Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Articles

Cerere de propuneri de proiecte

Depunerea unei cereri de finanţare se realizează numai electronic pe ActionWeb. Termenul limită de transmitere a cererilor de finanţare este prevăzut în Ghidul Solicitantului corespunzător fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor sistemului informatic ActionWeb ,  aducem clarificări privind dimensiunea maximă a textului ce poate fi introdus în cadrul fiecărei secţiuni a unei cereri de finanţare.  Prin intermediul sistemului informatic ActionWeb, un potenţial beneficiar/beneficiar poate vizualiza în timp real, prin intermediul accesării contului său creat pentru scrierea unei cereri de finanţare, status-ul cererii de finanţare iniţiată de către acesta.


 

 


 

Cereri de propuneri de proiecte strategice 2011

31.01.2011 – Lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 113 –  „Profesionişti în piaţa muncii”


 

Cereri de propuneri de proiecte de grant 2011

 

17.01.2011 - Lansarea cererii de propuneri de proiecte stategice nr. 112 - "Dezvoltarea economiei sociale"


 


Cereri de propuneri de proiecte strategice 2010 

Condiţii Generale :  Ghidul Solicitantului 2010 - Condiţii Generale

13.01.2011 - Lansarea cererii de propuneri de proiecte stategice nr. 112 - "Dezvoltarea economiei sociale"

30.11.2010 –  Lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 111 – ''Calitate în serviciile de ocupare'' în cadrul DMI 4.1

2 septembrie 2010-OI POSDRU MECTS lanseză  linia de finanţare pentru proiectele de tip strategic aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 1.5 – „Burse doctorale”


 Cereri de propuneri de proiecte de grant 2010

Condiţii Generale :  Ghidul Solicitantului 2010 - Condiţii Generale   

08.11.2010 – AMPOSDRU lanseză  linia de finanţare pentru proiectele de tip grant aferente DMI 5.2 – „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

24.09.2010 -  OI POSDRU CNDIPT lanseză  linia de finanţare pentru proiectele de tip grant aferente DMI 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

15 .09.2010 - OI POSDRU CNDIPT lanseză  linia de finanţare pentru proiectele de tip grant aferente DMI 2.3  – „ Acces şi participare la formare profesională continuă”. 

27 .08.2010 - OI POSDRU Regionale lansează  8 cereri de propuneri de proiecte de grant pentru DMI 5.1 din cadrul POS DRU

Condiţii Specifice :  Domeniu Major de Intervenţie 5.1  - Condiţii Specifice

 


 În 31 martie 2009 AMPOSDRU a deschis liniile de finanţare aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generală şi specifică şi ajutorul de minimis. Din acest moment, orice întreprindere din România va putea trimite electronic prin aplicaţia ActionWeb , la AMPOSDRU, cereri pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, formării profesionale a salariaţilor sau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă şi riscului îmbolnăvirilor profesionale.

 

Arhivă cu ghidurile solicitantului aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate în 2009

Arhivă cu ghidurile solicitantului aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate în 2008

Manual de identitate vizuală

Arhivă 2010

28.12.2010 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 113 - „Profesionişti în piaţa muncii”, DMI 4.2

În Monitorul Oficial al României nr. 870/27.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 113 „Profesionişti în piaţa muncii”, DMI 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (Ordinul nr. 1.751/23.12.2010). 

27.12.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011

AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2011, actualizat şi modificat la data de 27 decembrie 2010.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice.  

23.12.2010 - Linia de finanţare pentru proiecte de grant în cadrul DMI 6.1. va fi redeschisă în prima parte a lunii ianuarie 2011

Conducerea AMPOSDRU mulţumeşte partenerilor sociali – sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale – pentru sprijinul acordat în cursul anului 2010 pentru îmbunătăţirea funcţionării POSDRU. Ţinând cont de ultima solicitare a partenerilor sociali, conducerea AMPOSDRU a decis lansarea liniei de finanţare pentru proiecte de grant în cadrul DMI 6.1. după sărbătorile de iarnă, respectiv în prima parte a lunii ianuarie 2011.  Data exactă a lansării liniei de finanţare va fi anunţată pe site-ul www.fseromania.ro cu cel puţin 48 de ore înainte de deschiderea aplicaţiei Action Web.

Conducerea AMPOSDRU urează tuturor beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi colaboratorilor Sărbători Fericite! 

23.12.2010 - AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2011

AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de cereri de propuneri de proiecte, în anul 2011, pentru noi linii de finanţare din FSE prin POSDRU.  Acest document poate fi consultat în cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Documente programatice

23.12.2010 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de întreţinere a sistemului

Sistemul ActionWeb  nu va fi operaţional azi joi 23 decembrie 2010, incepand cu orele 13.30 pentru o perioadă de maxim 4 ore.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.

22.12.2010 – Anularea tuturor înregistrărilor de schiţe şi proiecte transmise în data de 20.12.2010 în cadrul liniei de finanţare 112

Conducerea AMPOSDRU a anunţat în data de 20.12.2010 că din cauza disfuncţionalităţilor care au intervenit în funcţionarea ActionWeb toate datele introduse de potenţialii beneficiari în cadrul cererii de propuneri de proiecte 112 sunt anulate. Conducerea AMPOSDRU solicită potenţialilor beneficiari să nu se mai deplaseze la sediul autorităţii cu anexele schiţelor/proiectelor înregistrate în ActionWeb. Aceste documente nu vor fi înregistrate la secretariat.

Comunicat 

21.12.2010 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de întreţinere a sistemului

Sistemul ActionWeb  nu va fi operaţional începând cu data de  marti  21 decembrie 2010, orele 15.30 pentru o perioadă de  4 ore.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.

17.12.2010 – Răspuns la Scrisoarea deschisă a Coaliţiei ONG pentru Fonduri Structurale

AMPOSDRU publică răspunsul la Scrisoarea deschisă a Coaliţiei ONG pentru Fonduri Structurale

16.12.2010 – Lansarea noii cereri de propuneri de proiecte în cadrul DMI 6.1

Luni, 20.12.2010, ora 10.00, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 6.1. Ordinul (nr. 1.683/6.12.2010) privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 112 „Dezvoltarea economiei sociale” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 821/8.12.2010 .
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant se vor încuraja înfiinţarea de noi grupuri şi parteneriate funcţionale în economie între cooperative, asociaţii de întrajutorare, fundaţii şi asociaţii, întreprinderi, agenţii care vor înfiinţa structuri ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii şi noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii, vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sănătate, educaţie şi vor contribui la valorificarea forţei de muncă locală prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie romă, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.
O atenţie deosebită va fi acordată proiectelor care pun accentul pe dezvoltarea structurilor economiei sociale, promovarea economiei sociale precum şi pe dezvoltarea şi consolidarea capacităţii operatorilor din economia socială.

15.12.2010 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic/grant

AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finantare strategic/grant ca urmare a modificărilor legislative, precum şi notificarea pentru modificarea bugetului proiectului - anexă la contractul de finanţare urmare a implementării mecanismelor prevazute in Ordinul nr.1527/2010. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

9.12.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 38 privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

9.12.2010 – Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererilor de propuneri de proiecte de grant în cadrul DMI 6.1. a fost publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial al României nr. 821/8.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 „Dezvoltarea economiei sociale” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (Ordinul nr. 1683/6.12.2010).

9.12. 2010 - Anunţ AMPOSDRU

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emise: procesul verbal de constatare, nr.1533/AZ/24.06.2010 pentru S.C. PROELTO S.R.L, cu domiciliul fiscal Str. G.A. Petculescu Nr. 8, Reşiţa, judeţul Caraş Severin , respectiv procesul verbal de constatare, nr. 3781/AZ/25.05.2010 pentru S.C. PROELTO S.R.L, cu domiciliul fiscal Str. G.A. Petculescu Nr. 8, Reşiţa, judeţul Caraş Severin.
Anunţ 

6.12.2010 – Comunicat de presă: Realocări de 300 de milioane de euro pentru combaterea şomajului şi sprijinirea firmelor care creează locuri de muncă

Comitetul de Monitorizare AMPOSDRU a decis suplimentarea fondurilor europene alocate pentru combaterea şomajului, sprijinirea antreprenorilor şi  a firmelor care crează locuri de muncă.
Măsura vizează echilibrarea alocărilor financiare între axele POSDRU, pe fondul schimbărilor survenite în contextul socio – economic şi în priorităţile programului de guvernare, schimbări care fac necesară o echilibrare a alocărilor financiare între axele POSDRU. Dacă în perioada 2008-2009, două treimi dintre angajatori aveau în vedere pregătirea resurselor umane, în 2009-2010, numărul lor a scăzut la mai puţin de jumătate.
Prin propunerea de suplimentare a fondurilor destinate Axei Prioritare 5 în vederea combaterii şomajului şi diminuării numărului de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, Autoritatea de Management urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Programul de Guvernare 2009 – 2012.
Totodată, pentru a crea un cadru coerent pe piaţa muncii, astfel încât şomerii intraţi în programele de pregatire finanţate prin Axa Prioritară 5 să poata fi integraţi rapid pe piata muncii, este nevoie concomitent şi de finanţarea suplimentară a Axei Prioritare 3, respectiv de sprijinirea antreprenoriatului, a firmelor care creează locuri de muncă. (
Comunicat de presăPrezentarea propunerii de realocare financiară între axele POSDRU

03.12.2010 - AMPOSDRU anunţă închiderea temporara a sistemului ActionWeb in perioada 04 - 07 decembrie 2010 pentru asigurarea serviciilor de mentenanta.

Sistemul ActionWeb va fi operaţional începând cu data de 07 decembrie  2010 ora 12:00. Pe parcursul acestei perioade, beneficiarii nu vor putea transmite cereri de rambursare către AMPOSDRU sau Organismele Intermediare.

30.11.2010 –  Lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 111 – ''Calitate în serviciile de ocupare'' în cadrul DMI 4.1

Miercuri, 8 decembrie 2010, ora 10.00, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 4.1. Ordinul privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 111 ''Calitate în serviciile de ocupare'' , a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 797/29.11.2010.  (deschide aici )
Proiectele propuse în cadrul acestei linii de finanţare vor contribui la modernizarea şi reorganizarea Serviciului Public de Ocupare din România, îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii serviciilor de ocupare furnizate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, îmbunătăţirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare de anticipare a schimbărilor de pe piaţa muncii, consolidarea sistemului de furnizare a programelor de formare profesională în vederea corelării ofertei cu cererea de pe piaţa muncii, dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare pe piaţa muncii.
citeşte mai mult

Vă recomandăm să consultaţi si pagina de internet a OIPOSDRU ANOFM, respectiv www.fse.anofm.ro 

30.11.2010 Comunicat de presă – Numărul proiectelor contractate în cadrul POSDRU s-a triplat în 2010

Măsurile implementate la nivelul AMPOSDRU au condus, în acest an, la eficientizarea sistemului de contractare. Astfel, valoarea proiectelor selectate a fost de aproape cinci ori mai mare decât anul trecut, în timp ce numărul proiectelor contractate s-a triplat în 2010. Faţă de anul 2009, valorea plăţilor virate către beneficiari a crescut de peste cinci ori. Pe acest fond, România a evitat pierderea banilor alocaţi POSDRU, după regula N+3. (citeşte Evoluţia numărului de proiecte selectate şi contractate în cadrul POSDRU, Măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene). 

30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până în data de 07.12.2010. 

24.11.2010 AMPOSDRU publică spre consultare a doua variantă a schiţei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte de grant în cadrul DMI 6.1.

AMPOSDRU publică spre consultare schiţa noului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte, de tip grant din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.1. – “Dezvoltarea economiei sociale”.
AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari si tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până în data de 02.12.2010.

19.11.2010 – Comunicat privind decizia AMPOSDRU de lansare, în cadrul DMI 6.1., a cererii de propuneri de proiecte de grant

AMPOSDRU anunţă potenţialii beneficiari că linia de finanţare care va fi deschisă în cursul anului 2010 pentru DMI 6.1. – “Dezvoltarea economiei sociale” va fi destinată depunerii de proiecte de grant. În perioada 23.11.2010 – 25.11.2010, AMPOSDRU va publica pe site, pentru consultare, o nouă versiune a schiţei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte de grant în cadrul DMI 6.1. citeşte mai mult

19.11.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 19 noiembrie 2010.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice.  

18.11.2010 – Draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru DMI 4.2 Formarea personalului propriu al SPO”.

AMPOSDRU anunţă că OIPOSDRU ANOFM publică spre consultare draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice „Specialişti în piaţa muncii '' din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.

OIPOSDRU ANOFM solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa de email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . , până la data de 02.12.2010.

Documentul poate fi consultat atât pe site-ul nostru, cât şi pe site-ul OIPOSDRU ANOFM, respectiv http://www.fse.anofm.ro/ 

18.11.2010 - Anunţ AMPOSDRU

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis procesul verbal de constatare nr. 8391/AZ/02.11.2010 pentru S.C. CHRISTIANA CHIC S.R.L cu domiciliul fiscal în Şoseaua Alexandriei nr.18, bl.L5, ap.12, Sector 5 Bucureşti.

anunţ 

12.11.2010 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial al României  a Ordinului  nr. 1527/03.11.2010

In cadrul secţiunii Implementare proiecte puteţi consulta Ordinul nr. 1527/03.11.2010 pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din  Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, în perioada 2008-2010.

Menţionăm că acest ordin acordă posibilitatea beneficiarilor de a aplica ultimele reglementări POSDRU la toate contractele de tip strategic sau de grant semnate în perioada 2008-2010. 

09.11.2010, ora 08.00 – Inchiderea cereri de propuneri de proiecte nr. 110 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

AMPOSDRU anunţă potenţialii beneficiari că în data de 8 noiembrie, ora 22.00, la şase ore de la deschiderea cereri de propuneri de proiecte nr. 110 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în sistemul Action Web fuseseră înregistrate 600 de proiecte. Astfel, valoarea cererilor de finanţare depuse până la ora 22.00 depăşea alocarea financiară destinata CPP nr. 110 cu mult peste 200% - procent de la care, conform Ghidului Solictantului – Condiţii Specifice, cererea de propuneri de proiecte se închide.
În consecinţă, AMPOSDRU anunţă potenţialii beneficiari că marti, 9 noiembrie 2010, începând cu ora 15.00, sistemul informatic Action Web va bloca transmiterea cererilor de finanţare în cadrul CPP 110. 
AMPOSDRU mulţumeşte potenţialilor beneficiari care au arătat interes pentru măsurile finanţate în cadrul CPP 110 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

5.11.2010 - Draftul noului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice pentru cerere de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI  6.1.

AMPOSDRU publică spre consultare schiţa noului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.1. – “Dezvoltarea economiei sociale”.
AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari si tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până în data de 15.11.2010.
 

5.11.2010 – Lansarea noii cereri de propuneri de proiecte în cadrul DMI 5.2.

Luni, 8 noiembrie 2010, ora 16.00, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 5.2. Ordinul privind Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 110 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” a fost publicat în Monitorul Oficial nr.773/3.11.2010. (deschide aici )
În cadrul DMI 5.2 sunt promovate programe integrate care au în vedere asigurarea unui suport eficient şi de calitate pentru persoanele din mediul rural: programe de formare, ocupare şi măsuri de sprijin pentru populaţia din zonele rurale, în scopul reducerii agriculturii de subzistenţă, mobilitatea ocupaţională şi geografică a forţei de muncă din mediul rural, măsuri de îmbunătăţire a mediului înconjurător şi a stării de sănătate a populaţiei din mediul rural, programe care sprijină demararea afacerilor în activităţi non-agricole etc.
citeste mai mult

29.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind aplicarea regulilor de identitate vizuală în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 36 privind aplicarea regulilor de identitate vizuală în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

28.10.2010 – Draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru DMI 4.1 ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''

AMPOSDRU anunţă că OIPOSDRU ANOFM publică spre consultare draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 111 ''Calitate în serviciile de ocupare'' din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.1  ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''.
OIPOSDRU ANOFM solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa de email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Documentul poate fi consultat atât pe site-ul nostru, cât şi pe site-ul OIPOSDRU ANOFM, respectiv
http://www.fse.anofm.ro/

27.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea referitoare la modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 37, referitoare la modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

20.10.2010 – Draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru DMI 2.3

AMPOSDRU anunţă că CNDIPT-OIPOSDRU a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă Domeniului Major de Intervenţie 2.3 –„Acces și participare la formare profesională continuă”.

CNDIPT - OIPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la data de 25.10.2010.

Documentul poate fi consultat atât pe site-ul nostru, cât şi pe site-ul CNDIPT- OIPOSDRU, respectiv: http://cndiptoi.tvet.ro/

12.10.2010-Comisia Europeana organizeaza in Bucuresti, in perioada 12-13 octombrie 2010, reuniunea la nivel inalt cu tema contribuția fondurilor europene la integrarea populaţiei roma

Ca parte a eforturilor sale de promovare a utilizării fondurilor europene în sprijinul integrării romilor, Comisia Europeană   organizează o serie de evenimente la nivel înalt în România în luna octombrie 2010 (pentru mai multe informatii consultati pagina http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=ro&eventsId=272&furtherEvents=yes ). Scopul acestora este de a promova oportunităţile oferite de fondurile europene, îmbunătățirea utilizării lor şi creşterea impactului proiectelor sprijinite de către acestea. Aceste evenimente sunt de asemenea parte a unui proces ce are ca scop o mai mare implicare a Romilor în implementarea fondurilor europene prin programele operaționale.

Citeste mai mult (comunicat / prezentare)

08.10.2010 - AMPOSDRU publică Ordinul nr. 1143/18.08.2010

Ordinul nr. 1143/18.08.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, împreună cu anexa  - modelul de contract de finanţare, poate fi consultat în cadrul secţiunii Implementare proiecte.

08.10.2010 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de intretinere a sistemului

Sistemul ActionWeb  nu va fi operaţional începând cu data de  vineri 8 octombrie 2010, orele 15.30 şi pe perioada week-endului ( 9- 10 octombrie 2010).
Ne cerem scuze pentru eventualele inconvenientele create şi vă multumim pentru înţelegere.

07.10.2010 - AMPOSDRU publică Instructiunea 35 privind Obligativitatea beneficiarilor, de a asigura documente justificative privind apartenenta persoanelor din grupurile tinta.

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instructiunea 35 privind Obligativitatea beneficiarilor contractelor finantate din POSDRU, de a asigura documente justificative privind apartenenta persoanelor din grupurile tinta la categoriile declarate prin Formularul de identificare a Grupului Tinta. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

05.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare

AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare, pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

4.10.2010 - Draftul noului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 5.2.

AMPOSDRU publică spre consultare draftul noului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 110 din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari si tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până în data de 18.10.2010.

04.10.2010  - Rezultatul evaluării proiectelor depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 106 şi 99  

In urma modificării procedurii de evaluare a proiectelor decisă de AMPOSDRU, durata selecţiei proiectelor a scăzut considerabil. Astfel, dacă în 2009 evaluarea unui proiect dura şase – opt luni, pentru apelurile de propuneri de proiecte lansate în 2010 evaluarea a durat în medie 10 zile.   
Astfel, AMPOSDRU anunţă încheierea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 106 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Bucureşti –Ilfov” şi nr.99 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Nord-Est”.
Ambele linii de finanţare au fost deschise în data de 27.08.2010, iar documentele aferente cererilor au putut fi depuse de către solicitanţi până în data de 24.09.2010.
În cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.106 au fost depuse 59 de proiecte cu o valoare eligibilă totală de 115.021.838 lei, de circa două ori mai mare decât alocarea financiară (51.184.800 lei). Din cele 59 de proiecte depuse au fost aprobate 26 de proiecte cu o valoare eligibilă totală de 51.405.692 lei.
Situatia proiectelor depuse in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 106 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Bucureşti-Ilfov”
În cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.99 au fost depuse 86 de proiecte cu o valoare eligibilă totală de 161.675.833 lei, de trei ori mai mare decât alocarea financiară (51.184.800 lei).
Din cele 86 de proiecte depuse au fost aprobate 55 de proiecte cu o valoare eligibilă totală de 104.424.706 lei. Situatia proiectelor depuse in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 99 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Nord Est”  

04.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea 33 privind obligativitatea de a comunica locatia/locatiile de implementare si expertii pe termen scurt.

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instrucţiunea 33 privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finantare din POSDRU, de a comunica AMPOSDRU/OI responsabil locatia/locatiile de implementare a proiectului si expertii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului.
 
 

Formatele editabile ale anexelor 1 si 2 vor putea fi descarcate din cadrul sectiunii Implementare proiecte.

01.10.2010 - Închiderea cererii de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 107 – „Burse doctorale"

Conform Ghidului Solicitantului – condiţii specifice „Burse doctorale”, depunerea electronică a cererilor de finanţare în sistemul informatic Actionweb din cadrul cerererii de propuneri de proiecte nr. 107 – Domeniul Major de Intervenţie 1.5  a fost închisă  începând cu data de 30.09.2010, ora 16:00.

Organismul Intermediar POSDRU Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului anunţă potenţialii beneficiari care au depus proiecte că documentele generate de sistemul informatic Actionweb (Anexele 1-7) vor putea fi depuse la sediul OIPOSDRU - MECTS  în maximum 10 zile lucrătoare după transmiterea electronică  a cererii de finanţare, respectiv până la data de 14.10.2010, ora 16:00, în intervalul orar 9:00-16:00.

Menţionăm faptul că până la data de 30.09.2010, ora 16.00, au fost transmise prin sistemul informatic Actionweb 40 de cereri de finanţare, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile solicitate de 521.382.483 lei, reprezentând aproximativ  171% din valoarea totală a  alocării financiare orientative prevăzută în cadrul Ghidului solicitantului – condiţii specifice “Burse doctorale".

citeşte mai mult

01.10.2010 – Închiderea CPP nr.108 - "Acces şi participare la formare profesională continuă"  

Organismul Intermediar POSDRU – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) aduce la cunoştinţă potenţialilor beneficiari că a decis închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.108 "Acces şi participare la formare profesională continuă",incepând cu data de 04.10.2010, ora 14.00. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice cererea de propuneri de proiecte nr.108, depunerea documentelor generate de sistemul informatic Actionweb (Anexele 1-7), la sediul OIPOSDRU-CNDIPT, se va putea realiza în 5 zile lucrătoare după transmiterea on line a cererii de finanţare, respectiv până la data de 11.10.2010, ora 16.00.

Menţionăm faptul că până la data de 01.10.2010, ora 00.00, a fost transmis prin sistemul informatic Actionweb (www.fseromania.ro) un număr 339 cereri de finanţare, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de 621.945.693,89 lei.

citeşte mai mult 

 

01.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modul de înlocuire al partenerilor

AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modul de înlocuire al partenerilor pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.  

