Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Autoritatea de Management

În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

Despre noi

Care este misiunea şi organizarea AMPOSDRU?

AMPOSDRU acţionează pentru crearea de oportunităţi pentru indivizi şi comunitate şi promovează o dezvoltare durabilă.

AMPOSDRU respectă toate principiile de egalitate de şanse, indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, statut social, orientare sexuală şi dizabilităţi şi nu va accepta diferenţierile ce afecteză crearea de oportunităţi egale pentru toate persoanele.

Pe baza acestor valori, angajaţii AMPOSDRU acţionează la toate nivelurile pentru realizarea cu succes a misiunii instituţiei din care fac parte.

Viziunea AMPOSDRU se concentrează pe atingerea unui grad ridicat de absorbţie a FSE şi asigurarea unui management administrativ şi tehnic eficient al proiectelor, în sprijinul dezvoltării resurselor umane în România şi care să contribuie efectiv la coeziunea socială şi economică la nivelul Uniunii Europene lărgite.

Misiunea AMPOSDRU este întărirea capacităţii administrative pentru a-şi îndeplini noile atribuţii generate de aderarea României la UE, garantând conformitatea deplină cu legislaţia UE.

Autoritatea de Management este responsabilă în totalitate pentru gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în conformitate cu principiile managementului financiar solid şi separării clare a funcţiilor. Totodată, AMPOSDRU este responsabilă pentru implementarea proiectelor strategice din cadrul Axelor Prioritare POS DRU.

AM POS DRU este organizată la nivel de direcţie generală şi este alcătuită din patru direcţii şi patru unităţi direct subordonate directorului general.

Comunicat privind proiectul cu titlul “Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”, nr. SMIS 43193, co-finanţat din FEDR prin POAT 2007 – 2013.

Sus

Care sunt organismele responsabile cu implementarea POS DRU?

Organismele responsabile cu implementarea POS DRU sunt:

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Organismele Intermediare:

8 Organisme intermediare regionale:

Organisme intermediare naţionale:

Sus