Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Articles

Arhivă cu ghidurile solicitantului aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate în 2008

 

8 iulie 2008 - AMPOSDRU lansează 18 cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 18 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU.

Condiţii specifice:

    Axa Prioritară 1:

    Axa Prioritară 2:

  • Domeniu Major de Intervenţie 2.1 – Condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr. 60 „Învaţă o meserie" ;

    Axa Prioritară 3:

    Axa Prioritară 4:

    Axa Prioritară 5:

    Axa Prioritară 6:

16 aprilie 2008 - AMPOSDRU împreună cu Organismele Intermediare lansează 38 de cereri de propuneri de proiecte de grant  pentru 17 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU. 

Axa Prioritară 1:

    Axa Prioritară 2:

    Axa Prioritară 3:

    Axa Prioritară 4:

    Axa Prioritară 5:

    Axa Prioritară 6:

În 15 februarie 2008, AMPOSDRU a lansat următoarele cereri de propuneri de proiecte strategice (proiecte cu valori cuprinse intre 1.850.000 lei si 18.500.000 lei, implementate la nivel national, sectorial sau multi-regional, cu o perioada de implementare de maxim 3 ani). Ghidurile Solicitantului aferente fiecărei cereri de propuneri de proiecte strategice lansate de AMPOSDRU în perioada 15 februarie – 20 martie 2008:


1. „Educaţie mai bună pentru toţi” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”;

2. „Universitate pentru viitor” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”;

3. „Profesionişti în educaţie şi formare” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”;

4. „Calificări europene” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.4 „Calitate în formarea profesională continuă”;

5. „Şcoala doctorală” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”;
6. „Burse doctorale” , Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

7. „Învaţă o meserie!” , Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;

8. „A doua şansă în educaţie” , Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”;

9. „Fii întreprinzător!” , Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”;

10. „Acţionăm împreună” , Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”;

11. „Calitate în serviciile de ocupare” , Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”;

12. „Profesionişti în piaţa muncii” , Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”;

13. „Mediul rural - oportunităţi de ocupare” , Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;

14. „Pentru o viaţă mai bună” , Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”;

15. „Împreună pe piaţa muncii” , Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”;

16. „Şanse egale şi respect” , Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”