29.09.2010 – Închiderea CPP nr.109 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

Organismul Intermediar POSDRU – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), alături de Autoritatea de Management pentru POSDRU, aduce la cunoştinţă potenţialilor beneficiari că a decis închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.109 Tranziţia de la şcoală la viaţă activă,incepând cu data de 30.09.2010, ora 20.00, . Conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice cererea de propuneri de proiecte nr.109,  depunerea documentelor generate de sistemul informatic Actionweb (Anexele 1-7), la sediul OIPOSDRU-CNDIPT, se va putea realiza în 3 zile lucrătoare după transmiterea on line a cererii de finanţare, respectiv până la data de 05.10.2010, ora 16.00.
Menţionăm faptul că până la data de 29.09.2010, ora 17.30, a fost transmis prin sistemul informatic Actionweb (www.fseromania.ro) un număr 227 cereri de finanţare, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de 403.887.674,66 lei.
citeşte mai mult

27.09.2010 - Închiderea CPP nr. 104 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea  Nord-Vest”

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Vest aduce la cunostinta potentialilor beneficiari că a decis închiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.104 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Nord-Vest",  începând cu data de 28.09.2010, orele 18:00. Menţionăm faptul că, pănă la data de 24.09.2010, ora 17: 00, au fost înregistrate în sistemul informatic ActionWeb un numar de 97 de proiecte cu o sumă totală a finanţării nerambursabile solicitată în valoare de aproximativ 165.610.191,74 RON. citeşte mai mult 

24.09.2010 - Închiderea CPP nr. 103 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea  Vest”

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Vest aduce la cunostinta potentialilor beneficiari că a decis închiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.103 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in regiunea Vest",  începând cu data de 27.09.2010, orele 16:30. Menţionăm faptul că, pănă la data de 23.09.2010, ora 16: 30, au fost inregistrate in sistemul informatic ActionWeb un numar de 103 de proiecte cu o suma totala a finantarii nerambursabile solicitata in valoare de aproximativ 189.000.000 RON.

citeşte mai mult

 24.09.2010 - Lansarea cererii de propuneri de proiecte nr. 109 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Luni, 27 septembrie 2010, ora 10.00, se lansează linia de finanţare pentru proiecte de tip grant nr. 109 - „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” (DMI 2.1). Proiectele propuse în cadrul acestei linii de finanţare vor contribui la sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi, sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi, la dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii şi la dezvoltarea acţiunilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

Alocarea financiară pentru această linie de finanţare este de 9.437.819 lei, respectiv 2.228.845 euro. Fiecare proiect poate primi o finanţare de minim 211.720 lei (echivalentul a 50.000 euro) şi maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul a 499.999 euro). Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între şase luni şi doi ani.

AMPOSDRU a îmbunătăţit metodologia de evaluare, astfel că acum evaluarea proiectelor se face după principiul „primul venit, primul servit”. Evaluarea cererilor de finanţare primite se realizează pentru fiecare proiect, imediat după depunerea anexelor solicitate, în funcţie de data şi ora înregistrării cererii în sistemul informatic. Selecţia (declararea proiectului ca fiind aprobat în vederea contractării) are loc imediat după definitivarea evaluării cererii de finanţare.

citeşte mai mult

21.09.2010 - Linii de finanţare POSDRU închise  

Următoarele linii de finanţare POSDRU dintre cele lansate în anul 2010, respectiv 2009, au fost închise:

 • CPP nr. 99 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Nord – Est”, închisă la data de 10.09.2010, ora 16.30.
 • CPP nr. 100 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea  Sud- Est”, închisă la data de 16.09.2010, ora 10.00.
 • CPP nr. 101 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea  Sud- Muntenia”, închisă la data de 21.09.2010, ora 10.00.
 • CPP nr. 102 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Sud Vest Oltenia”, închisă la data de 15.09.2010, ora 16.30.
 • CPP nr. 105- „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Centru”, închisă la data de 14.09.2010, ora 16.30.
 • CPP nr. 106 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea "Bucureşti-Ilfov”, închisă la data de 10.09.2010, ora 16.30.
 • Cerere de ajutor de stat nr. 76 „Calificarea/recalificarea angajaţilor proprii” – finanţată din cadrul DMI 2.3, închisă la data de 31.03.2010, ora 16.00.
 • Cerere de ajutor de stat nr. 77 „Specializarea/perfecţionarea angajaţilor proprii” – finanţată din cadrul DMI 3.2, închisă la data de 30.10.2009, ora 16.00.
 • Cerere de minimis nr. 78 „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor” – finanţată din cadrul DMI 3.2, închisă la data 31.03.2010.

AMPOSDRU mulţumeste potenţialilor beneficiari care au manifestat interes pentru Cererile de propuneri de proiecte deschise de AM, respectiv Organismele intermediare, iar pe cei interesaţi în continuare de obţinerea de finanţări nerambursabile în cadrul POSDRU 2007-2013 îi aşteptăm să aplice pentru următoarele linii de finanţare ce vor fi deschise.  

20.09.2010 - Închiderea CPP nr. 101 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea  Sud- Muntenia”

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud Muntenia aduce la cunostinta potentialilor beneficiari că, începând cu data de 21.09.2010, orele 10:00, a decis închiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.101 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in regiunea Sud-Muntenia". Menţionăm faptul că, pănă la data de17.09.2010, ora 17: 43, au fost inregistrate in sistemul informatic ActionWeb un numar de 120 de proiecte cu o suma totala a finantarii nerambursabile solicitata in valoare de aproximativ 227.694.102, 54 RON.

OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia multumeste pe aceasta cale, potentialilor beneficiari care au manifestat interes pentru Cererea de propuneri de proiecte deschisa de institutia noastra in data de 27.08.2010, ora 10:00, iar pe cei interesati in continuare de obtinerea de finantari nerambursabile in cadrul POSDRU 2007-2013 ii asteptam sa aplice pentru urmatoarele linii de finantare ce vor fi deschise in viitor Citeste  mai mult 

15.09.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 15 septembrie 2010.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice

 

15.09.2010 - Informare săptămânală privind numărul cererilor de finanţare a proiectelor aferente DMI 5.1

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică săptămânal o informare privind numărul cererilor depuse pentru linia de finanţare a proiectelor aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Astfel, până la data de 14 septembrie 2010 au fost depuse si intrate in evaluare în total 360 cereri de finanţare. Tabelul alăturat prezintă situaţia cererilor depuse pe fiecare regiune de dezvoltare.

15.09.2010 - Închiderea CPP nr. 102 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Sud Vest Oltenia”

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia aduce la cunostinta potentialilor beneficiari că, începând cu data de 15.09.2010, orele 16:30, a decis închiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.102 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in regiunea Sud Vest Oltenia".

citeşte mai mult 

 

15.09.2010 - Lansarea liniilor de finanţare în cadrul DMI 2.3
 

Vineri, 17 septembrie 2010, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 2.3 - „Acces şi participare la formare profesională continuă”. În cadrul acestei finanţări sunt vizate proiecte de grant care le oferă angajaţilor programe de calificare sau recalificare, activităţi de validare şi certificare a cunoştinţelor dobândite în alte contexte de învăţare decât cele formale, servicii de orientare şi consiliere profesională, precum şi activităţi pentru diversificarea şi flexibilizarea programelor de formare profesională continuă. DMI 2.3 se adresează angajaţilor din toate sectoarele economice, cu excepţia celor din administraţia publică şi educaţie. Proiectele care vizează persoane necalificate, cu nivel scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe piaţa muncii vor primi punctaj suplimentar. Grupul ţintă al unui proiect trebuie să fie mai mare de 75 persoane. Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis. Alocarea financiară orientativă este 317.580.000 lei (echivalentul a 75.000.000 euro).

Comunicat

Vă rugăm să consultaţi secţiunea
Cerere de propuneri de proiecte .

 

14.09.2010 - Închiderea CPP nr. 105- „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Centru”

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Centru aduce la cunostinta potentialilor beneficiari că, începând cu data de 14.09.2010, orele 16:30, a decis închiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.105 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in regiunea Centru".

Menţionăm faptul că pana la data de 08.09.2010, ora 12:00, au fost inregistrate in sistemul informatic ActionWeb un numar de 57 de proiecte cu o suma totala a finantarii nerambursabile solicitata in valoare de aproximativ 104.000.000 RON.

OIR POS DRU Regiunea Centru multumeste pe aceasta cale, potentialilor beneficiari care au manifestat interes pentru Cererea de propuneri de proiecte deschisa de institutia noastra in data de 27.08.2010, ora 10:00, iar pe cei interesati in continuare de obtinerea de finantari nerambursabile in cadrul POSDRU 2007-2013 ii asteptam sa aplice pentru urmatoarele linii de finantare ce vor fi deschise in viitor . Cererea de propuneri de proiecte va fi închisă efectiv în data de 28.09.2010, ora 16.30, când expiră termenul de 10 zile lucrătoare, prevăzut de Ghidul Solicitantului – conditii specifice, pentru înregistrarea la sediul OIR POSDRU - Regiunea Centru a documentelor generate de ActionWeb.

citeşte mai mult

14.09.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 13 septembrie 2010.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice.

10.09.2010 - Închiderea CPP nr. 106 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea "Bucureşti-Ilfov”

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucuresti - Ilfov aduce la cunostinta potentialilor beneficiari că, începând cu data de 10.09.2010, orele 16:30, a decis închiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.106 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in regiunea Bucuresti - Ilfov".
Menţionăm faptul că pana la data de 08.09.2010, ora 12:00, au fost inregistrate in sistemul informatic ActionWeb un numar de 61 de proiecte cu o suma totala a finantarii nerambursabile solicitata in valoare de aproximativ 116.000.000 RON.
OIR POS DRU Regiunea Bucuresti - Ilfov multumeste pe aceasta cale, potentialilor beneficiari care au manifestat interes pentru Cererea de propuneri de proiecte deschisa de institutia noastra in data de 27.08.2010, ora 10:00, iar pe cei interesati in continuare de obtinerea de finantari nerambursabile in cadrul POSDRU 2007-2013 ii asteptam sa aplice pentru urmatoarele linii de finantare ce vor fi deschise in viitor.  

10.09.2010 - Închiderea CPP nr.99 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Nord – Est”

AMPOSDRU anunţă închiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.99 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în regiunea Nord – Est”. Decizia a fost luată de Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Nord-Est ca urmare a numărului mare de proiecte depuse. Astfel, până la data de 08.09.2010, ora 12.00 au fost înregistrate în sistemul informatic ActionWeb un număr de 86 de proiecte, suma totală a finanţării nerambursabile solicitate fiind de circa 150.000.000 de lei, de trei ori mai mare decât alocarea financiară orientativă pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 99. In consecintă, accesul potenţialilor beneficiari în sistemul informatic ActionWeb pentru CPP nr. 99 va fi închis din data de 10.09.2010, ora 16.30. Cererea de propuneri de proiecte va fi închisă efectiv în data de 24.09.2010, ora 16.30, când expiră termenul de 10 zile lucrătoare, prevăzut de Ghidul Solicitantului – conditii specifice, pentru înregistrarea la sediul OIR POSDRU  - Regiunea Nord Est a documentelor generate de ActionWeb (anexele 1-7).

 citeşte mai mult

09.09.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare şi  a anexelor acesteia  

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică instrucţiunea 30 privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare şi  a anexelor acesteia, completarea documentului „Evidenţa cheltuielilor”, consultarea categoriei de risc asociată proiectului si depunerea cererilor de rambursare la sediul AMPOSDRU.

Formatele editabile ale anexelor 1, 3 si 4 vor putea fi descarcate de la sectiunea Implementare proiecte.

De asemenea, AMPOSDRU anunţă redeschiderea sistemului ActionWeb, modulul Evidenţa Cheltuielilor, astăzi, 09 septembrie 2010, ora 16.00

09.09.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis 

AMPOSDRU publică privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis aferente POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

09.09.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului 

AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte. 

