Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Glosar de termeni

Index articol
Glosar de termeni
Glosar litera B > ...
Glosar litera D > ...
Glosar litera G > ...
Glosar litera O > ...
Glosar litera R > ...

G

Ghidul solicitantului 
Indrumar pentru completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programelor operaţionale.

I

IMM-uri 
Acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte 50 milioane euro, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte 43 milioane euro. 
Incluziune socială 
Setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale. 
Instrumente structurale 
Reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului Social European (FSE) şi Fondului de Coeziune (FC). 
Întreprindere mică 
Întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depăşeşte 10 milioane euro. 

L

Licitatie de proiecte 
Invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categoriiclar identificate de solicitanti, în vederea depunerii cererilor de finantare pentruproiecte, în cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare dintr-unProgram Operational 

M

Microîntreprindere 
Întreprinderea care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depăşeşte 2 milioane euro.