Axa prioritara IV

AXA PRIORITARA IV – „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”

Apeluri 2012

 • Ghidul Solicitantului: „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” variantă finală – mai 2012 ...descarca ;
 • Ghidul Solicitantului: „Interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene” - apel 2 - 2012 ...descarca ; Depunerea proiectelor: 13 aprilie – 14 decembrie 2012.

Apeluri 2011

 • Ghidul Solicitantului: „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” - aprilie 2011; Depunere continuă începând cu 13 mai 2011 până la data de 15 decembrie 2011 ...descarca ;
 • Ghidul solicitantului: Operaţiunea 4. 1. b).: „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie” - Partea de transport ...descarca ; ; Depunerea proiectelor: 13 iunie - 15 iulie 2011.

Domeniul Major de Intervenţie 4.1 Energie eficientă şi durabilă

 • Ghidul solicitantului [V1] pentru OPERAŢIUNEA A - Eficienţă Energetică; Cerere de propuneri de proiecte ...aici[V2] ; LANSATĂ 04 ianuarie 2010 - depunere continuă până în 30 noiembrie 2010
 • Ghidul solicitantului pentru DMI 1 operaţiunea B – Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie” - partea de distribuţie; Cerere de propuneri de proiecte ...aici ; LANSATĂ 22 aprilie 2010 - termen limită de depunere 22 iulie 2010;
 • Ghidul Solicitantului Operaţiunea C - IMA versiune martie 2010 ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte...aici ; LANSATA 11 august 2008 - termen limită de depunere 31 decembrie 2010 ; Ordin nr. 2240 din 22 decembrie 2009;
 • Domeniul major de intervenţie 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

 • Ghidul solicitantului [V3] pentru RES; Cerere de propuneri de proiecte ...aici[V4] ; LANSATĂ 04 ianuarie 2010 - depunere continuă până în 30 aprilie 2010

  Domeniul Major de Intervenţie 4.3 Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei
 • Ghidul solicitantului pentru DMI 3 operaţiunea - Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene - spre consultare;
Ordine cheltuieli eligibile

 • Ordin 392 din 4 martie 2010 pentru aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru Operaţiunea 4.1.B – partea de distribuţie ...descarcă
 • Ordin 1 800/ 09 octombrie 2009 – pentru modificarea pct. 9.1. din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru operaţiunea 4.2 (RES) ...descarcă
 • Ordin nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru operaţiunea 4.2 (RES) ....descarcă ...descarcă
 • Ordin 2242/ 25 iulie 2008 - Cheltuieli eligibile pentru operatiunile IMA si eficienta energetica din cadrul DMI 4.1 ...descarcă
 • Ordin 2228/ 25 iulie 2008 - Cheltuieli eligibile pentru operatiunile aferente DMI 4.2 ...descarcă
 • ORDIN nr. 1.548 din 16 mai 2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" - Domeniul major de intervenţie 3 - Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei, Axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 ...descarcă
 • ORDIN nr. 210 din 23 ianuarie 2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" a axei prioritare "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice ...descarcă
Scheme de ajutor de stat

  • Ordin 156 din 25 ianuarie 2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale ...descarcă
  • Ordin 2243 din 22 decembrie 2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale ...descarcă
  • Hotărâre 1349 din 11 noiembrie 2009 privind schema de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie (RES) ...descarcă
  • Hotărâre pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie ...descarcă
  • Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor ...descarcă
  Apeluri închise

 

Ultima modificare: