Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Programul Operațional Regional

Ordine de cheltuieli eligibile

AXA PRIORITARĂ 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - potențiali poli de creștere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:
Centre Urbane - Reabilitare infrastructură urbană și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban.  

Ordin comun al MDRT nr. 1360/2011 şi al MFP nr. 1938/2011

Poli de dezvoltare urbană - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

Ordin comun al MDRT nr. 1360/2011 şi al MFP nr. 1938/2011

Poli de creștere - Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și   îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Ordin comun al MDRT nr. 1360/2011 şi al MFP nr. 1938/2011

AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale

DMI 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusive construcția/reabilitarea șoselelor de centură.
Ordinului comun al MDLPL nr. 607/25.07.2007 şi al MEF nr. 914/ 13.07.2007

AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale

DMI 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Linie deschisă 22 ianuarie 2008. Depunere suspendată pentru regiunile Centru, Sud-Vest, Nord-Vest, Sud, Vest si Nord-Est.
Ordinul comun al MDLPL nr. 1118/30.10.2007 şi al MEF nr. 2338/6.12.2007

DMI  3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
Linie deschisă (Depunere suspendată pentru regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est și Sud Muntenia). 
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1119/ 30.10.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2392/ 13.12.2007

DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.      
Ordinul comun al  ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.910/ 2007 şi  ministrului economiei şi finanţelor nr.1742/2007 

DMI 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Ordinul comun al  ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi  ministrului economiei şi finanţelor

AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local

DMI 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală.                
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 267/04.03.2008 şi ministrului economiei şi finanţelor nr.1447/10.05.2008

DMI 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregatirea pentru noi activități. 
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor

DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.           .
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 31/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 503/2008

AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

DMI  5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 144 din 7 februarie 2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 580 din 27 februarie 2008

DMI  5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale și pentru creșterea calității serviciilor turistice. 
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.245/29.02.2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.1549/16.05.2008

DMI 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică
Operațiunea - Crearea unei imagini pozitive a României ca destinație turistică prin definirea și promovarea brandului turistic național.
Ordinul comunal  ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor si al  ministrului economiei şi finanţelor

Operațiunea - Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT)
Ordinului comun al MDLPL nr. 665/2008 şi MEF nr. 2604/2008

Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.
Ordinului comun al MDLPL nr. 665/2008 şi MEF nr. 2604/2008

AXA PRIORITARĂ 6 – Asistență tehnică

               DMI 6.1 - Sprijinirea activităților pentru implementarea, managementul și evaluarea POR                

               DMI 6.2 - Sprijinirea activităților de publicitate și informare privind POR

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...