Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Index articol
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
AXA PRIORITARĂ 2
AXA PRIORITARĂ 3
AXE PRIORITARE 4 si 5

Ordine de cheltuieli eligibile

AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ și eco-eficient de producție

DMI 1.1. Investiții productive și pregătirea pentru concurența a întreprinderilor, în special IMM

O111. Sprijin pentru modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile
pentru întreprinderile mari.

file icon pdf Ordin nr. 1704/2009 de modificare a Ordinului nr. 184/21.01.2008
file icon pdf OMEF nr. 184/21.01.2008 aprobare cheltuieli eligibile

O111.A1 Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.075.001 lei și 6.450.000 lei - IMM.

file icon pdf Ordin nr. 1704/2009 de modificare a Ordinului nr. 184/21.01.2008
file icon pdf OMEF nr. 184/21.01.2008 aprobare cheltuieli eligibile

O111.A2 Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții în IMM.

file icon pdf Ordin nr. 1704/2009 de modificare a Ordinului nr. 184/21.01.2008
file icon pdf OMEF nr. 184/21.01.2008 aprobare cheltuieli eligibile

O112. Sprijin pentru implementare standarde internationale.

file icon pdf Ordin nr. 1669/27 mai 2008 aprobare cheltuieli eligibile eligibile

O 113. Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare.

file icon pdf Ordin nr. 1669/27 mai 2008 aprobare cheltuieli eligibile eligibile

DMI 1.2. Accesul IMM-urilor la finanțare (prin inițiativa JEREMIE).

file icon pdf Ordin nr. 625/2010 aprobare schemă ajutor de stat în domeniul capitalului de risc 
file icon pdf OMEF nr. 2161/11.07.2008 aprobare cheltuieli eligibile

DMI 1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

O131. Dezvoltare sprijin afaceri interes național și internațional – poli de competitivitate.  

file icon pdf ORDIN nr. 385 din 22 martie 2012 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operațiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - poli de competitivitate"

file icon pdf ORDIN nr. 363 din 23 februarie 2012 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice".

file icon pdf ORDIN nr. 3.188 din 12 decembrie 2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice".

O132. Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor

file icon pdf Ordin nr. 1704/2009 de modificare a Ordinului nr. 184/21.01.2008
file icon pdf OMEF nr. 184/21.01.2008 - cheltuieli eligibile

O133. Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere.

file icon pdf ORDIN nr. 2.355 din 30 octombrie 2012 
file icon pdf ORDIN nr. 1.795 din 17 septembrie 2012 POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...