Axa prioritara I

AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient

 • 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri;
 • 1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;
 • 1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.


 • Lista proiectelor participante la procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii în cadrul Operaţiunii Sprijin pentru consultanţă acordat IMM, Apel 2 sesiunea 1, 2012 – 16 iul. 2013 – detalii aici .....

Ghiduri

 • Ordin nr. 5/9.01.2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1050/24.05.2011 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – „Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderile mari” şi a Cererii de propuneri de proiecte aferentă - apelul de proiecte 3 detalii aici .....

 • Ordin nr. 1393/29.12.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 3006/22.11.2011 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii 1.1.1.A2 „Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii", apelul nr. 4 detalii aici .....

 • Ordin nr. 101/24.01.2014 privind Anexa nr. 1 – Ghidul solicitantului pentru operaţiunea „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.001 şi 6.375.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii”, apel. 3 detalii aici .....

 • Contract de finanţare detalii aici .....

 • Ghidul Solicitantului Operatiunea 1.3.3 Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere – versiune finală iulie 2013 – detalii aici .....

Apeluri 2013

 • Apel de proiecte operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” - apel cu termen limită, depunerea proiectelor începând cu data de 02.08.2013, până la data de 02.10.2013.
  Ghidul solicitantului op. 1.3.3 ...descarcă; Anexe format word la Ghidul solicitantului op. 1.3.3 ...descarcă; Cerere de propuneri de proiecte op. 1.3.3 ...descarcă;

 • Apeluri 2012

  Ghiduri

  • Ghidul Solicitantului Operatiunea 1.3.1 – Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de Competititivitate, varianta consolidată la data de 14.08.2012 ...descarcă; Anexe format word la Ghidul Solicitantului O 1.3.1 varianta consolidată la data de 14.08.2012 ..descarcă. Cerere de propuneri de proiecte - Operatiunea 1.3.1 ..descarcă ; Pentru mai multe detalii puteţi accesa studiul „Analiza situaţiei existente privind polii de competitivitate existenţi şi potenţiali din România” ..descarcă ; Depunere propuneri proiecte etapa I: 17 mai - 17 august 2012 ; Listă întrebări frecvente actualizată 22 mai 2012 detalii aici ..... ;Listă întrebări frecvente actualizată 22 - 31 mai 2012 detalii aici ..... ;Listă întrebări frecvente actualizată 1 – 5 iunie 2012 detalii aici ..... ; Listă întrebări frecvente actualizată 6 – 28 iunie 2012 detalii aici ..... ; Listă întrebări frecvente actualizată 29 iunie – 31 iulie 2012 detalii aici ..... ; Listă întrebări frecvente actualizată 1 – 20 august 2012 detalii aici ..... ;

  • Ghidul Solicitantului Operatiunea 1.3.3 Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere – versiune finală august 2012 – detalii aici .....

  • Ghidul Solicitantului O 1.1.1 A2: Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri - apel 4 ...descarcă; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; Formulare ...descarcă; apel cu termen limită, înscrierea on-line şi depunerea proiectelor începând cu data de 13.02.2011, până la data de 10.07.2012; Modificare anexa 1 a ordinului 3006/22.11.2011 ...descarcă; Model contract de finanţare ...descarcă;
  • Ghidul Solicitantului O 1.3.2: „Sprijin pentru consultanţă acordat Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” apel 2 ...descarcă; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; apel cu termen limită, înscrierea on-line, depunerea, evaluarea şi selecţia proiectelor se vor realiza în cadrul a trei sesiuni, astfel:

   • Sesiunea I (martie): a) Înregistrare şi depunere – 15.03–13.04.2012

   • Sesiunea III (septembrie): a) Înregistrare şi depunere – 03.09–21.12.2012, ora 14,00.

   • (*Având în vedere că în cadrul Sesiunii I au fost depuse un număr mare de proiecte, având o valoare ce reprezintă aproximativ jumătate din bugetul acestui apel, Sesiunea a II-a s-a anulat)

  • Ghidul Solicitantului O 1.1.2: „Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale” apel 3 ...descarcă; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; Formulare ...descarcă; apel cu termen limită, înscrierea on-line şi depunerea proiectelor începând cu data de 13.02.2011, până la data de 13.04.2012;
  Apeluri 2011

  Ghiduri

  • Ghidul Solicitantului O 1.1.3 : „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare” apel 3; Cerere de propuneri de proiecte ; Formulare; LANSATĂ în data de 26 august 2011, înscrierea on-line şi depunerea proiectelor începând cu data de 12.09.2011, până la data de 02.12.2011, ora 14.00
  • Ghidul Solicitantului: „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.062.500 şi 6.375.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii” Cerere de propuneri de proiecte; Formulare; LANSATĂ în data de 23 mai 2011, înscrierea on-line şi depunerea proiectelor începând cu data de 02.06.2011, până la data de 23 august 2011, ora 9.00.
   Erată: Referitor la Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 1.1.1.A – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, publicat pe site-ul OI IMM pe data de 23.05.2011, informăm solicitanţii că la Cap. 1.4 (pag. 7) în loc de: „Apelul de proiecte cu termen limită se lansează în 16 mai 2011 şi constă în primirea Cererilor de finanţare până la termenul limită de 16 august 2011”, se va citi: Apelul de proiecte cu termen limită se lansează în 23 mai 2011 şi constă în primirea Cererilor de finanţare până la termenul limită de 23 august 2011, ora 9.00.
  • Ghidul Solicitantului: „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari” – Apel 3 Cerere de propuneri de proiecte ; Formulare; LANSATĂ în data de 24 mai 2011, depunerea proiectelor începând cu data de 02.06.2011, până la data de 16 august 2011, între orele 10.00 – 15.00.