08.09.2010 - Informare săptămânală privind numărul cererilor de finanţare a proiectelor aferente DMI 5.1

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică săptămânal o informare privind numărul cererilor depuse pentru linia de finanţare a proiectelor aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Astfel, până la data de 6 septembrie 2010 au fost depuse în total 159 de cereri de finanţare. Tabelul alăturat prezintă situaţia cererilor depuse pe fiecare regiune de dezvoltare.

02.09.2010 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb – Modulul Evidenţa Cheltuielilor, în vederea operării modificărilor survenite în urma aprobării Ordinului nr.1117/2170/august 2010 

Sistemul ActionWeb – Modulul Evidenţa Cheltuielilor va fi operaţional începând cu data de Miercuri 8 septembrie 2010. Pe parcursul acestei perioade, beneficiarii nu vor putea transmite cereri de rambursare către AMPOSDRU sau Organismele Intermediare.

02.09.2010 - Instrucţiune privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU

Urmare a modificărilor legislative şi în dorinţa de a veni în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate prin POSDRU, Autoritatea de Management a modificat instrucţiunea privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.

Noul document poate fi consultat în secţiunea “Implementare proiecte”.

02.09.2010 - AMPOSDRU publică următorul anunţ cu privire la depunerea documentelor adresate instituţiei

Documentele adresate AMPOSDRU trebuie să conţină noua adresă a instituţiei şi anume Str. Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, cod 011158, Bucureşti.

Depunerea documentelor fără menţionarea corectă a adresei instituţiei va atrage după sine respingerea acestora.

01.09.2010 - Lansare linie de finanţare "Burse doctorale"

Joi, 2 septembrie 2010, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 1.5 - „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. În cadrul proiectelor POSDRU, cuantumul unei burse lunare în România este de maximum 2.200 lei/doctorand, iar al bursei în alte ţări ale UE - echivalentul a 4.200 lei/doctorand.  Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei Actionweb, până la data de 30.09.2010 ora 16.00. Solicitanţii şi partenerii lor trebuie să cunoască şi să respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi cele din Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice.

Sistemul informatic „Actionweb” pentru transmiterea cererilor de finanţare în cadrul liniei de finanţare „Burse doctorale”, DMI 1.5., va fi activat joi, 2 septembrie 2010, începând cu ora 10:00.

citeste mai mult  

30.08.2010 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României nr.596/23.08.2010, Partea I, a Ordinului nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AMPOSDRU a emis o nouă Instrucţiune care aduce clarificări cu privire la modul de aplicare a Ordinului menţionat.

Instrucţiunea poate fi consultată în cadrul secţiunii Implementare proiecte

27.08.2010 – Lansarea noii linii de finanţare în cadrul DMI 5.1

Vineri, 27 august 2010, a fost lansată linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Toate informaţiile privind condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor, partenerilor, cheltuielilor si grupului ţinta pot fi găsite în Ghidul Solicitantului  2010 - Condiţii Generale, şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice. Totodată, în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale este descrisă modalitatea de evaluare a proiectelor, astfel încât fiecare solicitant îşi poate evalua proiectul încă din faza de elaborare.
Evaluarea se va realiza după modelul „primul venit, primul servit”, astfel încât perioada dintre depunerea unui proiect şi transmiterea rezultatului evaluării către solicitant este estimata la circa 30 de zile. Acest mecanism permite celor ale căror cereri de finanţare au fost respinse să ia act de motivele respingerii, să reformuleze cererea şi s-o transmită din nou.
În momentul în care suma valorii eligibile a proiectelor aprobate va fi egală cu alocarea financiară, linia de finanţare va fi închisă.
Cei interesaţi să depună cereri de finanţare trebuie sa completeze formularele în limba română şi să  transmită on-line cererea de finanţare. Generarea formularelor şi transmiterea acestora se realizează accesând pagina www.fseromania.ro , secţiunea
„Cerere de propuneri de proiecte” , link „Actionweb ”, unde solicitantul îşi creează un cont. Link-ul „Actionweb ” poate fi accesat şi de pe paginile de internet ale organismelor intermediare regionale.
Sistemul informatic „
Actionweb” pentru transmiterea cererilor de finanţare în cadrul DMI 5.1. a fost activat vineri, 27 august, 2010, începând cu ora 10.00.

 26.08.2010 – Comunicat de presa

Vineri, 27 august 2010, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. În cadrul DMI 5.1 sunt promovate intervenţiile integrate care prevăd activităţi precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, programe de formare profesională, formare la locul de muncă, programe locale de ocupare în lucrări comunitare, job-cluburi etc. Prin noua metodologie de evaluare, vor primi punctaj suplimentar proiectele în care solicitanţii se angajează să asigure locuri de muncă pentru grupul ţintă.
Criza economică şi financiară a afectat piaţa muncii din România, cu efecte negative asupra şomajului şi a grupurilor vulnerabile, iar prin lansarea finanţării aferente DMI 5.1, fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României va beneficia de alocări orientative de 51.184.800 lei pentru proiecte destinate atragerii şi menţinerii cât mai multor persoane pe piaţa muncii.
Persoanele sprijinite prin proiectele finanţate de AMPOSDRU trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea respectivă şi să aparţină uneia din categoriile următoare: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri (cu deosebire şomeri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani, şomeri peste 45 ani şi şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi), persoane care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta minimă de 16 ani.
Aceste persoane pot fi sprijinite prin proiecte propuse de către instituţiile, companiile şi organizaţiile care vor să deruleze activităţi destinate grupurilor de persoane cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii. Fiecare proiect poate primi o finanţare de minim 213.270 lei (echivalentul în lei a 50.000 euro) şi maxim 2.132.695 lei (echivalentul în lei a 499.999 euro). Durata de implementare a proiectului va fi cuprinsă între minim şase luni şi maxim doi ani.
Contribuţia solicitantului va fi de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dacă solicitantul este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (ex: ONG-uri, patronate, organizaţii sindicale, camere de comerţ), de 5% dacă este o persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial (ex.: companii cu capital de stat sau privat) şi de 9% dacă este instituţie publică.
AMPOSDRU a îmbunătăţit metodologia de evaluare, astfel că acum evaluarea proiectelor se face după principiul „primul venit, primul servit”.
Media perioadei dintre depunerea unei cereri de finanţare pentru un proiect şi semnarea contractului de finanţare a fost, în anul 2009, de circa 14 luni. După noua metodologie – primul venit, primul servit – se estimează că această durată va fi de maximum 30 de zile.
Pentru a evita deplasările la Bucureşti ale potenţialilor beneficiari din întreaga ţară, AMPOSDRU a descentralizat unele activităţi către cele opt organisme intermediare regionale (OIR) POSDRU. Astfel, acestea vor lansa liniile de finanţare, vor evalua proiectele propuse şi tot ele vor monitoriza implementarea proiectelor. Beneficiarii găsesc pe site-ul AMPOSDRU toate detaliile privind procedura de accesare a fondurilor, precum şi modalitatea de punctare a proiectelor, astfel că potenţialii beneficiari îşi pot evalua singuri proiectele înainte de a solicita finanţarea. Aceştia pot completa formularele în limba română şi pot transmite on-line cererea de finanţare, accesând pagina
www.fseromania.ro , secţiunea „Cerere de propuneri de proiecte” , link „Actionweb ”, unde solicitantul îşi creează un cont. Link-ul „Actionweb” poate fi accesat şi de pe paginile de internet ale organismelor intermediare regionale.
Solicitanţii şi partenerii lor trebuie să cunoască şi să respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în
Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi cele din Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice.

24.08.2010 - AMPOSDRU anunţă modificarea ordinului de cheltuieli eligibile în cadrul POSDRU 2007-2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane anunţă aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.596/23 august 2010, a Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010, pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordinului menţionat mai sus, prevederile ordinului nr.3/185/2008 se abrogă.

Autoritatea de Management va emite un set de instrucţiuni către toţi beneficiarii proiectelor finantate din POSDRU.

18.08.2010 – Lista proiectelor strategice depuse în anul 2009 şi aprobate în vederea finanţării

AMPOSDRU publică ID-ul, numele şi scorul obţinut în urma evaluării pentru proiectele strategice depuse în 2009 şi aprobate în vederea finanţării:

Aceste liste conţin inclusiv proiectele aflate pe lista de rezervă, dar care vor intra în contractare ca urmare a suplimentării alocărilor financiare în cadrul DMI-urilor aferente cererilor de propuneri. De asemenea, listele conţin proiectele iniţial respinse, dar care, în urma soluţionării contestaţiilor depuse, au fost aprobate.
Aceste liste nu conţin rezultatul final al procesului de contractare deoarece proiectele aprobate iniţial, rezervele şi proiectele aprobate în urma soluţionării contestaţiilor, pentru care încă nu au fost semnate contractele de finanţare, pot face subiectul unor eventuale solicitări de clarificări. Lista finală a contractelor semnate cu beneficiarii va fi publicată ulterior în secţiunea
„Proiecte”
De asemenea, AMPOSDRU publică lista proiectelor aprobate şi aflate în rezervă pentru care în acest moment nu există fonduri suficiente pentru a fi contractate (CPP 81)
AMPOSDRU va propune în cadrul Comitetului de Monitorizare Extraordinar POSDRU o realocare între axe care să permită suplimentarea alocării financiare pentru DMI 3.2. şi DMI 3.1. După votul din Comitetul de Monitorizare, propunerea va trebui aprobată de Comisia Europeană. În cazul în care realocarea va fi aprobată, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul să înceapă procedura de contractare pentru o parte din proiectele aflate în rezervă în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 81 şi nr. 92. Ordinea în care proiectele vor intra în contractare va fi în funcţie de punctajul obţinut.

06.08.2010 – Schimbare sediu AMPOSDRU

AMPOSDRU va funcţiona din data de 9 august 2010 în noul sediu din strada Scărlătescu, nr. 17-19 (zona Piaţa Victoriei).
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere 

04.08.2010 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de grant aferente celor două domenii majore de intervenţie gestionate de această instituţie

CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de grant aferente celor două domenii majore de intervenţie ale POSDRU 2007-2013 gestionate de această instituţie, astfel:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 15.08.2010.

29.07.2010 - OIPOSDRU – MECTS publică spre informare şi consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cerererea de propuneri de proiecte de tip strategic - „Burse doctorale”, aferentă DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” al POSDRU 2007-2013.  

OIPOSDRU - MECTS publică spre informare şi consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cerererea de propuneri de proiecte de tip strategic - „Burse doctorale”, aferentă DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” al POSDRU 2007-2013. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră, cu valoare de recomandare, privind această schiţă de Ghid, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de fax 021/311.75.26 până la data de 07.08.2010.

22.07.2010 -  AMPOSDRU publică spre informare Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, versiunea revizuită.

AMPOSDRU mulţumeşte tuturor celor care au transmis observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a draftului Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta și publică spre informare Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, versiunea revizuită ca urmare a integrării comentariilor relevante primite.

22.07.2010 - AMPOSDRU publică spre informare și consultare Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru DMI 5.1, pentru proiecte de tip grant.

AMPOSDRU publică spre informare și consultare Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru DMI 5.1, pentru proiecte de tip grant. Vă rugăm să transmiteți comentariile dumneavoastră la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . până la data de 2 August 2010. Organismele Intermediare POSDDRU Regionale care au elaborat şi transmis spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru DMI 5.1 sunt urmatoarele:

 21.07.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind acordarea prefinanţării în cadrul POSDRU

AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Această instrucţiune se aplică atât în cazul solicitării prefinanţarii, cât şi în cazul avansării/transferării către parteneri a unei tranşe din prefinanţarea primită de la AM POSDRU. Prezenta instrucţiune înlocuieşte instrucţiunea AMPOSDRU nr.13 privind solicitarea prefinanţării de către Beneficiari şi avansarea prefinanţării primite Partenerilor din cadrul proiectului şi instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanţare. Va rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

16.07.2010  AMPOSDRU publică versiunea revizuită a DCI

AMPOSDRU publică versiunea  revizuită a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umanea, aprobată prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/iulie 2010.  Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente Programatice

14.07.2010 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale

AMPOSDRU mulţumeşte tuturor celor care au transmis observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a draftului Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale,  aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta.

