Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice – POS CCE

AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ și eco-eficient de producție

DMI 1.1. Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a întreprinderilor, în special IMM-uri

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 111. Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderile mari

file icon pdf Ghid Investitii Productive, Apel 3 - Mai 2011

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Productive - Apel 3 (24 mai-16 august 2011)

 

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Productive - Apel 2 (9 martie - 31 mai 2010)

 

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Productive - Apel 1 - 2008

O 111.A1 Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.075.001 lei și 6.450.000 lei acordat pentru investiții în IMM-uri

 

file icon pdf Ghid Investitii Mari - Apel 3 (23 mai-23 august 2011)

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon pdf Lista de rezerva a proiectelor din Apelul 3

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Mari - Apel 3 (23 mai - 23 aug 2011)

 

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Mari - Apel 2 (9 iun - 11 sep 2009)

 

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Mari - Apel 1 – 2008

O 111.A2 Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții în IMM-uri

 

file icon pdf Ghid Investitii Mici - Apel 4 (22.11.2011 - 10.07.2012)

 

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Mici Apel 4 (22 nov 2011 – 10 iul 2012)

 

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Mici Apel 3 - 6 sep 2010)

 

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Mici Apel 2 (9 iun 2009 - 9 oct 2009)

 

file icon zip Ghid si Anexe Investitii Mici Apel 1 – (2008)

O 112. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

 

file icon pdf Ghid Standardizare - Apel 3 (28.11.2011 - 13.04.2012)

Linie închisa

Lansare neanunţată 

file icon zip Ghid si Anexe Standardizare - Apel 3 (28.11.2011 - 13.04.2012)

 

file icon zip Ghid si Anexe Standardizare - Apel 2 (10 aug 2009 - 4 nov 2009)

 

file icon zip Ghid si Anexe Standardizare - Apel 1 2008

O 113. Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare

file icon pdf Ghid si Anexe Internationalizare - Apel 3

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe Internationalizare - Apel 3 (26 aug 2011 - 2 dec 2011)

 

file icon zip Ghid si Anexe Internationalizare - Apel 2 (10 aug 2009 - 10 aug 2010)

 

DMI 1.2. Accesul IMM-urilor la finanțare (prin inițiativa JEREMIE)

Operațiunea

Status

Alte Documente

DMI 1.2

Accesul IMM-urilor la finanțare (prin inițiativa JEREMIE)

file icon pdf ORDIN 1338 - 15.07.2010 Initiativa JEREMIE

În derulare 

Fondul de participare Jeremie

file icon zip 11 aug 2010 - 11 oct 2010 (Eng)

DMI  1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 131.Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional – poli de competitivitate

 

Linie închisă

Lansare neanunţată

file icon pdf Analiza clusterelor 30 ian 2012


O 132. Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor

  

file icon pdf Ghid Apel 2 - Consultanta (28.02.2012 - 28.09.2012)

Linie închisă

Lansare neanunţată


file icon zip Ghid si Anexe Apel 2 - Consultanta (28.02.2012 - 28.09.2012)

 

O 133. Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere

 

file icon pdf Ghid clustere – varianta finală (august 2013)

file icon pdf Corrigendum 1

Linie închisă

(16.10.2013)

file icon zip Ghid și Anexe - Apel Clustere (02.08.2013 - 02.10.2013)

file icon pdf ORDIN nr. 2.355 din 30 octombrie 2012

file icon pdf ORDIN nr. 1.795 din 17 septembrie 2012

AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate

DMI  2.1 CD în parteneriat între universități/ institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi, în vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 211. Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/ instituții de cercetare-dezvoltare și întreprinderi

 file icon pdf Ghid Parteneriat Cercetare, Apel 2 (14.10.2010)

Linie închisă

Lansare neanunţată

file icon zip Ghid si Anexe Parteneriat Cercetare, Apel 2 (14.10.2010)

 

O 212. Proiecte C-D de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate

 file icon pdf Ghid C-D specialisti (10 mar 2009 - 11 iun 2009)

Linie închisă

Nu se lansează (Buget epuizat)

 

DMI  2.2 Investiții pentru infrastructura de CDI

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 221. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

 

file icon pdf Ghidul Solicitantului, Apel 2013

Linie închisă 

(19.08.2013)

 

file icon zip Ghid si Anexe C-D, Apel 2 (16 iul 2009- 22 oct 2009)

