Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Informează-te

Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 sunt finanţate, din Fondul Social European, proiecte depuse de potenţialii beneficiari şi nu se va acorda finanţare direct persoanelor fizice.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România şi, în acelaşi timp, trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul Cadru pentru Implementarea POS DRU şi Ghidul Solicitantului.

Categoriile de beneficiari eligibili, grupurile ţintă, activităţile eligibile sunt diferite pentru fiecare domeniu major de intervenţie şi sunt specificate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei cereri de propuneri de proiecte lansate.

Pentru a transmite o cerere de finanţare din Fondul Social European vă recomandăm să consultaţi Documentul Cadru de Implementare a POS DRU, pentru a identifica domeniul major de intervenţie în cadrul căruia dumneavoastră, în calitate de solicitant/beneficiar, şi ideea dumneavoastră de proiect sunteţi eligibili.

Ulterior, va trebui să consultaţi Ghidul Solicitantului care corespunde domeniului major de intervenţie în cadrul căruia dumneavoastră doriţi să elaboraţi şi să depuneţi pentru finanţare proiectul. Ghidul Solicitantului furnizează informaţii utile privind condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a obţine finanţare şi etapele necesare pentru a completa cererea de finanţare (proiectul) în cadrul sistemului informatic ActionWeb. Proiectele se completează şi se transmit electronic prin acest sistem.

Puteţi consulta Buletinul Informativ al Organismului Intermediar POS DRU Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului accesând link-ul de mai jos.

Puteţi consulta Buletinele Informative ale Organismului Intermediar POS DRU Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, accesând link-urile de mai jos:

Puteţi consulta Buletinul Informativ al Organismului Intermediar Regional POS DRU, Regiunea Sud Muntenia, accesând link-ul de mai jos:

În calitate de persoană fizică, dumneavoastră vă puteţi înscrie la un curs de pregătire organizat în cadrul unui proiect finanţat din Fondul Social European şi puteţi beneficia gratuit de cursul respectiv. Cu alte cuvinte, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane nu acordă sume de bani direct persoanelor fizice.

În viitor, dacă doriţi să participaţi gratuit la un curs finanţat din Fondul Social European va trebui să urmăriţi presa locală şi anunţurile la cursurile ce vor fi co-finanţate din acest fond şi să vă înscrieţi la un astfel de curs, contactându-i şi pe organizatori.

Pentru relaţii suplimentare, vă îndrumăm să consultaţi Lista beneficiarilor publicată pe site.