14.07.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

AMPOSDRU publică  Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului  2010, actualizat şi modificat.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice

07.07.2010 - AMPOSDRU publică lista celor mai frecvente întrebări

AMPOSDRU publică răspunsurile la cele mai frecvente întrebări adresate în ultimul timp de către aplicanţi, referitoare la eligibilitatea solicitanţilor/partenerilor, respectiv la modalitatea de angajare a managerului de proiect.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente.

02.07.2010 – Ordinul nr. 448/11.06.2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis.

Ordinul nr. 448/11.06.2010  privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis „Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi – 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor” necesar implementării Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, împreună cu Anexele 12,  3  aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, formare, respectiv de minimis, este publicat în cadrul secţiunii Implementare proiecte.

 

02.07.2010 – Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice.

Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, împreună cu Anexa la Ordin, este publicat în cadrul secţiunii Implementare proiecte. 

01.07.2010 - Măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte, conducerea AMPOSDRU a luat o serie de măsuri care vizează pe de o parte, modificarea mecanismului de acordare a prefinanţării, iar pe de altă parte modificarea Ghidului Solicitantului. Astfel, valoarea prefinanţării este egală cu  30%, respectiv 40% (pentru proiectele din cadrul Axei Prioritate 6), din valoarea eligibilă a proiectului (valoarea finanţării nerambursabile plus contribuţia beneficiarului) şi se acordă într-o singură tranşă, la demararea proiectului, indiferent de perioada de implementare. În ceea ce priveşte Ghidul Solicitantului, principalele modificări se referă la simplificarea procedurii de evaluare, clarificarea regulilor privind eligibilitatea solicitanţilor, relaxarea şi clarificarea regulilor privind parteneriatul şi transnaţionalitatea. Citeşte materialul integral

01.07.2010 – AMPOSDRU publică Situaţia proiectelor depuse şi contractate în cadrul POSDRU

Până la data de 26 mai 2010 au fost depuse, în cadrul liniilor de finanţare POSDRU, 5597 de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 8 miliarde euro. Cel mai mare număr de proiecte - peste 20% - s-au înregistrat în domeniul îmbunătăţirii calificării angajaţilor în sectorul privat (DMI 3.2), iar cel mai mic număr, respectiv sub 0,3% din numărul total – s-a înregistrat în domeniul care vizează dezvoltarea strategiei de formare profesională continuă a personalului din sistemul public de ocupare  în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor oferite (DMI 4.2.) La data de 11 iunie 2010 erau semnate cu beneficiarii 791 de contracte, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de circa 1,2 miliarde de euro (4.676.575.309 lei) şi se aflau în curs de contractare 360 de proiecte, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de circa 700 de milioane de euro (2.761.241.935 lei). Citeşte materialul integral

28.06.2010 - Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor în cadrul POSDRU ca urmare a misiunii de audit desfăşurate săptămâna trecută. Misiunea de follow-up a Comisiei Europene a analizat modul în care AMPOSDRU a eliminat deficienţele constatate la auditul anterior. Decizia de suspendare temporară a plăţilor nu a afectat beneficiarii de proiecte POSDRU care, din luna decembrie până în prezent, au primit sumele solicitate în cadrul cererilor de prefinanţare sau rambursare. Comunicat de presă 

25.06.2010 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului (UE) nr. 539 din 16 iunie 2010 care modifică Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta Regulamentul  (UE) nr. 539/2010 din 16 iunie 2010 în forma adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu. Regulamentul nr. 539/2010 modifică Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, în sensul simplificării anumitor cerinţe şi proceduri în domeniul managementului financiar.

18.06.2010 - AMPOSDRU publică următoarea instrucţiune privind formatul standard al Graficului estimativ al depunerii cererilor de rambursare

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind  modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare.

Va rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

16.06.2010 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică spre consultare noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice.

Vă rugăm să transmiteţi propunerile dvs. de îmbunătăţire a actualului draft pe adresa de mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 7 iulie 2010.

Chestionar pentru îmbunătăţirea Ghidului Solicitantului

AMPOSDRU doreşte să vină în sprijinul beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari pentru accelerarea absorbţiei fondurilor puse la dispoziţie în cadrul cererilor de propuneri de proiecte. O prima măsură în acest sens este elaborarea unui ghid al solicitantului în cadrul căruia informaţiile să fie prezentate clar şi riguros.

În dorinţa de a sprijini potenţialii beneficiari în conceperea unor proiecte de calitate şi, totodată, de a diminua timpul consumat de aceştia în elaborarea şi completarea cererilor de finanţare, AMPOSDRU invită beneficiarii şi orice persoană interesată să completeze chestionarul

Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor fi analizate cu atenţie şi vor sta la baza elaborării noului Ghid al Solicitantului, precum şi la simplificarea procedurilor de evaluare, selecţie, contractare, implementare şi monitorizare a proiectelor.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre de a ne răspunde la întrebarile incluse în chestionar, vă mulţumim pentru sprijin.

14.06.2010–Ministerul Ocupării şi Economiei din Filanda anunţă lansarea de cererii de propuneri de proiecte transnaţionale, cu  termen limită de depunere 1 iulie 2010, finanţate din Fondului Social European

Scopul acestui apel de propuneri de proiecte este acela de a identifica şi disemina exemple de bune practici de proiecte de succes tip FSE din Statele Membre ale Uniunii Europene, în domeniul schimbărilor structurale, respectiv schimbărilor demografice.

Pentru mai multe informaţii referitoare la acest apel de propuneri de proiecte vă rugăm să vă adresaţi doamnei Varpu Taarna, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  şi de asemenea să consultaţi website-ul: www.rakennerahastot.fi, precum şi documentul ataşat.
Informaţii detaliate referitoare la potenţiali partenerii din Statele Membre UE sunt disponibile website-ul  www.transnational-toolkit.eu.

11.06.2010 - AMPOSDRU publică următoarea instrucţiune privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU

31.05.2010 - AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2010

AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de cereri de propuneri de proiecte, în anul 2010, pentru noi linii de finanţare din FSE prin POSDRU.  Acest document poate fi consultat în cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Documente programatice.

31.05.2010 - AMPOSDRU publică următoarea instrucţiune privind formatul standard al cererii de prefinanţare

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinantare. Va rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte .

18.05.2010 – Buletin informativ nr. 7 al OI POSDRU CNDIPT

AMPOSDRU publică Buletinul informativ nr.7 al OI POSDRU Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. Documentul poate fi consultat in cadrul secţiunii Buletin informativ.

23.04.2010 - Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate AMPOSDRU

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU face publice răspunsurile la cele mai frecvente întrebări adresate de aceştia. Întrebările postate pe site au la bază o selecţie a problemelor care apar repetat în adresele transmise către AMPOSDRU sau organismele intermediare POSDRU, referitoare atât la proiectele strategice, cât şi la proiectele din cadrul schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, formare profesională şi ajutor de minimis. Actualizarea acestei liste va fi realizată periodic.

Lista celor mai frecvente întrebări 

07.04.2010 - AMPOSDRU anuleaza procedura de achiziţie publică

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)- DG AMPOSDRU, anuleaza procedura de achiziţie publică  „ Servicii specializate in vederea desfasurarii de către AMPOSDRU a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publica de servicii „Sistem Integrat de Management pentru POSDRU (SIM-POSDRU)” . citeşte mai mult

31.03.2010 - Comunicat de presă AMPOSDRU

Faptul ca decontarile de la Comisia Europeana catre AM POSDRU au fost suspendate temporar nu aduce nici un fel de prejudiciu beneficiarilor proiectelor finantate din fonduri POSDRU. Platile catre acestia nu au fost si nu sunt suspendate. Ca dovada, in perioada februarie – martie a.c., 118 beneficiari au incasat suma totala de 23.206.693,81 RON, atat prefinantari, cat si rambursari. De asemenea, conform graficului de plati al autoritatii de management, beneficiarii vor primi in continuare sumele solicitate in cererile de rambursare si in cele de prefinantare. Comunicat de presă.

31.03.2010 - AMPOSDRU publică următoarea instrucţiune privind modalitatea de plată a TVA-ului

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, în vederea aplicării prevederilor articolului 9 A) alin.(1) şi ale articolului 9 B) alin.(1) şi alin.(3) din Condiţiile generale şi speciale ale contractului de finanţare facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite , aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.Va rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte .

30.03.2010 - AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansării de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2010

AMPOSDRU preconizează să lanseze, pe parcursul anului 2010, noi linii de finanţare din FSE prin POSDRU. Calendarul orientativ al lansărilor de cereri de propuneri de proiecte poate fi consultat în cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Documente programatice.

30.03.2010 - AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis

Pentru a veni în sprijinul companiilor de stat sau private, potenţiali beneficiari ai schemelor de stat şi ajutor de minimis, AMPOSDRU publică Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis prin care se prelungeşte termenul de transmitere electronică, până la utilizarea integrală a fondurilor alocate, dar nu mai târziu de data de 30/11/2010, ora 16.00, din cadrul următoarelor linii de finanţare:

 • „Sprijin financiar pentru ocupare” (nr. 73)
 • „Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural” (nr. 74)
 • „Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi” (nr. 75)

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.


26.03.2009 - Conferinţa de lansare a proiectului “Prima evaluare intermediară a POSDRU 2007- 2013”

AMPOSDRU va organiza în data de 30 martie 2010, în Bucureşti, conferinţa de lansare a proiectului „Prima evaluare intermediară a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

23.03.2010 - Ocupare posturi vacante la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov 

Organismul Intermediar Regional POSDRU Bucureşti - Ilfov organizează în data de 22.04.2010 interviu pentru ocuparea prin transfer la cerere a unor posturi vacante.

28.02.2010–Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale din landul federal Baden-Wurttemberg, Germania, anunţă lansarea de cererii de propuneri de proiecte transnaţionale, cu  termen limită de depunere 15 martie 2010, finanţate din Fondului Social European, în cadrul obiectivului „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”.

Scopul acestui apel de propuneri de proiecte este acela de a îmbunătăţi nivelul calificării şi de a contribui la integrarea pe piaţa muncii a lucrătorilor migranţi aflaţi în şomaj şi a şomerilor de peste 45 de ani.

Pentru mai multe informaţii referitoare la acest apel de propuneri de proiecte vă rugăm să vă adresaţi doamnei Christine Wienand, e-mail şi să consultaţi website-ul http://www.esf-bw.de/, precum şi documentul ataşat.
Informaţii detaliate referitoare la potenţialii parteneri din Statele Membre UE sunt disponibile pe website-ul
http://www.transnational-toolkit.eu/

Arhivă cu ghidurile solicitantului aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate în 2008

 

8 iulie 2008 - AMPOSDRU lansează 18 cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 18 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU.

Condiţii specifice:

    Axa Prioritară 1:

    Axa Prioritară 2:

 • Domeniu Major de Intervenţie 2.1 – Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr. 60 „Învaţă o meserie" ;

    Axa Prioritară 3:

    Axa Prioritară 4:

    Axa Prioritară 5:

    Axa Prioritară 6:

16 aprilie 2008 - AMPOSDRU împreună cu Organismele Intermediare lansează 38 de cereri de propuneri de proiecte de grant  pentru 17 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU. 

