Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Legislație POSCCE

Index articol
Legislație POSCCE
Axele prioritare 3 si 4

Axa prioritară 1


file icon pdf  Hotărârea Guvernului nr. 485/2013 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cele două cereri de propuneri de proiecte aferente operaţiunii 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie“ din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“. (17 iulie 2013)

file icon pdf Metodologie de aplicare HG 485/2013

file icon pdf ORDIN nr. 1144 din 17 mai 2013 privind modificarea Ghidurilor solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderile mari” cu privire la prelungirea perioadei de implementare a proiectelor - apelurile de proiecte 1, 2 şi 3 aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2148/11.07.2008 şi Ordinele Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1050/24.05.2011 şi nr. 431/09.03.2010.

file icon pdf ORDIN nr. 1143 din 17 mai 2013 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectelor în derulare în cadrul POS-CCE, Axa prioritară 1, DM1.1, operaţiunile b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale şi c) Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare, apel 2009.

file icon pdf ORDIN nr. 2.355 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Schemei de Ajutor de Minimis pentru implementarea operațiunii "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere" din cadrul Domeniului Major de Interventie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului Operațional Sectorial "Cresterea competitivitatii economice".

file icon pdf ORDIN nr. 1.795 din 17 septembrie 2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru implementarea operațiunii "Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul Domeniului Major de Interventie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului Operațional Sectorial "Cresterea competitivitatii economice".

file icon pdf ORDIN nr. 385 din 22 martie 2012 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operațiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - poli de competitivitate"

file icon pdf ORDIN nr. 363 din 23 februarie 2012 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice".

file icon pdf ORDIN nr. 3.188 din 12 decembrie 2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice".

file icon pdf Ordin nr. 480/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aferentă operaţiunii b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”, Domeniul major de intervenţie 1.3. “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”

file icon pdf Ordin nr. 479/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” (contine si ORDIN Nr 1943 / 19 iunie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 479/2008)

file icon pdf Ordin nr. 478/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii", aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”

file icon pdf Ordin nr. 1862 din 13 iunie 2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare", aferentă operaţiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" şi c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special  IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

file icon pdf Ordin nr. 477 din 20 februarie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2


file icon pdf ORDIN al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructure (laboratoare, centre de cercetare)” și 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare” din cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” (POS CCE) 2007—2013 - Monitorul Oficial 359/2013

 file icon pdf Ordin nr.3388 al ministrului economiei şi finanţelor privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovarea (CDI) prin POSCCE" aferentă operaţiunilor: 2.1.1 "Proiecte de cercetare în parteneriat", 2.1.2 "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"

file icon pdf Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare", aferentă operaţiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", din Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

file icon pdf Ordin nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative"POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...