 

O 222. Dezvoltarea de poli de excelență

 

Anulat

Operațiune anulată

Operațiune anulată ca urmare a realocării banilor către implementarea proiectului major ELI

 

 

 

Anulat

O 223. Dezvoltarea unor rețele de centre C-D, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil (GRID, GEANT)

 file icon pdf Ghid Retele Centre (26 iun 2008 - 25 aug 2008)

Linie închisă

Nu se lansează (Buget epuizat)

 

 

O 224. Întărirea capacității administrative

 

file icon pdf Ghid Intarire capacitate, Apel 2 (10 iul 2009 - 17 sep. 2009)

Linie închisă

Nu se lansează (Buget epuizat)

file icon zip Ghid si Anexe Intarire capacitate, Apel 2 (10 iul 2009 - 17 sep. 2009)

 

DMI  2.3 Accesul întreprinderilor la activități de CDI (în special IMM-urile)

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 231. Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile innovative

 file icon pdf Ghid Start-up si Spin off

Linie închisă

Lansare neanunţată

 

 


file icon zip Ghid Start-up si Spin off

O 232. Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD

 

Linie închisă

(19.08.2013)

file icon zip Ghid si Anexe - Infrastructura si locuri munca CD, Apel 2 (29 apr 2010 - 2 sep 2010)

 


O 233. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

 

file icon pdf Ghid O233 consolidat 22.06.2012

Linie închisă

Lansare neanunţată

 

file icon zip Ghid si Anexe Promovarea Inovarii Apel 3 (iul 2011)

 

file icon zip Ghid si Anexe Promovarea Inovarii Apel 2 (11 martie - 5 iulie 2011)

 

AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public

DMI  3.1. Susținerea utilizării tehnologiei informației

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 311. Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe

 

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe - Acces Broadband - Apel 2 (20 dec 2010-29 iul 2011)

 

O 312 - O313. Sprijin pentru realizarea retelelor broadband


Proiect Major

file icon pdf Model de Implementare a proiectelor ce vizează dezvoltarea infrastructurii reţelelor de comunicaţii în bandă largă

O 314. Susținerea conectării unităților școlare la internet prin conexiuni broadband

 

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe - Conectare Broadband Scoli - Apel 2 (21 sep 2011 - 15 nov 2011)

 

DMI 3.2. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 321. Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

file icon pdf Ghid Implementare e-guvernare - Apel 5 (mai 2013)

file icon pdf Ghid Implementare e-guvernare - Apel 4 (martie 2013)

file icon pdf Ghid Implementare e-guvernare, Apel 3 (martie 2012)

Apel 3
Linie închisă (05.06.2013)

Apel 4
Linie închisă (17.04.2013)

Apel 5
Linie închisă (21.06.2013)

 

file icon zip Ghid și Anexe Implementare e-guvernare, Apel 5 (20 mai 2013 – 21 iunie 2013)

file icon zip  Ghid și Anexe Implementare e-guvernare, Apel 4 (18 mar 2013 - 17 apr 2013)

file icon zip Ghid și Anexe Implementare e-guvernare, Apel 3 (05 mar 2013 - 05 iunie 2013)

file icon zip Ghid si Anexe Implementare e-guvernare, Apel 2 (9 sep 2009 - 26 oct 2009)

 

O 322. Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice
 

file icon pdf Ghid - Sisteme TIC - Apel 3

file icon pdf Corrigendum 1 - Operațiunea 3.2.2 apel 3

file icon pdf  Ghid - Sisteme TIC - Apel 4

file icon pdf Ghid - Sisteme TIC - Apel 5 

Apel 3
Linie închisă (09.08.2013)

Apel 4
Linie închisă (10.07.2013)

Apel 5
Linie închisă (23.08.2013)

 

file icon zip Ghid si Anexe Sisteme TIC - Apel 3 (17 iun 2013 – 31 iul 2013)

file icon zip Ghid si Anexe Sisteme TIC - Apel 4 (10 iun 2013 – 10 iul 2013)

file icon zip Ghid si Anexe Sisteme TIC - Apel 2 (21 iun 2010 - 20 aug 2010)

 


O 323. Susținerea implementarii de aplicații de E-Learning

 

file icon pdf Ghid - Aplicatii e-learning, Apel 3

file icon pdf Corrigendum 1 (septembrie 2013)

file icon pdf Corrigendum 2 (septembrie 2013)

