Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Alte fonduri europene

În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

Programul PROGRESS

Stabilit prin Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006, Programul Comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială PROGRESS susţine financiar implementarea obiectivelor Uniunii Europene în domeniile ocupării şi al afacerilor sociale, aşa cum au fost stabilite prin Agenda Socială, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona în aceste domenii.

Programul PROGRESS este împărţit în cinci secţiuni de politici şi are un buget total de 743,25 milioane euro pentru perioada 2007-2013.
Comisia a stabilit procentul care va fi alocat fiecărui domeniu de politică, după cum urmează:

 • Ocuparea forţei de muncă: 23%;
 • Protecţie şi incluziune socială : 30%;
 • Condiţii de muncă : 10%;
 • Antidiscriminare : 23%;
 • Egalitatea de şanse : 12%.

Programul PROGRESS este deschis celor 27 de state membre UE, ţărilor din Spaţiul Economic European şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, Croaţiei, Serbiei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

Potenţialii beneficiari ai Programului PROGRESS sunt: autorităţile locale, regionale; serviciile publice de ocupare a forţei de muncă şi institutele naţionale de statistică; organismele specializate; universităţile şi institutele de cercetare; partenerii sociali şi organizaţiile neguvernamentale.

Programul PROGRESS este în managementul direct al Comisiei Europene, aceasta fiind asistată de un Comitet format din reprezentanţi ai statelor membre.
AMPOSDRU asigură reprezentarea României în cadrul Comitetului Programului PROGRESS.

Comisia Europeană lansează apelurile la propuneri de proiecte sau licitaţii, putând cofinanţa până la 80% din valoarea proiectului selectat.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi:

Sus

PHARE 2006

Măsuri de Incluziune Socială - Phare/2006/018-147.04.02

(28.05.2007) Ghidul solicitantului

 

 

Lista de întrebări frecvente

Lista contractelor semnate

 

Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă (Life Long Learning)

(07.11.2007) Ghidul solicitantului

Lista de întrebări frecvente

 

Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă (Active Employment Measures)

(07.11.2007) Ghidul solicitantului


Lista de întrebări frecvente

 

Servicii Sociale

(07.09.2007) Ghidul solicitantului

 


Lista de întrebări frecvente

 

Sus

PHARE 2005

Măsuri de Incluziune Sociala - PHARE/2005/017-553.04.02

(28.05.2007) Ghidul Solicitantului

 

Lista de întrebări frecvente

 

Lista contractelor semnate

 

Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă (Life Long Learning)

(19.01.2007)Ghidul solicitantului

 • Anunţ: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei organizează în perioada 19-28 februarie 2007 lansarea regională a apelurilor pentru propuneri:
  • Phare/2005//017-553.04.02, referinţa 01, "Promovarea învaţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă"


Lista de întrebări frecvente

 

Lista contractelor semnate

 

Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă (Active Employment Measures)

(19.01.2007)Ghidul Solicitantului


Comunicat de presă

 • Anunţ: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei organizează în perioada 19-28 februarie 2007 lansarea regională a apelurilor pentru propuneri:
  • Phare/2005//017-553.04.02, referinţa 02, "Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de Muncă"

 

Lista de întrebări frecvente

Lista contractelor semnate

Sus

PHARE 2004

 • Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă (Life Long Learning)
 • Servicii Sociale

Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

(21.07.2006) Ghidul solicitantului

Lista de întrebări frecvente


Lista contractelor semnate

Servicii Sociale

(21.07.2006) Ghidul solicitantului

Lista de întrebări frecvente

 • (15.06.2006)În atentia solicitanţilor de finanţare -linia de buget PHARE/2004/016/772.04.02 (Referinţa 02) "Dezvoltarea serviciilor sociale" s-a publicat lista cu răspunsurile privind întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial -Dezvoltarea Resurselor Umane

Lista contractelor semnate

Sus