  Apeluri 2010

  Ghiduri

  • Ghidul Solicitantului: Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri ...descarcă; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; Formulare ...descarcă ; (depunere continuă, deschidere pentru înscriere on-line în data de 06 septembrie 2010, ora 9.00);
  • Ghidul Solicitantului: Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte ...aici ; Formulare ...descarcă ; Anexa 2 ...descarcă - „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” - Legea 346/2004; (apel deschis în data de 09 martie 2010, până la data de 31 mai 2010);

   ERATĂ la Ghidul Solicitantului pentru Întreprinderi Mari:
   1. ANEXA 7, Grila de evaluare tehnică şi financiară, subcriteriul I.4, se modifică după cum urmează:
   I.4. Clasificarea sectoriala a investiţiei conform ANEXEI 1 - Model G „Clasificarea sectoarelor industriale după valoarea adăugata” se va citi după cum urmează:
   I.4. Clasificarea sectoriala a investiţiei conform ANEXEI 3 „Clasificarea sectoarelor industriale după valoarea adăugata”

  Apeluri 2009

  Ghiduri

  • Ghidul Solicitantului: Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; (deschis pentru înscriere on-line în data de 09 iunie 2009, închis în data de 09 octombrie 2009);
  • Ghidul Solicitantului: Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.075.001 lei şi 6.450.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; deschis pentru înscriere on-line în data de 09 iunie 2009, închis în data de 11 septembrie 2009;
  • Ghidul Solicitantului: Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; Formulare ...descarcă; (deschis pentru înscriere on-line în data de 10 august 2009, închis în data de 10 august 2009);
  • Ghidul Solicitantului: Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale ...descarcă ; Cerere de propuneri de proiecte ...aici; Formulare ...descarcă; (deschis pentru înscriere on-line începând cu 10 august 2009, închis în data de 04 noiembrie 2009);
  • Ghidul Solicitantului: Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii ...consultă aici ; (spre consultare);

  Comunicări, precizări de la OI IMM

  • Răspunsuri la întrebările frecvente privind înregistrarea on-line a proiectelor participante la POS CCE, Axa prioritară 1 ...detalii
  • Comunicat privind prelungirea termenului limită de înregistrare a proiectelor participante la POS CCE, Axa prioritară 1, Investiţii cuprinse între 1.075.000 şi 6.450.000 de lei ; modalitatea de departajare a proiectelor cu punctaj identic ...detalii
  • Comunicat privind hotărârea AGA/CA de aprobare a proiectului, şi clarificare referitoare la profit ...detalii

  Ordine cheltuieli eligibile

  • ORDIN nr. 385 din 22 martie 2012 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", domeniul major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului", operatiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - poli de competitivitate" ...descarcă
  • ORDIN nr. 1.704 din 24 septembrie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 184/2008 ...descarcă
  • ORDIN nr. 1669/27 mai 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.2. „Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale” şi 1.1.3. „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare” – Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013 ...descarcă
  • ORDIN nr. 184 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" - Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, şi 1.3.b "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM" - Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 ...descarcă
  Scheme de ajutor de stat

  • ORDIN nr. 2496 din 24 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului 625/ 07.04.2010 de aprobare a schemei de ajutor de stat "Schema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România" ...descarcă
  • ORDIN nr. 2414 din 09 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinelor 477/ 20.02.2008 (modificat prin Ordinul 1194/12.06.2009 şi Ordinul 1055/24.05.2011), 1795/17.09.2012 şi 363/23.02.2012 ...descarcă
  • ORDIN nr. 2.355 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operatiunii "Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" ...descarcă
  • ORDIN nr. 1.795 din 17 septembrie 2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru implementarea operatiunii "Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr. 363 / 23.02.2012 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea si implementarea operatiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr. 3188 / 12.12.2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr. 1055 din 24 mai 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr. 1054 din 24 mai 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Axa Prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
  • ORDIN nr. 1.338 din 15 iulie 2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita "Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania", aferenta domeniului major de interventie 1.2 "Accesul IMM la finantare", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice ...descarcă
  • ORDIN nr. 625 din 7 aprilie 2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat in domeniul capitalului de risc denumite "Schema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania", aferenta domeniului major de interventie 1.2 "Accesul IMM la finantare", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul POS CCE ...descarcă
  • ORDIN Nr. 1019 din 20 mai 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Axa Prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr. 1194 din 12 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr. 1192 din 12 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă", aferentă operaţiunii b) "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr. 1191 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare", aferentă operaţiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" şi c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
  • ORDIN nr. 1862 din 13 iunie 2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare", aferentă operaţiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" şi c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" ...descarcă
  • ORDIN Nr.477 / 20.02.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (contine si ORDIN Nr.917 / 28.03.2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008) ...descarcă
  • ORDIN Nr.478 / 20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii", aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” ...descarcă
  • ORDIN Nr.479 / 20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” (contine si ORDIN Nr 1943 / 19 iunie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008) ...descarcă
  • ORDIN Nr. 480 / 20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aferentă operaţiunii b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”, Domeniul major de intervenţie 1.3. “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” ...descarcă
  Apeluri 2008
   

  Ultima modificare: