Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Instrucțiunile de implementare POSCCE

Prezentele instrucţiuni sunt realizate în vederea asigurării unui proces eficient de implementare a proiectelor cofinanţate prin POS CCE.

Prezentele instrucţiuni au un caracter orientativ, fiind responsabilitatea beneficiarului de a implementa proiectul în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, a legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor comunitare.

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE 5628/29.05.2014 privind schimbarea adresei/locaţiei de implementare a proiectelor din cadrul Axei prioritare III - POS CCE, operaţiunea 3.1.1.

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE 5114/22.05.2014 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare 

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE 3519/29.04.2014 privind documentele care atestă capacitatea financiară de implementare a proiectului solicitate în vederea încheierii contractului de finanţare - operaţiunea „Sprijin financiar pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” - apel 2013

file icon pdf Instrucţiune AM POSCCE 2518/15.04.2014 privind schimbarea adresei/locației de implementare a proiectului 

file icon pdf Instrucţiune AM POSCCE 1843/10.04.2014 privind asigurarea eligibilităţii cheltuielilor ce vor fi realizate de către beneficiarii operaţiunii 1.1.3 “Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare”, apel 2011.

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE nr. 204643/28.02.2014 pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/ 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE nr. 201123/22.01.2014 privind prefinanţarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007 - 2013 

file icon pdf Instrucțiunea Nr. 200826/ 17.01.2014 prin accelerarea procesului de contractare aferent Operațiunii 1.1.1.A1 

file icon doc Declarație de eligbilitate solicitant Instrucțiune Nr. 200826 – format editabil 

(Abrogată)file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE nr. 311797/23.12.2013 privind prefinanțarea pentru proiectele POS CCE

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE nr. 311796/23.12.2013 privind modalitatea de defalcare a costurilor de transport, asigurare și livrare a mărfii

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE nr. 311193/16.12.2013 privind implementarea contractelor aferente  O.1.1.1 – Apel 4 Investiții Mici

file icon zip Instrucţiunea AM POSCCE nr. 307880 / 12.11.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru beneficiarii publici și privați 

file icon pdf Instrucţiunea AM POSCCE pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/ 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări  (29 octombrie 2013)
file icon pdf Lista persoanelor din cadrul AM POS CCE care oferă sprijin în procesul de înscriere pe website 

file icon zip Modelul Cererii de Rambursare pentru beneficiarii Axei 4, DMI 4.2 conform HG 485/2013 - aplicabil din 17.07.2013 

file icon pdf Instrucțiune privind O111-A2 Apel 4  privind prezentarea documentelor pentru contractare

file icon pdf Instructiune O111 A2 privind contractarea proiectelor pentrul Apelul 4

file icon zip Instrucțiunea nr. 7460/22.05.2013 pentru verificarea conflictelor de interese privind achizițiile publice pentru proiectele finanțate din Axa 2 POSCCE (ZIP)

file icon pdf Instrucțiune cu privire la transmiterea de către beneficiari a dosarului achiziției publice pentru a fi verificat anterior depunerii Cererii de Rambursare pentru proiectele finanțate din Axa 2 - POSCCE (PDF) - 23.04.2013

file icon zip Instrucţiunea Nr. 281444/12.02.2013 privind declaraţiile notariale de integritate pentru proiectele aferente POS CCE 2007-2013.

file icon pdf Instrucţiunea Nr. 281451/ 12.02.2013 privind modalitatea de completare a listei de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese pentru proiectele finanţate din POS CCE 2007-2013 publicată prin instrucţiunea Nr. 235214 / 17.12.2012

(Abrogată) Instrucţiunea nr. 280558/19.01.2013 privind prefinanţarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007-2013.

file icon zip EXTRAS DIN INSTRUCŢIUNEA Nr. 235338/19.12.2012 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POS CCE 2007-2013 (ZIP)

file icon zip EXTRAS DIN INSTRUCŢIUNEA Nr. 235214/17.12.2012 privind instituirea Compartimentului/Unităţii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese pentru proiectele finanţate din POS CCE 2007-2013 (ZIP)

file icon pdf Instrucţiunea nr. 25 privind aplicarea prevederilor Ordinului MAEur nr. 1050/29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

file icon pdf Instrucţiunea nr. 24  privind formatul standard de transmitere al Notificarilor de catre Beneficiarii POS CCE

file icon zip Instrucţiuni pentru potenţialii beneficiari / beneficiarii instituţii publice finanţate integral din Bugetul de Stat, privind completarea Formularului 98 (arhivă zip)

file icon pdf Instrucțiuni privind Începerea Lucrarilor                                                                  Actualizată

file icon pdf Instrucțiuni pentru beneficiarii proiectelor                                                     Cofinanțate în cadrul POSCCE

file icon pdf Instrucțiune privind depunerea cererilor de rambursare

file icon pdf Instrucțiune privind depunerea Cererilor de rambursare                             Sau a cererii de prefinanţare

file icon pdf Ghidul utilizatorului                                                                                              Aplicație calcul indicatori financiari

file icon pdf Greşeli frecvente                                                                                                     Cereri de rambursare POS CCE

file icon pdf Listă de verificare a Cererii de Rambursare

file icon pdf Nereguli privind achizițiile publice                                                                    Corecții financiare

file icon pdf Măsuri de informare şi publicitate

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...