este Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, care a fost elaborat în conformitate cu politicile comunitare, aşa cum sunt reflectate în documentele următoare:

 • Al Şaselea Program de Acţiune pentru Mediu;
 • Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă;
 • Orientările Strategice pentru Coeziune 2007 – 2013;
 • Reglementările UE privind Fondurile Structurale şi de Coeziune.

pdf Programul Operațional Sectorial Mediu - versiunea iulie 2015 (EN) 

 

Rezultate

 • RAI

 • Materiale informative

 • Alte documente

Contacte AM POSM

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Autoritatea de Management POS Mediu

Șoseaua București Ploiești nr 1-1B, clădirea Victoria Office, sector 1, Bucureşti
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Director General: Catalin GHERAN
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat tel:021 300 62 50
fax:021 316 07 78

Ofiţeri de comunicare: Mălina Frăteanu - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Mădălina Enache - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel: 0372 614 324/ 327/ 420
Fax: 0372 838 502


Organisme Intermediare POS Mediu

Organismul Intermediar Bacău - Regiunea 1 Nord-Est
Director: Anca Bostan
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ofiţer de comunicare: Laurentia Suru
Telefon: 021/300 63 82
Fax: 0234/515 501
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Str. Oituz nr. 23,
Bacău

Organismul Intermediar Galaţi - Regiunea 2 Sud-Est
Director: Silvia Buhlea
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ofiţer de comunicare: Nicoleta Doina Radu
Telefon: 0236/325 325
Fax: 0236/325 515
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Str.Portului nr.23,
Galaţi

Organismul Intermediar Piteşti - Regiunea 3 Sud Muntenia
Director: Petruta Baron
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ofiţer de comunicare: Mirela Marinescu
Tel: 0248/211 433
Fax: 0248/211 435
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Str. Craiovei nr. 32
Piteşti

Organismul Intermediar Craiova - Regiunea 4 Sud-Vest
Director: Denisa Buzatu
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ofiţer de comunicare: Dan Mitrea
Telefon: 0251/598 170
Fax: 0251/598 170
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
str. Amaradia nr. 93-95
Craiova

Organismul Intermediar Timişoara - Regiunea 5 Vest
Director: Mircea Leschian
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ofiţer de comunicare: Anca Colceriu
Telefon: 0256/486023
Fax: 0256/486018
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Str. C Brediceanu, nr. 8,
Timişoara

Organismul Intermediar Cluj-Napoca - Regiunea 6 Nord-Vest
Director interimar : Codruta Simule
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ofiţer de comunicare: Carmen Galea
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0264 /418 714
Fax: 0264-481110
str. Minerilor nr. 47,
Cluj – Napoca

Organismul Intermediar Sibiu - Regiunea 7 Centru
Director: Mihai Croitoru
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ofiţer de comunicare: Valerica Petruţa
Tel./fax : 0269/211 512
e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Str. Cristian, nr. 21,
Sibiu

Organismul Intermediar Bucureşti - Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov
Director: Nicoleta Mihailescu
Ofiţer de comunicare: Simona Marin
Telefon: 021/315.77.17
Fax: 021/315.77.18
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Șoseaua București Ploiești nr 1-1B, clădirea Victoria Office, sector 1, Bucureşti