Axa prioritara II

AXA PRIORITARĂ II – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

 • 2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie ;
 • 2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI
 • 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile).
 • 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor.
Apeluri 2013

 • Apel de proiecte O.2.2.1.Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare) ....detalii aici

  Competiția va fi deschisă în perioada: 08 iulie 2013 - 08 august 2013, ora 14:00

 • Apel de proiecte O.2.3.2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD ....detalii aici

  Competiția va fi deschisă în perioada: 08 iulie 2013 - 08 august 2013, ora 14:00.

Apeluri 2012
 • Ghidul Solicitantului Operaţiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte - Operatiunea 2.3.2 ...descarcă ; apel cu termen limită: 7 septembrie 2012, ora 17.00
Apeluri 2011
 • Ghidul Solicitantului Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor - variantă consolidată la 22.06.2012 ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte - Operatiunea 2.3.3 - variantă consolidată la 22.06.2012 ...descarcă ; depunere continuă începând cu 11 martie 2011
Apeluri active 2010
 • Ghidul Solicitantului Operaţiunea 2.1.1 – “Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare şi întreprinderi” ...descarcă; Cerere de propuneri de proiecte ...descarcă; LANSATĂ în data de 14 octombrie 2010, depunere continuă;
 • Ghidul Solicitantului Operaţiunea 2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD ...descarcă; Cerere de propuneri de proiecte ...descarcă; LANSATĂ în data de 29 aprilie 2010, deschisă până la data de 02 septembrie 2010;
 • Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 2.3.1: Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative – actualizat 2010 ...descarcă. Apel propuneri de proiecte - O2.3.1 – actualizat 2010 ...descarcă: depunere continuă începând cu 17 martie 2008

Ordine cheltuieli eligibile

 • ORDIN 2069 din 19 noiembrie 2009 - modifică şi completează anexele Ordinului 3345 din 2008 pentru aprobarea listelor cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile 2.1.1; 2.1.2 si 2.3.3 ...descarcă
 • ORDIN 1460 din 3 august 2009 - modifică şi completează anexele Ordinului 1341 din 2008 pentru aprobarea listelor cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile 2.2.3, 2.2.4 şi 2.3.2 ...descarcă
 • ORDIN 1461 din 3 august 2009 - modifică şi completează anexele Ordinului 2508 din 2007 pentru aprobarea listelor cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile 2.2.1 şi 2.3.1 ...descarcă
 • ORDIN cheltuieli eligibile operaţiunile 2.2.1 şi 2.3.1 ...descarcă
 • ORDIN cheltuieli eligibile operaţiunile 2.2.3, 2.2.4 şi 2.3.2 ...descarcă
 • Ordin 3345 - cheltuieli eligibile operatiunile 2.1.1; 2.1.2 si 2.3.3 ...descarcă

Scheme de ajutor de stat

 • ORDIN nr. 1.189 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare", aferentă operaţiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", din Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
 • Ordin nr. 3388 din 17 noiembrie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), aferentă operaţiunilor 2.1.1. „ Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi”, 2.1.2 „ Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate” şi 2.3.3. „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor” ...descarcă
 • ORDIN nr. 387 din 11 februarie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative" ...descarcă

Arhivă apeluri închise

 

Ultima modificare: