Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat din POS DRU, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS DRU, poate trimite alerte privind neregulile la adresa de e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nicio implicare în procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către unităţile de specialitate ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AMPOSDRU şi cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.

În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvată de către AMPOSDRU în termenul stabilit, alerta privind neregula constatată poate fi transmisă direct Responsabilului Naţional cu Autorizarea Finanţării, la adresele de e-mail indicate ca puncte de contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .