Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Proiecte legislative


Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat la data de 26.08.2015 până la data de 02.09.2015

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail până la data de 02.09.2015.

UPDATE: Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – formă actualizată ca urmare a consultării publice

file icon pdf Nota de fundamentare


Proiect de HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de autoritate de implementare

Publicat la data de 31.07.2015 până la data de 14.08.2015

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site (31.07.2015 - 14.08.2015) la:

  • Anca HAMPU, Consilier, DGPIM, DMIP FEDR, Serviciul Monitorizare Implementare proiecte deșeuri si asistenta tehnica, Tel. 0754/231.562, e-mail: .
  • Aura DRAGOMIR, Sef Serviciu, DGPIM, DMIP FEDR, Serviciul Monitorizare Implementare proiecte deșeuri si asistenta tehnica, Tel. 0754/231.052, e-mail: .

Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Publicat la data de 17.07.2015 până la data de 30.07.2015

file icon pdf Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site (17.07.2015 - 30.07.2015)


Proiect de HOTĂRÂRE privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

Publicat la data 07.07.2015 până la data de 20.07.2015

file icon pdf Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site (07.07.2015 - 20.07.2015)


Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 799 /2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Publicat la data 16.06.2015, până la data de 28.06.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site (16.06.2015 - 28.06.2015)


Proiect de HOTĂRÂRE privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale și a fondurilor europene structurale și de investiții

Publicat la data 24.04.2015 până la data de 08.06.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site (24.04.2015 - 08.06.2015)


Proiect de HOTĂRÂRE privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020

Publicat la data 24.04.2015 până la data de 08.06.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării pe site (24.04.2015 - 08.06.2015)


Proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru promovarea unor măsuri necesare pentru decontarea din fonduri europene a proiectelor finanțate din surse naționale în sectorul de apă/apă uzată

Publicat la data 23.04.2015 până la data de 06.05.2015

file icon pdf Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site (23.04.2015 - 06.05.2015)


Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare.

file icon pdf Nota de fundamentare

file icon pdf Proiect Hotărâre de Guvern


Proiectul de Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu a fost semnat deja de către ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Reglementarile vor intra in vigoare dupa publicarea în Monitorul Oficial, după ce proiectul de Ordin va fi semnat şi de ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi.

file icon odt Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu

file icon odt Instructiune privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări POS Mediu

file icon odt Anexă Instrucțiune

Data: 06.11.2014


Proiectul de Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Transport a fost semnat deja de către ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Reglementarile vor intra in vigoare dupa publicarea în Monitorul Oficial, după ce proiectul de Ordin va fi semnat şi de ministrul Transporturilor, Ioan Rus.

file icon odt Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS T

file icon odt Instructiune privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări

file icon odt Anexă Instrucțiune

Data: 06.11.2014


Proiect OUG privind modificarea si completarea OUG 66

file icon pdf Ordonanţă de urgență  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

file icon pdf Anexa.proiect.OUG.privind.modificarea.si.completarea.OUG-66

file icon pdf HOTĂRÂRE privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 cu modificările și completările ulterioare

Data: 26.06.2014


Formele finale ale Conditiilor Generale si Speciale de Contract, anexe la proiectul de OUG privind aprobarea condiţiilor generale şi a condiţiilor speciale de contract pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, astfel:

1. Conditiile Generale si Speciale de Contract pentru Construcții (Anexele file icon pdf1a si file icon pdf1b)

2. Conditiile Generale si Speciale de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare (Anexele file icon pdf2a si file icon pdf2b) si

3. Conditiile Generale si Speciale de Contract pentru Forma Scurta (Anexele file icon pdf3a si file icon pdf3b).

Data: 24.06.2014


file icon pdf Instructiune pentru aplicarea prevederilor procedurale ale Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.120/2013

Pentru a asigura o interpretare unitară în etapa de verificare a achiziţiilor private și pentru a răspunde întrebărilor frecvente transmise de beneficiarii privați în legătură cu prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Data: 17.06.2014


file icon pdf Proiect ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea utilizării unor condiții contractuale generale și speciale pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice

Documente anexate:

file icon pdf NOTĂ DE FUNDAMENTARE

file icon pdf Condiţii de Contract pentru Construcţii PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR CGC

file icon pdf Condiţii de Contract pentru Construcţii PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR CSC

file icon pdf Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR CGC

file icon pdf Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI MECANICE ŞI PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR CSC

file icon pdf Condiţii de Contract pentru FORMA SCURTĂ CGC

file icon pdf Condiţii de Contract pentru FORMA SCURTĂ CSC


Data: 07.04.2014


file icon pdf Proiectul de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.


 Spre consultare până la data de 20 martie 2014

file icon pdf Proiect Instructiune privind aplicarea memorandumului privind deblocarea cheltuieli eligibile in cadrul proiectelor POS DRU

Data: 14.03.2014


 Spre consultare până la data de 20 martie 2014

file icon pdf Proiect Instructiune privind corectarea erorilor materiale POS DRU

Data: 14.03.2014


 Spre consultare până la data de 20 martie 2014

file icon pdf Proiect Ordin privind modificarea contractelor de finantare POS DRU

Data: 14.03.2014


Spre consultare:

Data: 16.12.2013

Spre consultare:

Instructiune TVA eligibila dupa august 2012

Asteptam observatiile dvs. cu privire la instructiune pana in data de 03.12.2013, pe adresele de email .

Data: 29.11.2013


file icon pdf ORDIN De reglementare a interpretării Deciziei Tribunalul Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10, privind recuperabilitatea TVA eligibil în cadrul Programului operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Ordinul este la avizare la Ministerul Finantelor Publice.

Data: 22.11.2013


file icon pdf PROIECT LEGISLATIV -  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la ... noiembrie 2013 şi la Luxembourg, la .... noiembrie 2013 şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008.

file icon pdf NOTA de fundamentare proiect legislativ.

Data: 18.11.2013


 

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...