Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

ŞTIRI/EVENIMENTE

 • 03.12.2015 - Anunt

  MFE-DGPCU publica Instructiunea 115/03.12.2015 privind reglementarea condiţiilor pentru încheierea actelor adiţionale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU.

 • 04.11.2015 - Anunt

  Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

 • 30.10.2015 - Anunt

  Ministerul Fondurilor Europene anunta publicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare, in Monitorul Oficial al României Partea I nr. 806/29.10.2015.

 • 30.10.2015 - Anunt

  Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia”/ POCU/ Axa prioritara 1/ Prioritatea de investitii 8.ii/ Obiectivele specifice 1.1 si 1.2., varianta revizuita în urma procesului de consultare publica.

  În vederea definitivarii acestui document, MFE - DG PCU organizeaza o sesiune de dezbateri cu toti factorii interesati, în data de 2 noiembrie 2015, ora 14.30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferinte, parter). Organizatiile interesate de interventiile finantate din axa priooritară 1 a POCU sunt invitate sa participe activ la aceasta dezbatere.

  Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman adreseaza multumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatatire a documentelor publicate spre consultare si/sau au participat la sesiunile anterioare de dezbatere.

 • 22.10.2015 - Anunt

  Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

DEZBATERE/INFORMARE PUBLICĂ

 • 08.05.2015 - Informare

  Sprijin pentru beneficiari prin sesiuni gratuite de instruire si tutorat.

 • Instructiuni DG AMPOSDRU

  Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, DG AMPOSDRU publica lista instructiunilor emise.

 • 7.11.2011 – AMPOSDRU publică propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European (FSE)

  AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.

 • 12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

  CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenţie Acces şi participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011. 

 • 30.11.2010 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice în cadrul DMI 6.4

  AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 6.4. –  „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.


  AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid6.4@fseromania.ro până în data de 07.12.2010.