Axa prioritara V

AXA PRIORITARĂ V – Asistenţă Tehnică

  • 5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;
  • 5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.
Ordine cheltuieli eligibile

  • ORDIN nr. 2507 din 31 decembrie 2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 ...descarcă
 

Ultima modificare: