Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Calendar orientativ lansari POS CCE

Domenii majore de intervenţie / Operaţiuni

Data estimativă a lansării
(Luna)

Observaţii

Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii

-

-

Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare cuprinsă între 1.065.001 - 6.375.000  lei  acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii

-

-

Op. 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi mari

 

-

-

Op. 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor

-

-

Op. 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

-

-

DMI 1.2. Accesul IMM la finanţare

 

În derulare – Fondul de participare JEREMIE

DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului

Op. 1.3.1 - Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi internaţional – poli de competitivitate

-

-

Op. 1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii

 

-

Apel de proiecte cu termen limită
Sesiunea II: 03 septembrie – 21 decembrie 2012, ora 14:00

Op. 1.3.3 - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere

Linie închisă

(16.10.2013)

-

Axa 2  - Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare
DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute  de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie

Op. 2.1.1 - Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare şi întreprinderi

-

-

Op. 2.1.2 - Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate

 -

-

DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative

Op. 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Linie închisă

-

Op. 2.2.2 - Dezvoltarea de poli de excelenţă

-

-

Op. 2.2.3 - Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

 -

-

Op.2.2.4 Întărirea capacităţii administrative

 -

-

DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare si inovare

Op. 2.3.1 - Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative

- 

-

Op. 2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD

Linie închisă

-

Op. 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul firmelor

- 

-

Axa  Prioritară 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

Op. 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe.

-

-

Op. 3.1.2 – 3.1.3 Sprijin pentru realizarea reţelelor broadband

Proiect Major
Lansare preconizată după definitivarea soluţiei.

Buget: echivalentul în lei a 84 mil euro.

Op. 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband.

-

-

3.2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne

Op. 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

Apel 3
Linie închisă


Apel 4
Linie închisă


Apel 5
Linie închisă


Apel 3 - Beneficiari eligibili: Consiliile Județene - lider de proiect, în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale

Apel 4 - Beneficiar eligibil: Ministerul pentru Societatea Informaţională

Apel 5- Beneficiari eligibili: Instituţiile publice centrale şi/sau entităţi aflate în subordinea/coordonarea instituţiilor publice centrale, numai cu acordul ordonatorilor principali de credite

Op. 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice.

Apel 3
Linie închisă

Apel 4
Linie închisă

Apel 5
Linie închisă


Apel 3
Beneficiar eligibil: Serviciul Român de Informaţii prin entităţi aflate în subordinea/coordonarea acestuia

Apel 4
Beneficiar eligibil: Secretariatul General al Guvernului
Ghid publicat spre consultare

Apel 5
Beneficiar eligibil: Agenția Națională de Integritate
Ghid publicat spre consultare

Op. 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning.

Apel 3
Linie închisă
 (11.10.2013) 

-

Op. 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - nivel central

Apel 3
Linie închisă

 

-

Op. 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - nivel local

-

-

3.3. Dezvoltarea e-economiei

Op. 3.3.1 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor.

 

-

-

Op. 3.3.2 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri.

 

-

-

Axa  Prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice
DMI 4.1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

A) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice

-

-

B) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport

 

Linie închisa

Lansare preconizată 2013

 

-

B) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de distribuţie

-

-

C) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate

-

 

-

DMI 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mică putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie

-

-

DMI 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei

Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene

 

Linie închisă
(14 iunie 2013)

 

Perioada de depunere a proiectelor:      13 aprilie 2012 - 14 iunie 2013

 

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...