Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Instrucțiuni de implementare POSDRU

Index articol
Instrucțiuni de implementare POSDRU
Instrucțiuni de implementare -Pag.2

 Instrucțiuni de implementare

Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

file icon zip Instrucțiune 1 privind deschiderea contului special al proiectului

file icon zip Instrucțiune 2 privind acte adiționale și anexe

file icon zip Instrucțiune 3 privind achiziționarea serviciilor de audit

file icon zip Instrucțiune 4 privind cererirele de rambursare

file icon zip Instrucțiune 5 privind efectuarea achizițiilor publice

file icon zip Instrucțiune 6 privind achiziționarea serviciile de contabilitate

file icon zip Instrucțiune 8 privind evidența cheltuielilor

file icon zip Instrucțiune 9 privind efectuarea achizițiilor publice

file icon zip Instrucțiune 13 privind solicitarea prefinanțării

file icon zip Instrucțiune 15 privind burse doctorale

file icon zip Instrucțiune 16 privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanțare

file icon zip Instrucțiune 17 privind formatul standard al actului adițional/notificare contract de finanțare

file icon zip Instrucțiune 19 privind modificare formatului standard al graficului estimativ pentru rambursare

file icon zip Instrucțiune 24 privind acordarea prefinanțării

file icon zip Instrucțiune 25 privind aplicarea Ordinului nr. 1117/2170/2010

file icon zip Instrucțiune 28 privind modificarea formatului standard al bugetului

file icon zip Instrucțiune 29 privind acordarea prefinanțării pentru ajutor de stat/minimis

file icon zip Instrucțiune 30 privind solicitarea rambursării

file icon zip Instrucțiune 31 privind înlocuirea partenerilor

file icon zip Instrucțiune 33 privind locația/locațiile de implementare a proiectului și experții pe termen scurt

file icon zip Instrucțiune 34 privind modificare formatului standard al bugetului

file icon zip Instrucțiune 35 privind grupul țintă al proiectului

file icon zip Instrucțiune 36 privind regulile de identitate vizuală

file icon zip Instrucțiune 37 privind privind înlocuirea partenerilor

file icon zip Instrucțiune 38 privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă

file icon zip Instrucțiune 41 privind monitorizarea proiectelor

file icon zip Instrucțiune 42 privind raportarea prin sistemul Action Web

file icon zip Instrucțiune 43 privind simplificarea verificărilor cererilor de rambursare

file icon zip Instrucțiune 44 privind clarificări implementare proiecte

file icon zip Instrucțiune 46 privind grupurile țintă

file icon zip Instrucțiune 47 privind clarificări implementare proiecte

file icon zip Instrucțiune 49 privind verificarea procedurilor de achiziții publice

file icon zip Instrucțiune 51 privind verificarea procedurilor de achiziții publice

file icon zip Instrucțiune 53 privind reglementarea modului de diminuare a finanțării

file icon zip Instrucțiune 54 privind declarația pe proprie răspundere

file icon zip Instrucțiune 56 privind calendarul de desfășurare a activităților

file icon zip Instrucțiune 57 privind Registrul unic al cererilor de rambursare

file icon pdf Instrucțiunea nr. 58 de completare a Instrucțiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

file icon pdf Instrucţiunea nr. 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013

file icon zip Anexe instrucţiune - format editabil

file icon pdf Instructiunea nr. 60 privind modificarile contractuale aferente externalizarii echipei de management si expertilor din echipa de implementare.

file icon pdf Instrucțiunea nr. 60 bis pentru completarea și modificarea Instrucțiunilor AM POSDRU nr. 41 și nr. 60 

file icon pdf Instrucţiunea nr. 61 privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 

file icon pdf Instructiunea nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanțare nerambursabilă

 file icon pdf Ordinul Ministrului Muncii nr. 3484 din 19.12.2012 de modificare a ordinului nr. 2330/31.08.2012 pentru aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU

file icon pdf Instrucţiunea 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013

file icon pdf Clarificare nr.1 Instrucțiunea nr. 63 - completarea modului Experți în sistemul informatic Actionweb 

file icon pdf Clarificare nr. 2 Instrucțiunea nr. 63 - completarea modulului Experți în sistemul informatic Actionweb 

file icon pdf Instrucţiunea 64 privind limita zilnică şi săptamânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013

