Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), finanţat de Fondul Social European şi de Guvernul României, investeşte în oameni, în cei ce reprezintă cea mai importantă resursă a ţării.
POSDRU a fost lansat în România chiar în anul în care se împlineau 50 de ani de la crearea Fondului Social European, cel mai vechi dintre toate fondurile structurale europene. Acest Program Operaţional, cu o alocare de peste 4 miliarde de euro în perioada 2007-2013, oferă forţei de muncă din România mai multe şanse de a se raporta la o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare, îmbunătăţind pregătirea, capacitatea de adaptare şi competenţele profesionale ale românilor. Prin POSDRU, 1.650.000 de persoane din România au posibilitatea să beneficieze de formare profesională, de burse de studii, de sprijin pentru inovare şi pentru iniţiere de afaceri, de măsuri de incluziune socială.
Cu sprijinul Uniunii Europene, instituţii, societăţi comerciale şi alte organizaţii din România corelează îmbunătăţirea sistemului de învăţământ şi de formare profesională cu ocuparea forţei de muncă, prin dezvoltarea reţelelor de servicii de orientare şi îndrumare pentru căutarea unui loc de muncă, prin investiţii în creşterea capacităţii companiilor şi a lucrătorilor de a răspunde noilor condiţii şi provocări globale. Totodată, persoanele defavorizate vor fi integrate pe piaţa muncii, prin promovarea principiului incluziunii sociale şi profesionale. În acest program sunt implicate creativ şcolile, universităţile, partenerii sociali, asociaţii şi fundaţii, întreprinderile şi instituţiile publice, prin proiecte care se adresează nevoilor reale ale societăţii româneşti.