Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Instrucțiuni de implementare PODCA

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative prezintă regulile de implementare prin intermediul manualului beneficiarului și al anexelor corespunzatoare.

Manualului beneficiarului și instrucțiunile trebuie completate cu informarea asupra tuturor obligaţiilor care sunt stipulate in contractul de finanţare şi anexele sale, ghidul solicitantului, regulile pentru cereri de idei de proiecte, legislaţiei națională şi comunitară aplicabile, în vigoare la momentul implementării proiectului

file icon pdf Manualul de Implementare a proiectelor finanțate din PO DCA - versiunea revizuită mai 2014 

file icon zip Anexe la Manualul de Implementare - versiunea mai 2014 
file icon pdf Sinteza principalelor modificări aduse Manualului de implementare  

file icon zip Manualul de Implementare a proiectelor finanțate din PO DCA și Anexe, versiunea revizuită mai 2013 (ZIP)

file icon pdf Instrucțiune nr. 1 la Manualul de Implementare a proiectelor

file icon zip Instrucţiune privind mecanismul decontării cererilor de plată conform O.U.G nr. 27/2013 și O.U.G 76/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene – actualizată la 04.07.2013 (ZIP)

file icon pdf Corrigendum Nr. 4 la Manualul de Implementare a proiectelor finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012 (PDF)

file icon pdf Corrigendum Nr. 3 la Manualul de Implementare a proiectelor finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012 (PDF)

file icon pdf Informare privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă pentru proiectele finanţate prin PO DCA – 29.01.2013 (PDF).

file icon pdf Precizări la Informarea privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă pentru proiectele finanţate prin PO DCA (PDF)

file icon zip Anexe/Liste de Verificare – 29.01.2013 (ZIP).

            file icon zip Corrigendum 1 la Manualul de implementare

                    file icon zip Manual de implementare                                                 PODCA

file icon pdf Instrucțiune documente justificative aferente cheltuielilor cu deplasarea (diurnă, transport şi cazare), necesare în cazul subcontractării serviciilor

file icon pdf Greşeli frecvente                                                                 Întîlnite în dosarul cererilor de rambursare

file icon pdf Indrumar cote TVA                                                              Pentru beneficiarii PODCA

file icon pdf Pachetul financiar cu TVA                                                 Cererea de finanțare (Capitolul 4)

file icon pdf Reglementari cote de TVA                                                 Din Codul Fiscal

file icon pdf Reglementari tarife diurna                                              Transport și cazar

file icon pdf Instrucţiuni cerere de rambursare

file icon pdf Instrucţiuni completare dosar CR                                  Documentele justificative privind achiziţile publice

file icon pdf Instrucţiuni completare raport financiar

file icon pdf Instrucţiuni completare Raportului Tehnic de progres R2

file icon pdf Instrucţiuni generale

file icon pdf Precizări privind cheltuielile de personal şi cheltuielile aferente salariilor

file icon pdf Rambursare cheltuieli combustibil

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...