Apel 3

Linie închisă: (11.10.2013)

file icon zip Ghid si anexe - Aplicatii e-learning, Apel 3

file icon zip Ghid si Anexe - Aplicatii e-learning, Apel 2 (15 apr 2010 - 15 iun 2010)

 

O 324. Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel local

 

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe e-sanatate Local, Apel 2 (12 mai 2011 - 8 iul 2011)

 

O 324. Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel central


file icon pdf Ghid e-sanatate Central, Apel 3

file icon pdf Corrigendum 1 (septembrie 2013)

Apel 3

Linie închisă: (07.10.2013)

file icon zip Ghid si anexe - e-sanatate Central, Apel 3

file icon zip Ghid si Anexe e-sanatate Central, Apel 2 (29 sep 2010 - 29 oct 2010)

 

DMI 3.3. Dezvoltarea e-economiei

Operațiunea

Status

Alte Documente

 O331 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate și a altor aplicații electronice pentru managementul afacerilor 

 

file icon pdf Ghid Aplicatii pentru Afaceri, Apel 2 (5.10.2011 - 30.03.2012)

Linie închisă

Lansare neanunţată

file icon zip Ghid si Anexe Aplicatii pentru Afaceri, Apel 2 (5.10.2011 - 30.03.2012)

 

file icon zip Ghid si Anexe Aplicatii pentru Afaceri, Apel 1 (2 sep 2008 - 12 dec 2008)

O332 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții electronice pentru afaceri

 

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe Comert si Solutii Electronice - Apel 2 (5 Ian 2012 - 29 Iun 2012)

 

 

file icon zip Ghid si Anexe Comert si Solutii Electronice - Apel 1 (2 sept - 12 dec 2008)

 

AXA PRIORITARĂ 4 – Creșterea eficienței energetice și a siguranței în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice

DMI  4.1. Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și a sustenabilității sistemului energetic)

Operațiunea

Status

Alte Documente

O 411. Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice

file icon pdf Ghid Eficienta Energetica – varianta finală


Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe Eficienta Energetica, Apel 3 (13 mai 2011 - 15 dec 2011)

 

file icon zip Ghid si Anexe Eficienta Energetica, Apel 2 (4 ian 2010 - 30 nov 2010)

 

O 412. Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de transport și distribuție – partea de transport

file icon pdf Ghid – Transport energie – spre consultare (29.08 – 27.09.2013)


Linie închisă

Lansare preconizată 2013

file icon zip Ghid si Anexe - Transport Energie (15 iun 2011 - 15 iul 2011)

O 412. Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de transport și distribuție – partea de distribuție

file icon pdf Ghid-Transport_Energie__15.iun.2011-15.iul.2011


Linie închisă

Nu se lansează (Buget epuizat)

file icon zip Ghid si Anexe - Distributie Energie (22 apr 2010 - 20 aug 2010)

O 413. Investiții în instalații de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus și filtre pentru Instalațiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate 

file icon pdf Ghid - Instalatii Mari de Ardere (11 aug 2008 - 30 dec 2011)

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe - Instalatii Mari de Ardere (11 aug 2008 - 30 dec 2011)

DMI  4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Operațiunea

Status

Alte Documente

DMI  4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mică putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie

file icon pdf Ghid - RES, Apel 2 (4 ian 2010 - 30 apr 2010)

Linie închisă

Lansare neanunțată

file icon zip Ghid si Anexe - RES, Apel 2 (4 ian 2010 - 30 apr 2010)

 

 

DMI  4.3. Diversificarea rețelelor de interconectare în scopul creșterii siguranței în aprovizionarea cu energie

Operațiunea

Status

Alte Documente

DMI  4.3. Diversificarea rețelelor de interconectare în scopul creșterii siguranței în aprovizionarea cu energie

Sprijinirea investițiilor pentru interconectarea rețelelor naționale de transport al energiei electrice și gazelor naturale cu rețelele europene

file icon pdf Ghid Interconectari 2012

 

Linie închisă (14 iunie 2013)

Lansare neanunţată

file icon pdf Ghid Interconectari 2012

AXA PRIORITARĂ 5 – Asistență Tehnică

DMI 5.1 Sprijin pentru management, implementare, monitorizare si control POS CCE

DMI 5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...