Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Rapoartele anuale de implementare
Rapoartele de evaluare

Rapoartele anuale de implementare

Rapoartele anuale de implementare se transmit Comisiei Europene şi oferă informaţii privind stadiul implementării POS DRU.

Rapoartele de evaluare

 • Rapoartele de evaluare elaborate in cadrul proiectului "A doua evaluare intermediara a POSDRU 2007 - 2013 (3 loturi)":
 • Lot 1 "A doua evaluare intermediara a POSDRU 2007 - 2013"
 • Raport evaluare intermediara
 • Rezumat executiv
 • Lot 2 "Evaluare ad-hoc a interventiei POSDRU privind tinerii"
 • Raport evaluare tineri
 • Rezumat executiv
 • Lot 3 "Evaluare ad-hoc a interventiei POSDRU privind populatia roma"
 • Raport evaluare populatia roma
 • Rezumat executiv
 • Rapoartele de  evaluare elaborate în cadrul proiectului „Prima evaluare intermediară POSDRU”:
  • Raport evaluare intermediară 
   • Rezumat
  • Raport evaluare ad-hoc pentru Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
   • Rezumat 
  • Raport evaluare ad-hoc pentru Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
   • Rezumat 
 • Raportul de evaluare aferent contractului de servicii de publicitate "Campanie naţionala de informare publica pentru promovarea POSDRU 2007-2013" - POSDRU/7/7.2/1 cu nr. de referinţa SEAP 63277/10.09.2008
 • Raport de evaluare ex-ante pentru POS DRU (Executive Summary)