Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Înscrieri promotori proiecte

În perioada 2007-2008, potenţialii promotori de proiecte care au dorit să obţină finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 au putut să participe la sesiunile de pregătire, în baza documentelor anexate şi a tabelului completat în format Excel transmis Organismului Intermediar responsabil cu implementarea axei prioritare (AP) şi a domeniului major de intervenţie (DMI), în cadrul căruia au dorit să depună proiecte, pentru a fi înregistraţi în baza de date.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a organizat, în luna aprilie 2008, în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică PHARE RO. 2005/017-553.04.02.01.02, sesiuni de pregătire a potenţialilor promotori de proiecte pentru Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.