Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Articles

Arhivă 2008

24.12.2008 - Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România

In data de 23 decembrie 2008 AMPOSDRU a organizat Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România. Comunicat de presă ; Agenda evenimentului ; Prezentări .

08.12.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidul Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant cuprinzand detalii privind categoriile de grup tinta şi de beneficiari eligibili:

 • Corrigendum nr. 4 la Ghidul solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice nr.64 "Acţionăm împreună" ;
 • Corrigendum nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru cererea de propuneri de proiecte de grant nr.41"Parteneriat pentru ocupare".

04.12.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidul Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant cuprinzând detalii privind echipa de management a proiectului.

 • Corrigendum nr. 3 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 57-58, 61-72
 • Corrigendum nr. 4 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 55-56
 • Corrigendum nr. 5 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 60
 • Corrigendum nr. 4 la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte de grant nr. 17-21, 23, 25-54
 • Corrigendum nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru cererea de propuneri de proiecte de grant nr. 24
 •  Corrigendum nr. 6 la Ghidul Solicitantului pentru cererea de propuneri de proiecte de grant nr. 22

19.11.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidul Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 8 iulie 2008 (cu excepţia cererii de propuneri de proiecte nr. 59 „Burse doctorale”), prin care termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare se prelungeşte până la data de 19.12.2008, ora 17.00:

 • Corrigendum nr. 3 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 57-58, 61-72
 • Corrigendum nr. 4 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 55-56
 • Corrigendum nr. 5 la Ghidul Solicitantului  Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 60

22.10.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant:

 • Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte  nr. 60 „Învaţă o meserie!” (proiecte strategice)
 • Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului nr. 22 „Învaţă pentru cariera ta!” (proiecte de grant)

10.10.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:
- pentru cererile de propuneri de proiecte de grant lansate în data de 16 aprilie 2008, termenul limită se prelungeşte până la data de 15.12.2008, ora 17.00.
- pentru cererile de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 8 iulie 2008, termenul limită se prelungeşte până la data de 21.11.2008, ora 17.00.

 • Corrigendum nr. 3 la Ghidul solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 55, 56 şi 60.
 • Corrigendum nr. 2 la Ghidul solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 57-58, 61-72.
 • Corrigendum nr. 3 la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte de grant nr. 17-21, 23, 25-32, 33-40, 41-43, 44-51, 52-54.
 • Corrigendum nr. 4 la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte de grant nr. 22 şi 24.

29.09.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 55 şi 56.

 • Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 55 (proiecte strategice)
 • Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 56 (proiecte strategice)

25.09.2008 - Sesiuni de pregătire a beneficiarilor de proiecte strategice, finanţate din POSDRU 2007 - 2013

AMPOSDRU organizează în perioada următoare seminarul cu tema „Managementul financiar pentru beneficiari”. Obiectivul general al seminarului este prezentarea regulilor financiare ce guvernează implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Participanţii la acest seminar sunt reprezentanţi ai beneficiarilor de proiecte finanţate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte strategice lansate de AMPOSDRU pe data de 15 februarie 2008.

Invitaţiile pentru participarea la aceste seminarii vor fi transmise prin fax, urmând ca fiecare instituţie să confirme participarea a maxim 2 reprezentanţi.

Programarea cursanţilor va respecta următoarea repartizare:  

 Perioada   

 Cererile de propuneri de proiecte strategice

 30.09 – 01.10.2008

  1. „Educaţie mai bună pentru toţi”
  2. „Universitate pentru viitor”
  3. „Profesionişti în educaţie şi formare”
  4. „Calificări europene”
  5. „Şcoala doctorală”
  7. „Învaţă o meserie!”
  8. „A doua şansă în educaţie”       

 02.10 – 03.10.2008 

 9. „Fii întreprinzător!”
10. „Acţionăm împreună”
11. „Calitate în serviciile de ocupare”
12. „Profesionişti în piaţa muncii”
13. „Mediul rural - oportunităţi de ocupare”

 06.10 – 07.10.2008

  6. „Burse doctorale”
14. „Pentru o viaţă mai bună”
15. „Împreună pe piaţa muncii”
16. „Şanse egale şi respect”

 26.08.2008 - Sesiuni de pregătire a potenţialilor promotori de proiecte pentru POSDRU 2007 - 2013

AMPOSDRU reia în luna septembrie 2008 sesiunile de pregătire a potenţialilor promotori de proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, organizate în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică PHARE RO. 2005/017-553.04.02.01.02.

În vederea participării la aceste sesiuni de pregătire, potenţialii beneficiari care nu sunt înscrişi în baza de date a promotorilor de proiecte sunt invitaţi să se înregistreze prin completarea  tabelului  în format Excel  din cadrul secţiunii Înscrieri promotori de proiecte şi transmiterea acestui tabel Organismului Intermediar responsabil cu implementarea Domeniului Major de Intervenţie în cadrul căruia doresc să depună proiecte.

22.08.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant, prin care se modifică lista documentelor solicitate pentru încheierea contractului de finanţare şi se prelungesc termenele de depunere a cererilor de finanţare, după cum urmează:
- pentru cererile de propuneri de proiecte de grant lansate în data de 16 aprilie 2008, termenul limită de depunere se prelungeşte până la data de 31.10.2008, ora 17.00.
- pentru cererile de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 8 iulie 2008, termenul limită de depunere se prelungeşte până la data de 20.10.2008, ora 17.00, cu excepţia cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 59 „Burse doctorale” al cărei termen de depunere nu se modifică.

 • Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 55-58 şi 61-72 (proiecte strategice)
 • Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 60 (proiecte strategice).
 • Corrigendum nr. 2 la Ghidurile Solicitantului nr. 17-21, 23, 25-54 (proiecte de grant)
 • Corrigendum nr. 3 la Ghidurile Solicitantului nr. 22 şi 24 (proiecte de grant)

06.08.2008 - Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant.

23.07.2008 - Noua adresă a CNDIPT-OI POSDRU Biroul regional Bucureşti Ilfov

Începând cu data de 23.07.2008 noua adresă a CNDIPT - OI POS DRU Biroul regional Bucureşti Ilfov va fi: Strada Caransebeş, nr. 1, etaj 7, camerele 703,704,705, sector 1, Bucureşti, Cod poştal 012271 (Institutul Geologic al României)
Telefon: 0755030362 / Fax: 021/312 54 98

08-07-2008 - În data de 9 iulie 2008 are loc semnarea Protocolului de cooperare România-Italia privind combaterea traficului de persoane

Autorităţile de Management din România şi Italia care implementează Fondul Social European vor semna în data de 9 iulie 2008 Protocolul de cooperare privind combaterea traficului de persoane. Protocolul este semnat sub auspiciile  Comisiei Europene – Direcţia Generală Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, reprezentanţi ai structurilor care implementează FSE în Italia, dar şi reprezentanţi ai Comisiei Europene.

04-07-2008 - AMPOSDRU lansează cereri de propuneri de proiecte strategice în data de 8 iulie 2008.

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane organizează în data de 8 iulie 2008 Conferinţa Naţională „Perspective strategice privind dezvoltarea capitalului uman în România. Tranziţia de la Phare la Fondul Social European. Lansare proiecte strategice în cadrul POS DRU 2007-2013”.
În cadrul acestui eveniment vor fi lansate cereri de propuneri de proiecte strategice în cadrul POS DRU 2007-2013 şi vor fi prezentate rezultatele implementării proiectului Phare 2005 „Asistenţă tehnică pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi beneficiarii finali, pentru implementarea schemelor de grant pentru măsuri active de ocupare, în special pentru tineri, şomeri de lungă durată şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă din zonele rurale şi implementarea schemelor de grant pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”.

30.06.2008 - Modificări sistem informatic Actionweb – 3 paşi pentru FSE 

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivului său de a transpune principiile transparenţei şi simplităţii în practică, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a iniţiat procesul de simplificare a procedurii de aplicare pentru POSDRU. Astfel, acum, pentru completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare va fi necesar să urmaţi doar 3 paşi (înregistrare, completare, trimitere), faţă de cei 4 paşi anteriori. În versiunea simplificată a ActionWeb NU se mai descarcă şi încarcă ulterior în sistem Anexa 1 „Cererea de finanţare” – întregul formular se completează electronic.
Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari şi în vederea familiarizării cu noua procedură simplificată de completare a unei cereri de finanţare, în perioada 01 iulie, ora 17.00 – 08 iulie 2008, ora 11.00, transmiterea cererilor de finanţare prin sistemul informatic ActionWeb va fi sistată.
Ca urmare, prin Corrigendum la Ghidul Solicitantului, termenul limită pentru transmiterea cererilor de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte de grant va fi prelungit cu 7 (şapte) zile calendaristice. Cererile de finanţare transmise până în prezent electronic, prin sistemul informatic Actionweb, rămân valabile şi vor intra în procesul de evaluare şi selecţie. Potenţialii beneficiari care au elaborat idei de proiecte (schiţe) vor transpune datele completate până în prezent, utilizând procedura simplificată de aplicare, integral electronică.
Pentru detalii suplimentare privind procedura simplificată de completare şi transmitere a unei cereri de finanţare vă rugăm să consultaţi
„Ghidul pentru completarea unei cereri de finanţare” disponibil la secţiunea Cerere de propuneri de proiecte

10.06.2008  În zilele de 27 şi 28 mai 2008 a avut loc la Timişoara şedinţa Comitetului de Monitorizare pentru POS DRU.
În prima zi a a avut loc reuniunea pregătitoare în care membrii şi observatorii CM POSDRU au fost informaţi asupra rolului lor privind examinarea şi aprobarea Raportului Anual de Implementare şi a Planului de Evaluare a POSDRU. Au fost prezentate, de asemenea, teme de interes discutate în cadrul ultimei reuniuni a Grupului Tehnic de Lucru al Comitetului FSE. În încheierea lucrărilor, a fost făcută o prezentare a rolului Sistemului Unic de Management al Informaţiei (SMIS) şi a tipurilor de rapoarte pe care acest sistem le poate genera în scopul monitorizării Programului.
În cea de a doua zi a reuniunii CM, reprezentanţii AM POSDRU au făcut o prezentare a stadiului implementării Programului, a Planului anual de lucru şi a Planului de Comunicare a POSDRU. În partea a doua a reuniunii, au fost supuse analizei Raportul Anual de Implementare 2007 şi Planul Multianual de Evaluare a POSDRU. Ambele documente au fost aprobate cu modificări. Comitetul de Monitorizare a solicitat Autorităţii de Management să fie transmise membrilor şi observatorilor, în scris, informaţii suplimentare referitoare la stadiul implementării Programului şi la modul de asigurare a securităţii informaţiilor din sistemul de depunere electronică a cererilor de finanţare. Următoarea reuniune a CM POSDRU se preconizează a avea loc la sfârşitul lunii octombrie a acestui an.

10.06.2008 – Autoritatea de Management pentru POS DRU a publicat spre consultare proiectul de Manual al Beneficiarului.  Acest manual cuprinde principalele reguli pe care trebuie să le respecte beneficiarii în implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social European prin POS DRU. Vă rugăm să transmiteţi eventualele sugestii, propuneri, neclarităţi la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 30 iunie 2008 inclusiv.

23.05.2008 –  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost selectate pentru finanţare prin POS DRU în urma evaluării proiectelor primite în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 15 februarie 2008.
Lista este disponibilă în secţiunea
Proiecte.

16.05.2008 – În perioada 27-28 mai 2008 are loc reuniunea Comitetului de monitorizare a POS DRU, structură naţională de tip partenerial, cu rol decizional în procesul de implementare a POSDRU. Evenimentul se va desfăşura la Centrul Regional de Afaceri din Timişoara. Cu această ocazie se vor supune dezbaterii şi aprobării Raportul Anual de Implementare a POSDRU pentru anul 2007 şi Planul de Evaluare POSDRU şi vor fi prezentate, spre informare, Planul anual de lucru 2007-2013 şi Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013. La acest eveniment vor participa reprezentanţi ai AMPOSDRU şi, din partea Comisiei Europene, domnul Philippe Hatt, Şef serviciu, Direcţia Generală Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse.

16-05-2008 – AMPOSDRU organizează în perioada 29-30 mai 2008 seminarii de informare a reprezentanţilor mass-media privind Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în Timişoara şi Craiova. Cu această ocazie vor fi abordate rolul mass-media în comunicarea informaţiilor despre POS DRU, aspecte privind problematica diversităţii, dar şi aspecte concrete privind rezultatele implementării POS DRU.

30-04-2008–  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică lista celor mai frecvente întrebări transmise de către potenţialii beneficiari, relevante pentru cererea de propuneri de proiecte lansată în data de 15 februarie pentru linia de finanţare „Burse doctorale”. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente.

16-04-2008- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică ghidurile solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant. Vă rugăm consultaţi secţiunea Cereri de propuneri de proiecte.  

15-04- 2008- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) va semna în data de 16 aprilie 2008, la Bucureşti, în cadrul unei ceremonii oficiale, contractele de finanţare cu beneficiarii a 10 dintre cele mai reprezentative proiecte strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) din Fondul Social European (FSE), depuse în cadrul primei cereri de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 15 februarie 2008.
Comunicat de presă

15-04-2008- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) împreună cu Organismele Intermediare Naţionale şi Regionale vor lansa la Bucureşti în data de 16 aprilie 2008 cererile de propuneri de proiecte de tip grant în cadrul POS DRU. La acest eveniment participă şi domnul dl. Peter Stub Jorgensen, Director, Direcţia FSE, Monitorizarea Politicilor Naţionale II, Comisia Europeană, la invitaţia domnului Paul PĂCURARU, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse.
Comunicat de presă

02-04-2008-   Astăzi, 2 aprilie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea  Resurselor Umane publică pe site Programul Anual de Lucru 2007- 2008. În acest document găsiţi şi calendarul lansării Apelurilor pentru propuneri de proiecte aferente alocărilor POS DRU pentru această perioadă. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice.

02-04-2008-   Ministerul Economiei şi Finanţelor a lansat în data de 25 martie 2008 cererea de aplicaţii pentru proiecte individuale în cadrul Mecanismului Financiar SEE, pentru suma de 40,5 milioane Euro. Termenul limită de depunere a aplicaţiilor este 13 iunie 2008. Ghidul solicitantului, cererea de depunere de aplicaţii şi formularul de aplicaţie sunt disponibile pe site-ul Punctului Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale www.fonduri-ue.ro/eeagrants

21-03-2008- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi-a propus să lanseze, împreună cu Organismele Intermediare desemnate, în data de 16 aprilie 2008, noi cereri de propuneri de proiecte de grant (cu valoare cuprinsă între minim 50.000 şi maxim 500.000 euro). De asemenea, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va lansa în luna mai 2008 cererile de propuneri de proiecte strategice (cu valoare cuprinsă între minim 500.000 şi maxim 5.000.000 euro). Vă rugăm să consultaţi periodic pagina noastra de internet.

18-03-2008- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane organizează în data de 18 martie 2008, ora 9.30, în Bucureşti, la Hotelul Athenee Palace Hilton, str. Episcopiei, nr. 1-3, conferinţa naţională cu tema „Consolidarea capacităţii de absorbţie a Fondului Social European – POS DRU în România“.  

14-03-2008- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane organizează, în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică PHARE RO. 2005/017-553.04.02.01.02, sesiuni de pregătire a potenţialilor promotori de proiecte pentru Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Invitaţie; Agenda seminariilor ;

Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie  5.1 
Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie  2.3

Formular de înscriere participanţi

Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 1 
Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţe 3

13-03-2008- Astăzi,13 martie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică lista celor mai frecvente intrebări transmise de către potenţialii beneficiari, relevante pentru Cererile de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 15 februarie 2008. Vă rugăm să consultaţi secţiunea  Cerere de propuneri de proiecte .


05-03-2008- Astăzi, 5 martie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane publică Corrigendumul nr. 1 pentru Ghidurile solicitantului nr. 1 – 16 şi Corrigendumul nr. 2 pentru Ghidul solicitantului nr. 6 „Burse doctorale”. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

27/28-03-2008- Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin intermediul AM POS DRU, în colaborare cu organizaţia Tecnostruttura din Italia şi cu sprijinul Comisiei Europene - Direcţia Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse, organizează în perioada 27 - 28 februarie 2008 seminarul bilateral România – Italia, având ca temă "Prevenirea şi combaterea traficului de femei". Seminarul are ca scop schimbul de experienţă şi bune practici între cele două State Membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în particular a traficului de femei.

15-02-2008- Astăzi, 15 februarie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane deschide 16 linii de finanţare pentru 15 Domenii Majore de Intervenţie (DMI), prin lansarea cererilor de propuneri de proiecte strategice finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .

15-02-2008- Vizită oficială în România a Comisarului European pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse, domnul Vladimir SPIDLA, cu prilejul lansării implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

În data de 15 februarie 2008 a avut loc vizita oficială în România a Comisarului European pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse, domnul Vladimir SPIDLA, la invitaţia domnului Paul PĂCURARU, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse. Cu această ocazie vor avea loc şi o serie de reuniuni oficiale cu dl. Traian BĂSESCU, Preşedintele României, cu domnul Călin POPESCU-TĂRICEANU, Prim-ministru, precum şi cu domnul Cristian DAVID, ministrul internelor şi reformei administrative. Va fi organizată o conferinţă de presă prilejuită de lansarea implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Discursul domnului Paul Păcuraru, ministrul muncii, familiei şi egalitătii de şanse la conferinţa de lansare a POS DRU.

12-02-2008- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane organizează în data de 12 februarie 2008, la Hotel Athené Palace Hilton, Bucureşti, cu începere de la ora 10,30, un eveniment pentru reprezentanţii mass-media Întâlnire cu presa. Prezentare de informaţii şi valori comune pentru un parteneriat pe termen lung”. Evenimentul se va bucura în deschidere de prezenţa domnului Paul PĂCURARU, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi a domnului Valer BINDEA, secretar de stat.

08-02-2008 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică varianta finală a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Documente Programatice

08-02-2008 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică Ordinul nr. 3/185/2008 - Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013". Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente / Acte normative / Management Financiar 

15-01-2008 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  anunţă crearea, la nivel naţional, în perioada 15.01.2008 – 28.02.2008,  a bazei de date a potenţialilor evaluatori independenţi. Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea evaluatori independenţi.