Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Calendar orientativ lansari POS Mediu

Programul Operaţional Sectorial Mediu

Domenii majore de intervenţie

Data estimativă a lansării
(Luna)

Observaţii

 

 

 

Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

1.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Depunere continuă

în derulare în prezent; se finanţează, prioritar, proiecte majore. Până în prezent au fost aprobate la nivelul AM 42 proiecte majore, dar şi 1 proiect nemajor. (pentru 1 proiect se așteaptă semnarea contractului de finanțare iar pentru proiectul București – apa, evaluarea la CE a fost întreruptă)

Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

Depunere continuă

în derulare în prezent; se finanţează proiecte majore şi nemajore. Până în prezent au fost aprobate 21 proiecte, iar alte 16 proiecte se află în pregătire. Dintre acestea,  4 sunt transmise CE spre aprobare (Iaşi, Maramureş, Constanţa şi Bihor). Pentru Maramureș și Constanța a fost întreruptă evaluarea la nivelul CE.
5 aplicaţii de finanţare sunt în curs de finalizare: Brăila, Harghita, Mehedinți, Gorj şi Vâlcea.

2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

Depunere continuă

Pentru cele 3 proiecte pilot pentru care au fost elaborate aplicaţii de finanţare prin proiectul PHARE CES  (Câmpina, Crângurile, Turda) au  fost încheiate contractele de finanţare. Au fost, de asemenea, aprobate 3 proiecte: Iaz Batal Tg. Mureș al Primăriei Târgu Mureş, Reabilitare sit poluat  istoric – Halda de fosfogips Sofert Bacău şi Eliberarea amplasamentului de materiale periculoase (HCH) DN1, de pe secţiunea 2B, KM 10+500, Autostrada  Braşov – Cluj – Borş al CNADNR .
În urma reluării procesului de selecţie a altor situri ce pot intra sub incidenţa cerintelor POS Mediu - Axa Prioritară 2 - Domeniul major de intervenţie 2, a fost selectat pentru finanţare situl aparţinând Primăriei Turda. Primăria Turda a renunţat la finanţarea acestui proiect prin POS Mediu, urmând a accesa finanţarea oferită prin Fondul de Mediu..

Axa prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

Depunere continuă

S-au semnat 7 contracte de finanţare pentru municipiile Iaşi,Timişoara,  Bacău, Botoşani, Focşani, Oradea şi Râmnicu-Vâlcea. La solicitarea Băncii Europene de Investiţii, s-au iniţiat discuţii cu beneficiarii proiectelor aprobate în vederea identificării unor investiţii suplimentare în sistemele de termoficare, cu scopul eficientizării acestora, în special în urma deciziei de anulare a subvenţiilor de la bugetul de stat. În prezent este în curs de lansare procedura de achiziționare a Asistenței tehnice pentru pregatirea celor 7 aplicații de finanțare..

 Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

Sesiunea a V-a - mai 2012
Linie închisă

În data de 7 mai 2012 a fost lansată a 5-a sesiune de proiecte, având ca termen de depunere a cererilor de finanţare 31 iulie 2012.
În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 129 proiecte, dintre care, până în prezent  1 proiect a fost aprobat, 22 proiecte au fost respinse în faza de admisbilitate, 7 proiecte au fost respinse în faza de eligibilitate şi un proiect respins în comitetul de selecție a proiectelor.

Axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

5.1. Protecţia împotriva inundaţiilor

Depunere continuă

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul major "Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut - Bârlad".
Au fost aprobate 10 proiecte pentru finanţarea, din această axă prioritară, a hărţilor de hazard pentru conformarea cu cerinţele noii directive privind reducerea riscului la inundaţii (abordare la nivel de bazin). În prezent, se află în pregătire încă un proiect de acest tip, Mureș - etapa II.
Au fost aprobate 6 proiecte pentru investiții prioritare (no regret measures) în domeniul prevenirii şi diminuării riscului la inundaţii, alte 9 aflându-se în pregătire.
Proiectul - WATMAN - a fost transmis în decembrie oficial la CE pentru. aprobare.

5.2. Reducerea eroziunii costiere

Depunere continuă

Contract de finanţare cu A.N.A.R. pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, Axa prioritară 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Domeniul major de intervenţie 2 – Reducerea eroziunii costiere”.
Aplicatia de finanţare pentru reabilitarea zonei costiere este finalizată și a fost transmisă pentru aprobare la CE.

Axa prioritară 6 - Asistenţă Tehnică

6.1. Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS

Depunere continuă

În derulare în prezent

6.2. Sprijin pentru informare şi publicitate

Depunere continuă

În derulare în prezent

 

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...