Abrogată prin instrucțiunea 79/25.10.2013: file icon pdfInstrucţiunea 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul „Convergenţă” 

file icon pdf Instrucțiunea 67 privind publicarea Registrului Plăților la nivelul AMPOSDRU și a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinanțate din POSDRU 2007-2013 

(Retrasă din 25 aprilie 2013) Instrucțiunea nr. 68 privind încadrarea experților în cadrul proiectelor grant/strategice finanțate din POSDRU 2007-2013

file icon pdf Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă – 04 iunie 2013 
file icon zip Anexa la Instrucțiunea nr. 71 (ZIP)

file icon pdf Instrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013 – 7 iunie 2013 
file icon zip Anexe la Instrucțiunea nr. 73 (ZIP)

file icon pdf Instrucțiunea nr. 74 pentru clarificarea instrucțiunii nr. 71 - privind reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă 

file icon pdf Instrucțiunea nr.76 privind recuperarea debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU ale aceluiaşi beneficiar-debitor (12 august 2013)

file icon pdf Instrucțiunea nr.77 privind regimul și modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanțate (22 august 2013)

file icon pdf Clarificarea nr. 1 la Instrucțiunea nr. 77 (30.04.2014)

file icon pdf Instrucțiunea nr. 78 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementării proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR (7 octombrie 2013)

file icon pdf Instrucțiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență" – 25.10.2013

file icon pdf Instrucțiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare , de către AM POSDRU; a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2013.  – 12.11.2013

file icon pdf Instrucțiunea nr. 82 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plata. - 29.11.2013

file icon zip Anexe 1 – 7 la Instrucțiunea AM POSDRU nr. 82 

file icon pdf Instrucțiunea nr. 83 privind modul de rambursare a taxei pe valoare adaugătă nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiari și incluse în cereri de rambursare care au fost plătite de către AMPOSDRU – 06.12.1023.

file icon zip Anexe 1 -7 la Instrucțiunea AM POSDRU nr. 83 

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - 16.12.1023.

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele adiționale întocmite în baza Instrucțiunii nr. 83/2013.

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 87 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013 

file icon zip Anexe Instrucțiunea AM POSDRU nr. 87 

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 90 privind corectarea erorilor materiale apărute la nivelul modificărilor contractuale – 28.03.2014

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 91 privind aplicarea prevederilor memorandumului privind deblocarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, ale căror contracte de finanţare erau în vigoare anterior datei de 01.01.2011 şi cărora li s-a aplicat în mod eronat art. 34 din Legea 284/2010 – 03.04.2014

file icon pdf Metodologia de conciliere aferentă instrucțiunii nr. 91 – 28.04.2014

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 92 privind prelungirea valabilității listelor de rezervă aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate în 2013 – 03.04.2014

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 94 privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 – 14.04.2014 

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 95 privind reglementarea procedurii de conciliere cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor POSDRU – 17.04.2014

file icon pdf Anexa 1 la Instrucțiunea 95 - Metodologie de conciliere

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 97 privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014 – 11.06.2014

file icon zip Anexe la Instrucțiunea AM POSDRU nr. 97 

file icon pdf Instrucțiunea AM POSDRU nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea și clarificarea modalității de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finanțare  

-file icon pdf Anexa 1
-file icon pdf Anexa 2

file icon zip Alte instrucțiuni

file icon zip Instrucțiune Achiziții

file icon zip Instrucțiune Rambursare TVA

file icon zip Instructiune Rambursare TVA – revizuita in 25.04.2012

file icon zip Clarificări

file icon zip Decizii

file icon zip Alte instrucțiuni din implementare
POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...