Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Aplicare şi selecţie

Care este procesul de aplicare şi selecţie a proiectelor?

În vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 vor fi parcurse următoarele două etape:

1. Aplicarea

În urma lansării Apelului pentru propuneri de proiecte pentru un anumit Domeniu Major de Intervenţie al POS DRU de către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, potenţialii beneficiari vor transmite cererile de finanţare.

2. Selecţia

O echipă de experţi evaluatori evaluează cererile de finanţare primite şi selectează proiectele care vor primi finanţare.

1. Etapa aplicării

În această etapă Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare lansează Apelul pentru propuneri de proiecte pentru fiecare Domeniu Major de Intervenţie şi Ghidul solicitantului corespunzător fiecărui Apel pentru propuneri de proiecte. Apelurile pentru propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului sunt publicate pe paginile de internet ale AMPOSDRU şi ale Organismelor Intermediare.

Cei care doresc să obţină finanţare prin POS DRU vor trebui să respecte următorii paşi:

  • să identifice o serie de nevoi;
  • să găsească soluţii pentru rezolvarea acestora sub forma unei idei de proiect ;
  • să identifice surse de cofinanţare şi parteneri pentru implementarea proiectului;
  • să consulte Ghidul Solicitantului pentru a vedea condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a obţine finanţare;
  • să aplice, respectiv să completeze şi să transmită cererea de finanţare sub forma unei aplicaţii on-line.

Toţi cei care doresc să obţină finanţare prin POS DRU vor trebui să consulte Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  şi Documentul Cadru pentru Implementarea POS DRU, pentru a vedea în cadrul cărui Domeniu Major de Intervenţie se încadrează ideea de proiect pe care doresc să o finanţeze.

Fiecare proiect trebuie să respecte legislaţia naţională şi comunitară privind achiziţiile publice, protecţia mediului, egalitatea de şanse şi ajutorul de stat.

Cererile de finanţare respinse pot fi îmbunătăţite şi retransmise pentru a obţine finanţare. Potenţialii beneficiari au posibilitatea de a beneficia de sprijin specializat din partea personalului din cadrul unităţilor de informare şi comunicare (help-desk) organizate la nivelul AMPOSDRU şi la nivelul fiecărui Organism Intermediar.

Totodată, potenţialii beneficiari care doresc să obţină finanţare prin POS DRU au posibilitatea să participe la o serie de cursuri de instruire. Pentru aceasta vor trebui să se înscrie în baza de date a promotorilor de proiecte şi ulterior înscrierii să răspundă invitaţiei transmise de către AMPOSDRU sau Organismele Intermediare.

2. Etapa de selecţie a aplicaţiilor transmise

În această etapă, o comisie de evaluatori formată din experţi din cadrul OI/AM şi experţi independenţi evaluează tehnic şi financiar cererile de finanţare primite şi selectează proiectele eligibile. Evaluarea cererilor de finanţare se realizează pe baza criteriilor de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare POS DRU şi prevăzute în Ghidul Solicitantului. AMPOSDRU şi Organismele Intermediare publică lista proiectelor selectate pentru a primi finanţare.

În cazul în care cererea de finanţare depusă este aprobată, în etapa de pre-contractare, aplicanţii vor furniza o serie de documente suport menţionate în Ghidul Solicitantului.

În urma deciziei de acordare a finanţării, solicitantul semnează un contract de finanţare cu Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar, urmând să pună în aplicare proiectul, respectând planul de implementare şi bugetul propus prin proiect.

În etapa implementării proiectului de către beneficiar, reprezentanţii AMPOSDRU/ Organismelor Intermediare şi echipe de monitorizare mixte realizează, pe baza unui grafic de lucru prestabilit, verificări ale proiectelor la faţa locului.

Totodată, în vederea prevenirii unor eventuale nereguli, este recomandat ca beneficiarii finanţării să solicite din partea AMPOSDRU/  Organismelor Intermediare clarificări sau orice informaţii necesare pentru implementarea eficientă a proiectului.