Axa prioritara III

AXA PRIORITARA III - Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public

  • 3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
  • 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice
  • 3.3. Dezvoltarea e-economiei

Apeluri 2012

  • Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”

    • Ghidul Solicitantului Operaţiunea 3.2.1: „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – varianta pentru consultare publică – noiembrie 2012

Arhivă apeluri închise

Ordine cheltuieli eligibile

Scheme de ajutor de stat

  • ORDIN 1.193/12.06.2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei”, aferentă operaţiunilor 3.3.1: „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”şi 3.3.2: „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, Domeniul major de intervenţie 3 „Susţinerea e-economiei”, Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"
  • Ordin 2229/25.07.2008 - Schema ajutor de stat regional operatiunile aferente DMI 3.3
  • Ordin 2159/25.07.2008 -Schema de minimis operatiunile 3.3.1 si 3.3.2
  • ORDIN 632/04.03.2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe", aferentă operaţiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe", domeniul major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei", axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"
 

Ultima modificare: