Instrucţiuni pentru beneficiari

 • INSTRUCŢIUNEA nr. 53161 din 24 iunie 2016 privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare a căror implementare nu se finalizează până la 30.06.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 29142 din 17 decembrie 2015 privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 27763 din 2 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii AMPOSCCE nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limită de depunere a Cererilor de rambursare şi a Cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007–2013 ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 25694 din 6 noiembrie 2015 privind implementarea mecanismului Cererilor de lichidare a plăţilor, pentru beneficiarii publici şi privaţi care implementează proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 21494 din 11 septembrie 2015 privind termenele limită de depunere a Cererilor de rambursare şi a Cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007–2013. ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 23412 din 9 februarie 2015 privind Ghidul solicitantului pentru Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”. ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 652 din 15 ianuarie 2015 privind modificarea Ordinului nr. 1120/2013 pentru achiziţiile beneficiarilor privaţi şi privind aprobarea instrucţiunii de aplicare a acestuia. ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 20999 din 5 decembrie 2014 privind accelerarea îndeplinirii şi îmbunătăţirii indicatorilor de rezultat pentru contractele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 – POS CCE. ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 19954 din 20 noiembrie 2014 privind îndeplinirea indicatorilor (realizare/rezultat) pentru contractele de finanţare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE - beneficiari privaţi. ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 5628 din 29 mai 2014 privind schimbarea adresei/locaţiei de implementare a proiectelor din cadrul Axei prioritare III - POS CCE, operaţiunea 3.1.1. ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 5114 din 22 mai 2014 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 3519 din 29 aprilie 2014 privind documentele care atestă capacitatea financiară de implementare a proiectului solicitate în vederea încheierii contractului de finanţare - operaţiunea „Sprijin financiar pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” - apel 2013 POS CCE ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 2940 din 22 aprilie 2014 privind documentele solicitate la contractare aferente operaţiunii „Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii - apel 2012” din cadrul POS CCE ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 1843 din 10 aprilie 2014 privind asigurarea eligibilităţii cheltuielilor ce vor fi realizate de către beneficiarii operaţiunii 1.1.3 „Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare”, apel 2011 ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 204648 din 28 februarie 2014 pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 204601 din 28 februarie 2014 privind depunerea Cererii de rambursare cu întârziere faţă de termenul stabilit prin contract ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 204169 din 21 februarie 2014 privind contractarea proiectelor aprobate la finanţare în cadrul operaţiunii 1.1.1. a2 POS CCE – apel 3 „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii” – indicatorul de rezultat „Număr de locuri de muncă menţinute” ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 201123 din 22 ianuarie 2014 privind prefinanţarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007-2013 ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 311796/23.12.2013 privind modalitatea de defalcare a costurilor de transport, asigurare si livrare a marfii ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 311193/16.12.2013 privind contracte apel 4 Investitii Mici ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA Nr. 307880 / 12.11.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată (in format editabil) ...descarcă aici;
 • ANUNŢ referitor la instrucţiunea nr.281444/12.02.2013 privind declaraţiile notariale de integritate pentru proiectele aferente POS CCE 2007-2013 ...detalii aici;
 • INSTRUCŢIUNEA Nr. 281451 / 12.02.2013 privind modalitatea de completare a listei de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese pentru proiectele finanţate din POS CCE 2007-2013 publicată prin INSTRUCŢIUNEA NR. 235214 / 17.12.2012 ...descarcă aici;
 • INSTRUCŢIUNEA Nr. 280558 / 19.01.2013 privind prefinanţarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007-2013 (in format editabil) ...descarcă aici;
 • EXTRAS DIN INSTRUCŢIUNEA Nr. 235214 / 17.12.2012 privind instituirea Compartimentului/Unităţii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese pentru proiectele finanţate din POS CCE 2007-2013 (în format editabil) ...descarcă aici;
 • EXTRAS DIN INSTRUCŢIUNEA Nr. 235338 / 19.12.2012 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare şi al cererilor de prefinanţare aferente roiectelor finanţate din POS CCE 2007-2013 (în format editabil) ...descarcă aici;
 • Ordin nr. 1050 din 29.10.2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă ...descarcă aici; Anexa 1 a ordinului 1050 / 2012 (în format editabil) ...descarcă aici;
 • Format standard pentru Notificările beneficiarilor POS CCE - 17 09 2012 ...descarcă aici;
 • Instrucţiuni pentru potenţialii beneficiari / beneficiarii instituţii publice finanţate integral din Bugetul de Stat, privind completarea Formularului 98 (F 98) – formularul 1 din Anexa 1 a HG 218/2012 (situaţia 1, având TVA ne-eligibil aferent cheltuielilor eligibile) - 25 iulie 2012 ... descarcă aici;
 • Instrucţiuni pentru potenţialii beneficiari / beneficiarii instituţii publice finanţate integral din Bugetul de Stat, privind completarea Formularului 98 (F 98) – formularul 1 din Anexa 1 a HG 218/2012 (situaţia 2, având TVA eligibil aferent cheltuielilor eligibile) - 25 iulie 2012 ... descarcă aici;
 • Informare privind „începerea lucrărilor” – actualizare 7 mai 2012 ...aici ;  
 • Instrucţiuni pentru beneficiari - actualizare 31 martie 2011 ...aici ;  
 • Model pentru produse de informare şi publicitate 31 martie 2011 - format word ...aici ;  
 • Formular Raport de progres – cu instrucţiuni de completare - format word ...aici ;  
 • Formular Cerere de Rambursare - format word ...aici ;  
 • Listă de verificare a Cererii de Rambursare ...aici ;  
 • GREŞELI FRECVENTE ÎNTÂLNITE ÎN DOSARUL CERERILOR DE RAMBURSARE PENTRU PROIECTELE COFINANŢATE ÎN CADRUL POS CCE – 29 iulie 2010 ...aici ;  

 

Ultima modificare: