Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Legislaţie în domeniul finanţelor publice cu prevederi specifice Fondurilor Externe Nerambursabile

Index articol
Legislaţie în domeniul finanţelor publice cu prevederi specifice Fondurilor Externe Nerambursabile
Pagina 2

file icon pdf Hotărârea nr. 874 din 18/08/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 615 din 31 august 2010)

file icon pdf Hotărârea nr. 1883 din 24/11/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" pentru care se aplica prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice si ale art. 54 alin. (9 1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr. 854 din 21 decembrie 2010)

file icon pdf Ordin comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

file icon pdf OUG nr. 57 din 26/06/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice  (Monitorul Oficial nr. 436 din 29 iunie 2010)

file icon pdf OMFP nr. 673 din 13/04/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (Monitorul Oficial  nr. 355 din 27 mai 2009)

file icon pdf Ordin comun MAI/MFP nr. 75/767 din 30/04/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale

file icon pdf H.G. nr. 445 din 8/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...