Axa Prioritară 1:

    Axa Prioritară 2:

    Axa Prioritară 3:

    Axa Prioritară 4:

    Axa Prioritară 5:

    Axa Prioritară 6:

În 15 februarie 2008, AMPOSDRU a lansat următoarele cereri de propuneri de proiecte strategice (proiecte cu valori cuprinse intre 1.850.000 lei si 18.500.000 lei, implementate la nivel national, sectorial sau multi-regional, cu o perioada de implementare de maxim 3 ani). Ghidurile Solicitantului aferente fiecărei cereri de propuneri de proiecte strategice lansate de AMPOSDRU în perioada 15 februarie – 20 martie 2008:


1. „Educaţie mai bună pentru toţi” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”;

2. „Universitate pentru viitor” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”;

3. „Profesionişti în educaţie şi formare” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”;

4. „Calificări europene” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.4 „Calitate în formarea profesională continuă”;

5. „Şcoala doctorală” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”;
6. „Burse doctorale” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

7. „Învaţă o meserie!” , Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;

8. „A doua şansă în educaţie” , Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”;

9. „Fii întreprinzător!” , Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”;

10. „Acţionăm împreună” , Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”;

11. „Calitate în serviciile de ocupare” , Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”;

12. „Profesionişti în piaţa muncii” , Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”;

13. „Mediul rural - oportunităţi de ocupare” , Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;

14. „Pentru o viaţă mai bună” , Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”;

15. „Împreună pe piaţa muncii” , Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”;

16. „Şanse egale şi respect” , Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
 

Arhivă 2009

24.12.2009 - Comunicat de presă 

AMPOSDRU a iniţiat demersurile pentru finanţarea integrală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 88 Burse doctorale - Domeniul Major de Intervenţie nr. 1.5. “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, astfel încât cheltuielile aferente burselor doctorale conform contractelor să fie declarate eligibile începând cu data de 01.10.2009, data începerii anului universitar 2009-2010.

16.12.2009 - Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România 2009

AMPOSDRU va organiza în data de 22 decembrie 2009, la Iaşi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România”

Conferinţa se încadrează în seria evenimentelor destinate informării publicului larg, pe care AMPOSDRU, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1828/2006, le organizează anual pentru prezentarea stadiului implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai AMPOSDRU, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, reprezentanţi ai partenerilor sociali: confederaţii sindicale şi organizaţii patronale, reprezentanţi ai universităţilor, companiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai altor instituţii publice, beneficiari şi potenţiali beneficiari de finanţare din cadrul POSDRU, etc

Organizatorii evenimentului asigură cazarea dumneavoastră din seara anterioară evenimentului, masa conform agendei, precum şi decontarea transportului, conform legislaţiei în vigoare.

11.12.2009 - AMPOSDRU publică lista beneficiarilor

AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 noiembrie 2009 pentru proiectele finanţare din POSDRU 2007-2013. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte.
 

08.12.2009 – Fundaţia ONCE, Organism Intermediar pentru Fondul Social European din Spania, Programul Operaţional "Lupta împotriva discriminării" 2007-2013, anunţă că termenul limită pentru depunerea de cereri de propuneri de proiecte în cadrul apelului dedicat parteneriatului şi cooperării transnaţionale sub egida Fondului Social European este 15 decembrie 2009

Scopul acestui apel de propuneri de proiecte este acela de a încuraja crearea de parteneriate în cadrul Reţelei Europene pentru Educaţie Inclusivă care se doreşte a fi un instrument de îmbunătăţire a accesului la o educaţie inclusivă şi de creştere a gradului de ocupare, în Uniunea Europeană, pentru persoanele cu dizabilităţi.

Pentru mai multe informaţii referitoare la acest apel de propuneri de proiecte vă rugăm să consultaţi website-ul www.fundaciononce.es precum şi documentul ataşat.

02.12.2009 – AMPOSDRU anunţă lansarea, de către Ministerul Regional pentru Ocupare al Guvernului Regional Andaluzia (Spania),  primului apel de propuneri de proiecte privind cooperarea transnaţională şi interregională

Serviciul de ocupare, aparţinând Ministerului Regional pentru Ocupare al Guvernului Regional Andaluzia (Spania) lansează, în cadrul Programului Operaţional pentru FSE  2007-2013 Andaluzia, primul apel pentru propuneri de proiecte privind cooperarea transnaţională şi interregională, cu o alocare bugetară totală de 18.484.300,80 millioane EURO (80% FSE şi 20% Guvernul Regional Andaluzia). Termenul limită pentru transmiterea cererilor de propuneri de proiecte este data de 23 decembrie 2009.

Pentru mai multe informaţii referitoare la acest apel de propuneri de proiecte vă rugăm să consultaţi documentul intitulat "Euroemployment", precum şi website-ul www.juntadeandalucia.es/empleo/transnacionalidad.

17.11.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Comunicării  Comisiei nr. 2009/C 83/01 - Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta Comunicarea  Comisiei nr. 2009/C 83/01 - Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice, în limba engleză şi în limba română.

29.10.2009 – AM POSDRU publică spre informare Manualul Beneficiarului POSDRU actualizat

AMPOSDRU publică spre informare Manualul Operaţional al Beneficiarilor , însoţit de materialele de referinţă necesare implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU , în urma actualizării acestuia cu sugestiile şi propunerile transmise de către beneficiarii POSDRU.

26.10.2009 – Comunicat de presă - Prelungirea termenelor de depunere a proiectelor pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, a formării profesionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă

Până în data de 9 octombrie s-au depus 294 de cereri de ajutor de stat şi de minimis în valoare de 48,40 milioane euro. Din cele 294 de cereri depuse, până la data de 9 octombrie au fost evaluate 250 de cereri. Dintre acestea au fost selectate 128 de cereri, cu o valoare nerambursabilă de 22,61 milioane de euro. Comunicat de presă

23.10.2009 - AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis

Pentru a veni în sprijinul companiilor de stat sau private, potenţiali beneficiari ai schemelor de stat şi ajutor de minimis, AMPOSDRU publică Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis prin care se prelungeşte până la utilizarea integrală a fondurilor alocate, dar nu mai târziu de data de 31/03/2010, ora 16.00, din cadrul următoarelor linii de finanţare:

 • „Sprijin financiar pentru ocupare” (nr. 73)
 • „Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural” (nr. 74)
 • „Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi” (nr. 75)
 • „Calificarea/recalificarea angajaţilor proprii” (nr. 76)
 • „Bani pentru sănătatea si siguranţa salariaţilor” (nr. 78).

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.


21.10.2009 -  AMPOSDRU publică lista beneficiarilor

AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 septembrie 2009 pentru finanţare din POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte.

06.10.2009 – Autoritatea de Management pentru POSDRU publică spre informare Manualul Beneficiarului POSDRU

Manualul Operaţional al Beneficiarilor , însoţit de materialele de referinţă necesare implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU se adresează tuturor beneficiarilor de proiecte strategice (cu valoare totală cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 euro - 5.000.000 euro) şi proiecte de grant (cu valoare totală cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 euro - 499.000 euro).
Prezentul document are caracter orientativ si nu înlocuieşte în nici un fel Contractul de Finanţare şi Anexele sale, precum şi condiţiile stabilite in Ghidul Solicitantului. Prezentul document a fost dezvoltat ţinând cont de legislaţia în vigoare la 15 septembrie 2009.
Vă rugăm să transmiteţi eventualele sugestii, propuneri, neclarităţi la adresa de e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 14 octombrie 2009.
După data de 14 octombrie 2009, AMPOSDRU va finaliza „Manualul Beneficiarului” POSDRU şi îl va publica pe site-ul propriu începând cu data de 26 octombrie 2009.
Pe parcursul lunii noiembrie 2009, AMPOSDRU va organiza sesiuni de lucru interactive cu managerii de proiect şi responsabilii financiari ai proiectelor aflate în implementare. Invitaţiile de participare la aceste sesiuni, vor fi transmise beneficiarilor, respectându-se data demarării proiectului. Informaţiile suplimentare necesare, vor fi comunicate în timp util beneficiarilor.
Pentru a facilita primirea invitaţiilor rugăm beneficiarii să-şi actualizeze datele de contact.

01.10.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 care modifică Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta varianta  în limba engleză a Regulamentului  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare. 

22.09.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial  a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă au fost aprobate prin Ordinul  ministrului finanţelor publice nr. 2548 din 25 august 2009, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 619 din 15 septembrie 2009.

Pentru textul complet al actului normativ menţionat vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Management financiar din cadrul paginii Acte normative.

11.09.2009 – Comunicat de presa - 487 de milioane de euro – valoarea totală a contractelor de finanţare semnate pentru proiectele din cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lansat anul trecut 72 de linii de finanţare, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro. Pentru liniile de finanţare deschise în 2008 au fost depuse 2.842 de proiecte, cu o valoare totală de 2,6 miliarde de euro. Comunicat de presă.

11.09.2009 - AMPOSDRU publică Situaţia depunerii de proiecte aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate la data de 24 aprilie 2009 şi 9 mai 2009 cu termen limită de depunere 10 august 2009, respectiv 7 septembrie 2009.

09.09.2009 - Comunicat de presă - 5,5 miliarde de euro – valoarea proiectelor depuse pentru evaluare în 2009 în cadrul POS DRU

În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte strategice lansate în 2009 de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost depuse 2.101 proiecte, în valoare totală de 5,5 miliarde de euro. Comunicat de presă.

31.08.2009 -  ATENŢIE! AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 85-98

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

Termenul limită din data de 31.08.2009 se prelungeşte până la data de 07.09.2009, ora 16.00.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

05.08.2009 - AMPOSDRU publică următoarea clarificare privind modalitatea de obţinere a documentelor fiscale de către solicitanţii de fonduri externe nerambursabile

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale în vederea facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile şi în scopul asigurării unei mai bune informări privind obţinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunoştinţa solicitanţilor care depun proiecte în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 79-98, că pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6.2 - Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare următoarele*:

 • Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C “Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b). Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie să completeze şi rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.
 • Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale. Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile  Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaţie: „obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat”. Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr.2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie să solicite şi eliberarea Anexei mentionate anterior. 

* Potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului, documentele vor fi prezentate numai de către solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost selectate provizoriu.

30.07.2009 - ATENŢIE ! AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84

Ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificări adresate şi pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică:

Tot în acest context, AMPOSDRU publică şi Corrigenda la Ghidurile Solicitantului - condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84, lansate în data de 24 aprilie 2009, prin care se prelungeşte termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, din data de 03.08.2009 până la data de 10.08.2009, ora16.00.

În cazul cererilor de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare rămâne neschimbat, pentru data de 31.08.2009, ora 16.00. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .

27.07.2009 – AMPOSDRU publică proiectul Ghidului privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat - ediţia iulie 2009

Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat - proiect editia iulie 2009 ,  oferă o prezentare generală a cadrului legal ce guvernează raporturile juridice dintre partenerii cererii de finanţare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU. De asemenea, Ghidul îşi propune să ofere informaţii suplimentare privind relaţiile dintre  parteneri, în special în ceea ce priveşte transferurile financiare între aceştia. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.

24.07.2009 - AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la actualizarea  datelor de contact ale beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari POSDRU prin intermediul aplicaţiei ActionWeb

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor şi al potenţialilor beneficiari, ca urmare a dificultăţilor semnalate de către aceştia cu privire la primirea scrisorilor de informare, comunicărilor, instrucţiunilor emise de AM POSDRU, din cauza necompletării datelor de contact (telefon, număr de fax, adresă e-mail), a menţionării incomplete a acestora sau din cauza schimbărilor survenite ulterior transmiterii cererii de finanţare prin sistemul informatic ActionWeb, AMPOSDRU recomandă celor care s-au confruntat cu astfel de situaţii să utilizeze facilitatea, oferită de aplicaţia ActionWeb, de actualizare a datelor de contact în secţiunea “Profilul Meu”. Vă rugăm să înştiinţaţi AMPOSDRU asupra efectuării acestei operaţiuni la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Prin intermediul sistemului informatic ActionWeb, un potenţial beneficiar/beneficiar poate vizualiza în timp real, prin intermediul accesării contului său creat pentru scrierea unei cereri de finanţare, status-ul cererii de finanţare iniţiată de către acesta.

 

24.07.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis.

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificări adresate AMPOSDRU de la lansarea cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis, şi pentru a asigura o mai bună înţelegere a cerinţelor privind completarea unei cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis de către potenţialii beneficiari, AMPOSDRU publică următorul corrigendum : Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis
Cererile de ajutor de stat şi ajutor de minimis transmise până în prezent electronic, prin sistemul informatic Actionweb, rămân valabile şi vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, fără a fi respinse sau depunctate pe motive care fac obiectul prezentelor modificări. Potenţialii beneficiari care au elaborat idei de proiecte (schiţe) vor transmite cererile de finanţare prin adaptarea datelor completate până în prezent la prevederile prezentului corrigendum. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

24.07.2009 - AMPOSDRU publică următoarea clarificare privind activităţile de cooperare transnaţională în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU

După cum se precizează în GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIŢII GENERALE, 3.1. Obiectiv general, CSNR 2007-2013 stabileşte intervenţiile FSE în România în domeniul dezvoltării resurselor umane, indicând astfel orientarea clară a finalităţii şi efectelor cheltuirii banilor alocaţi prin POSDRU 2007-2013 spre investiţia în capitalul uman, modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională, creşterea accesului la ocupare şi consolidarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile, din România.
DCI a POSDRU 2007-2013, la Cap. I. Introducere, Punctul B. Teme şi Obiective Orizontale precizează că “scopul cooperării trans-naţionale si inter-regionale este de a contribui la cresterea calităţii în politica de ocupare si la implementarea unor reforme importante folosind experienţa altor ţări prin activităţi comune ale persoanelor, administraţiilor, partenerilor sociali, ONG-urilor si ale altor organizaţii cu atribuţii în domeniul ocupării, incluziunii sociale si formării profesionale”. De asemenea, în GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIŢII GENERALE, 1.2. Tipuri de proiecte se precizează: “Pentru toate DMI din cadrul POS DRU se pune accent pe promovarea parteneriatului, inclusiv promovarea cooperării transnaţionale, atât în cadrul proiectelor strategice, cât şi în cadrul proiectelor de grant” iar la 4.2 Eligibilitatea proiectului sunt stabilite criterii eliminatorii, dintre care pe primul loc este menţionat criteriul privind relevanţa proiectului pentru obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie. La subcapitolul 5.3.1 Contribuţia proiectului la promovarea temelor şi obiectivelor orizontale, punctul privind Abordarea transnaţională şi interregională sunt aduse noi precizări privind conţinutul activităţilor de cooperare transnaţională:
“FSE va sprijini iniţiative transnaţionale şi interregionale, în special prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici şi prin dezvoltarea abordărilor complementare şi acţiunilor coordonate sau comune. Finanţarea acţiunilor transnaţionale şi interregionale contribuie la promovarea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe privind activităţile inovatoare în ceea ce priveşte ocuparea, identificarea şi implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune, consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce priveşte ocuparea şi dezvoltarea reţelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale. Prin POS DRU sunt finanţate proiecte privind sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi a parteneriatelor la nivel european, urmărindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane şi crearea unei pieţe a muncii inclusive, dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocupării, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii, înfiinţarea de parteneriate pentru schimbul de experienţă în ceea ce priveşte adaptarea formării profesionale la noile tehnologii, promovarea transferului de expertiză privind incluziunea şi ocuparea şomerilor de lungă durată şi dezvoltarea studiilor transnaţionale comparative”.
În consecinţă, având în vedere cele prezentate anterior, în situaţia în care un proiect îşi propune sa realizeze orice tip de activităţi cu caracter transnaţional (de exemplu: participare la programe FPC desfăşurate în România sau în UE, schimb de experienţă şi diseminare de bune practici) în absenţa unui acord de parteneriat încheiat cu entităţi înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, acel proiect va fi considerat neeligibil, chiar dacă activităţile respective sunt menţionate ca eligibile în Ghidul Solicitantului–Condiţii specifice publicat pentru cererea de propuneri de proiecte în cadrul căreia a fost depus proiectul.

22.07.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificări adresate AMPOSDRU de la lansarea cererilor de propuneri de proiecte, şi pentru a  asigura o mai bună înţelegere a cerinţelor privind completarea unei cereri de finanţare de către potenţialii beneficiari, AMPOSDRU publică următoarele corrigenda:
-pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79-84

-pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98

În vederea familiarizării cu modificările aduse prin corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului – condiţii generale în ceea ce priveşte completarea unei cereri de finanţare, în perioada 22 iulie, ora 14.00 – 23 iulie 2009, ora 08.00, transmiterea cererilor de finanţare prin sistemul informatic ActionWeb va fi sistată.
Cererile de finanţare transmise până în prezent electronic, prin sistemul informatic Actionweb, rămân valabile şi vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, fără a fi respinse sau depunctate pe motive care fac obiectul prezentelor modificări, proiectele fiind aprobate condiţionate de introducerea ulterioară în cadrul proiectului transmis a prevederilor prezentelor corrigenda.
Potenţialii beneficiari care au elaborat idei de proiecte (schiţe) vor transmite cererile de finanţare prin adaptarea datelor completate până în prezent la prevederile prezentelor corrigenda. Vă rugăm să consultaţi secţiunea
Cerere de propuneri de proiecte

17.07.2009- AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79 - 98, după cum urmează:

 Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .

15.07.2009 -  ATENŢIE ! AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84, respectiv 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79-84, lansate în data de 24 aprilie 2009, termenul limită din data de 20.07.2009 se prelungeşte până la data de 03.08.2009, ora16.00.
 1. Corrigendum nr.2 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79, 81,82, 84;
 2. Corrigendum nr.3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 80, 83;
 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită din data de 17.08.2009 se prelungeşte până la data de 31.08.2009, ora 16.00.
 1. Corrigendum nr.2 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 88-98;
 2. Corrigendum nr.3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-87.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .

13.07.2009 - AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, precum şi Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83, 85, 86, 87. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

13.07.2009 -  AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor

În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 iunie 2009 pentru finanţare din POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte

13.07.2009 - AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la activitatea de informare a potenţialilor beneficiari POSDRU

Având în vedere lansarea liniilor de finanţare în perioada martie-mai 2009, precum şi numărul mare de solicitări din partea potenţialilor beneficiari eligibili cu privire la stabilirea unor întâlniri cu reprezentanţii AMPOSDRU în vederea prezentării propunerilor de proiecte pe care intenţionează să le transmită în sistemului informatic Action Web, AMPOSDRU face următoarele precizări: În calitate de potenţiali beneficiari aveţi următoarele posibilităţi de a solicita clarificări privind completarea şi transmiterea cererilor de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate:

- Să transmiteţi întrebările dumneavoastră sau solicitările de clarificări privind prevederile ghidului solicitantului şi/sau a condiţiilor specifice la adresele de e-mail menţionate în cadrul condiţiilor specifice aferente fiecărei cereri de propuneri de proiecte;

- Să ne contactaţi prin intermediul unui numǎr apelabil fǎrǎ taxare: 0 800 110 710. Experţii vǎ vor ajuta sǎ gǎsiţi rǎspunsurile la întrebǎrile dumneavoastră referitoare la POSDRU finanţat prin intermediul FSE. La acest numǎr de telefon puteţi primi informaţii referitoare la o gamǎ variatǎ de subiecte specifice POSDRU, cum ar fi : solicitanţi,  activităţi, cheltuieli eligibile, modalitatea de aplicare a cererilor de finanţare etc. Dacǎ aveţi întrebǎri mai specifice, centrul de preluare a apelurilor telefonice poate reveni în decurs de 48 de ore sau vǎ poate indica cele mai bune surse de informare şi consiliere la nivel naţional şi local. Numǎrul apelabil 0 800 110 710 fǎrǎ taxare,  este disponibil de luni pânǎ vineri, între orele 9.00 şi 19.00.

Pentru respectarea principiilor privind transparenţa şi tratamentul egal prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în domeniul fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi pentru respectarea procedurilor de lucru interne ale AMPOSDRU/OI, NU pot fi organizate întâlniri între reprezentanţii AMPOSDRU/OI şi reprezentanţii potenţialilor beneficiari eligibili în vederea prezentării şi analizării propunerilor de proiecte pe care aceştia din urmă intenţionează sa le transmită în sistemul informatic ActionWeb.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim succes în elaborarea unor proiecte de calitate! 

13.07.2009 - AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la depunerea documentelor necesare procesului de contractare

Depunerea documentelor necesare perfectării contractului de finanţare la sediul AMPOSDRU (Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti) de către solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost aprobate se va realiza în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 9:00 - 12.30. În afara intervalului orar menţionat, depunerea documentelor respective nu este permisă. Vă mulţumim pentru înţelegere!

08.07.2009 - Comunicat de presă - Certificarea de către Bruxelles a sistemului de management şi control al banilor destinaţi României din Fondul Social European

Comisia Europeană certifică faptul că AMPOSDRU, direcţie generală din cadrul MMFPS, îndeplineşte cerinţele UE în privinţa sistemului de management şi control al fondurilor europene. Comunicat de presă

26.06.2009 - Comunicat de presă - Infuzie de capital în economia românească

În cursul anului 2008, AMPOSDRU din cadrul MMFPS, a lansat 72 de linii de finanţare, prin FSE, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro. Comunicat de presă

25.06.2009 -  AMPOSDRU publică lista beneficiarilor

În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU publică lista beneficiarilor contractati până la data de 19 iunie 2009 pentru finanţare din POSDRU 2007-2013. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte.

12.06.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

05.06.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU va publica Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79 – 84, lansate în data de 24 aprilie 2009, termenul limită din data de 19.06.2009 se prelungeşte până la data de 20.07.2009, ora16.00.
 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită din data de 17.07.2009 se prelungeşte până la data de 17.08.2009, ora 16.00.

27.05.2009 – Acum este disponibil noul număr apelabil fără taxare pentru POS DRU: 0 800 110 710

Centrul de preluare a apelurilor telefonice pentru POSDRU este acum operaţional, fiind un nou serviciu de furnizare a informaţiilor dedicat gǎsirii rǎspunsurilor la toate întrebǎrile referitoare la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: Ce reprezintǎ acest program? Cine poate solicita finanţare? Cum vǎ puteţi înscriere pentru finanţare?

Experţii vor trata direct întrebǎrile primite şi, în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, aceştia vor reveni cu un apel adresat potenţialului solicitant în termen de 48 de ore pentru a-i putea pune la dispoziţie un rǎspuns complet.

Numǎrul apelabil fǎrǎ taxare va fi disponibil de luni pânǎ vineri, între orele 9.00 şi 19.00.

27.05.2009 - Creare pagină comună pentru Fondul Social European în România

Fondul Social European în România este gestionat atât de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cât şi de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Din acest motiv, începând cu data de 27.05.2009, pagina de internet www.fseromania.ro devine pagina comună pentru cele două Autorităţi de Management.
Prin intermediul acesteia aveţi posibilitatea de a accesa, funcţie de interesul dumneavoastră, atât pagina de internet a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), cât şi pagina de internet a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).

20.05.2009 – Autoritatea de Management pentru POSDRU publică spre consultare proiectul de Ghid privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat

Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat oferă o prezentare generală a cadrului legal ce guvernează raporturile juridice dintre partenerii cererii de finanţare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU.

De asemenea, Ghidul îşi propune să ofere informaţii suplimentare privind relaţiile dintre  parteneri, în special în ceea ce priveşte transferurile financiare între aceştia.
Vă rugăm să transmiteţi eventualele sugestii, propuneri, neclarităţi la adresa de e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 22 iunie 2009.

 

14.05.2009 – Comunicat de presă - Peste opt milioane de euro, solicitate pentru 57 de proiecte de ajutor de stat şi de minimis

Astăzi, 14 mai 2009, AM POS DRU publică stadiul depunerii de cereri de finanţare în cadrul schemelor  de ajutor de stat şi de minims lansate în data de 31 martie 2009. Comunicat de presă

12.05.2009 – Conferinţa naţională de diseminare a Strategiei Integrate de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020

În data de 15 mai 2009 va avea loc la Rin Grand Hotel, str. Vitan-Bârzeşti, nr.7D, sector 4, Bucureşti, conferinţa naţională de diseminare cu privire la  Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020  (SIDRU) document elaborat în cadrul proiectului  PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02  "Asistenţă tehnică pentru România în vederea sprijinirii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane".
Persoanele de contact pentru acest eveniment sunt: Simona Sava şi  Alina Manolescu,  tel. + 40 31 730 94 33 / 34 / 35; + 40 21 310 88 01; fax: + 40 31 730 94 38; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 Mai - Cunoaşte Fondul Social European de Ziua Europei

Cu ocazia zilei de 9 mai, la Palatul Culturii din Târgu Mureş, va avea loc evenimentul „Cunoaşte Fondul Social European de Ziua Europei”. Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, reprezentat de domnul secretar de stat Alexandru Petru Frătean, coordonator al Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Cu acest prilej, vor fi lansate 14 noi linii de finanţare pentru cereri de propuneri de proiecte strategice, din cadrul a 13 Domenii Majore de Intervenţie,  finanţate din POSDRU. Suma totală alocată acestora va fi de 310 de milioane de euro, destinată proiectelor cuprinzând activităţi pentru dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă, incluziune socială şi promovarea parteneriatelor.

Cererile de propuneri strategice vor fi lansate în cadrul următoarelor domenii majore de intervenţie (DMI) din POSDRU 2007-2013:

 • „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” (DMI 1.1) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;
 • „Calitate în învăţământul superior” (DMI 1.2) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” (DMI 1.3) - suma totală alocată este de 25 de milioane de euro;
 • „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” (DMI 1.5) – 2 linii de finanţare (1 linie de finanţare pentru burse doctorale - suma alocată este de 40 de milioane de euro, 1 linie de finanţare pentru programe postdoctorale suma alocată este de 20 de milioane de euro) - suma totală alocată este de 60 de milioane de euro;
 • „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” (DMI 2.1) - suma totală alocată este de 25 de milioane de euro;
 • „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” (DMI 2.2) - suma totală alocată este de 30 de milioane de euro;
 • „Promovarea culturii antreprenoriale” (DMI 3.1) - suma totală alocată este de 30 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile” (DMI 3.3) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare” (DMI 4.1) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;
 • „Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare” (DMI 4.2) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” (DMI 6.2) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” (DMI 6.3) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” (DMI 6.4) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;

La ora 10:00 este prevăzută desfăşurarea unui seminar de informare la care potenţialii beneficiari vor afla detalii despre oportunităţile şi condiţiile de depunere a unei cereri de finanţare. Seminarul va fi urmat de o conferinţa de presă şi un eveniment dedicat celebrării zilei de 9 mai „Ziua Europei”. Pe parcursul întregii zile (între orele 9:30 şi 16:00), în incinta Palatului Culturii vor fi deschise un punct de informare despre Fondul Social European şi o expoziţie de fotografii. Invitatie ; Agenda evenimentului ;

24.04.2009 – AMPOSDRU lansează noi linii de finanţare pentru proiecte strategice

Astăzi, 24 aprilie 2009 AMPOSDRU a deschis liniile de finanţare aferente proiectelor strategice în cadrul a şase Domenii Majore de Intervenţie din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte. 

23.04.2009 – AMPOSDRU lansează noi  cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 6 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU

Vineri, 24 aprilie, domnul Marian Sârbu, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, va lansa noile linii de finanţare pentru proiecte strategice în cadrul a şase Domenii Majore de Intervenţie din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.

Liniile de finanţare corespund următoarelor domenii majore de intervenţie (DMI):

 • „Calitate în formarea profesională continuă” (DMI 1.4.)  -  suma totală alocată este de 50 de milioane de euro;
 • „Acces şi participare la formarea profesională continuă” (DMI 2.3.)  -  suma totală alocată este de 125 de milioane de euro;
 • „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” (DMI 3.2) - suma totală alocată este de 50 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare” (DMI 5.1) - suma totală alocată este de 70 de milioane de euro;
 • „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei  de muncă” (DMI 5.2) - suma totală alocată este de 125 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1) - suma totală alocată este de 125 de milioane de euro.

La nivelul întregii ţări, suma totală alocată celor şase linii de finanţare pentru proiecte strategice este 545 de milioane de euro.

Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu (intrarea C1), începând cu ora 11:00.

La lansare vor participa, oficiali ai Ministerului Muncii, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, lideri ai confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional.

09.04.2009 – Observaţii cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 -2020

În data de 8 aprilie 2009, a avut loc la Hotel Marriott, str. Calea 13 Septembrie nr.90, Salonul C, etajul 1, seminarul naţional de consultare cu privire la  Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020  (SIDRU) document elaborat în cadrul proiectului  PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02  "Asistenţă tehnică pentru România în vederea sprijinirii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane".
Aşteptăm observaţiile şi propunerile dumneavoastră referitoare la acest document până luni, 13 aprilie 2009, la adresele de e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01.04.2009 – Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020

Astăzi, 1 aprilie 2009  AMPOSDRU  publică spre informare documentul cu privire la  Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020  elaborat în cadrul proiectului  PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02  "Asistenţă tehnică pentru România în vederea sprijinirii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane". Acest document informativ este pregătitor pentru seminarul naţional de consultare ce va avea loc miercuri, 8 aprilie 2009, în Bucureşti, la Hotel Marriott, str. Calea 13 Septembrie nr.90, Salonul C, etajul 1. Vă rugăm să consultaţi  sectiunea Materiale Informative.

31 martie 2009 – Lansarea oficială a programului "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi”

Marţi, 31 martie, domnul Marian Sârbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, va deschide trei noi linii de finanţare din Fondul Social European, lansând oficial programul "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi”, menit să ajute întreprinderile din România să depăşească mai uşor perioada de criză. Conferinţa de presă prilejuită de acest eveniment va avea loc marţi, 31 martie, la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu (intrarea C1), începând cu ora 14.00.

Concret, din momentul lansării celor trei noi scheme de finanţare, orice întreprindere din România va putea trimite electronic la AMPOSDRU, direcţie generală din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cereri pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, formării profesionale a salariaţilor sau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă şi riscului îmbolnăvirilor profesionale. Sistemul electronic este conceput astfel încât accesarea fondurilor să fie simplă şi rapidă. Principiul alocării fondurilor va fi „primul venit, primul servit”, astfel încât orice întreprindere să poată beneficia de subvenţii imediat după ce i se evaluează cererea de finanţare. Noile scheme de finanţare se înscriu în Planul European de Relansare Economică al Uniunii Europene precum şi în Planul de Măsuri Anticriză al Guvernului României.

Suma maximă pe care o poate solicita o întreprindere, dacă intenţionează să acceseze simultan toate cele trei scheme de finanţare, este de 4,2 milioane de euro. În ceea ce priveşte sprijinul financiar acordat pentru ocupare, subvenţia va fi de minimum 50% din salariul plătit de întreprindere, timp de 12 luni. Subvenţia se va acorda pentru angajarea noilor salariaţi, atât a celor cu studii superioare, cât şi a celor cu studii medii sau necalificaţi. În ceea ce priveşte cursurile de formare profesională, se pot acoperi integral atât cheltuielile directe, cât şi salariile angajaţilor pe perioada cât participă la curs.

Detalii despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o firmă pentru a depune cererea de finanţare vor fi prezentate în cadrul evenimentului.
De asemenea, în vederea aplicării în cadrul celor trei scheme de finanţare, vă îndrumăm să consultaţi pagina de internet a AMPOSDRU www.fseromania.ro.

Documente prezentate în cadrul conferinţei:

 

Proiect: “Sprijin pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în pregătirea ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Continuarea procesului de
pregătire pentru gestionarea şi implementarea Fondului Social European” România PHARE 2006/018 – 147.04.05.01.07.01

20.03.2009 – Seminar de informare Alba Iulia: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Joi, 26 martie, va avea loc, la Alba Iulia, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 31 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

20.03.2009 – Seminar de informare Cluj Napoca: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Marţi, 24 martie, va avea loc, la Cluj Napoca, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 31 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

19.03.2009 – AMPOSDRU va lansa în data de 31 martie 2009 schemele de ajutor de stat şi de minimis.

În acest sens publicăm spre consultare proiectul de Ghid al Solicitantului pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis.
Vă rugăm să transmiteţi observaţiile şi propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până joi, 26 martie 2009. – Ghidul Solicitantului

12.03.2009 – Seminar de informare Brăila: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Joi, 19 martie, va avea loc, la Brăila, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

12.03.2009 – Seminar de informare Piatra-Neamt: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Marţi, 17 martie, va avea loc, la Piatra Neamt, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

05.03.2009 – Seminar de informare Călăraşi: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Miercuri, 11 martie, va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, din Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

03.03.2009 – Seminar de informare Craiova: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Joi, 5 martie, va avea loc, la Craiova, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi infomaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

27.02.2009 – Seminar de informare Timişoara:“Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Marţi, 3 martie, va avea loc, la Timişoara, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă  

10.02.2009 - Masa Rotundă : “Fondul Social European – un instrument pentru reducerea efectelor crizei din Romania, in contextul planului European de relansare economica"

În data de 09 februarie 2009 AMPOSDRU a organizat o întâlnire cu liderii confederaţiilor sindicale şi patronale cu tema “Fondul Social European – un instrument pentru reducerea efectelor crizei din Romania, in contextul planului European de relansare economica". În cadrul întâlnirii au foat prezentate măsurile ce vor fi implementate pentru creşterea ocupării forţei de muncă, în anul 2009, de către MMFPS, prin intermediul AMPOSDRU. Agenda evenimentului ; Discursul domnului ministru Marian SÂRBU ; Prezentări .

30.01.2009 -  Manual de identitate vizuală

Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU va fi actualizat conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România. Acest Manual este publicat pe site-ul Autorităţii de Coordonare pentru Instrumente Structurale http://www.fonduri-ue.ro/, la secţiunea Informative, Reguli de Identitate vizuală.
Pentru aplicarea regulilor de vizibilitate stabilite pentru activităţile şi produsele de informare şi publicitate finanţate din FSE prin POSDRU vă rugăm să consultaţi Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU, publicat pe site-ul AMPOSDRU în cadrul secţiunii Materiale Informative.  

15.01.2009- Publicare elemente de identitate vizuală pentru beneficiarii finanţărilor nerambursabile din FSE ( logo-uri)

În cadrul secţiunii „Materiale informative” au fost postate logo-urile Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- AMPOSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor structurale în România 2007-2013, care trebuie folosite de către beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU.
Beneficiarii au obligaţia de a folosi elementele de identitate vizuală pentru toate activităţile şi produsele de informare şi comunicare, conform Manualului de identitate vizuală.