Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Calendar orientativ lansari POR (2014)

Domenii majore de intervenţie

Data estimativă a lansării
(Luna)

Observaţii

Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Subdomeniul - centre urbane:

Depunere continuă

Termen limita depunere pentru primul apel de proiecte: 31 martie 2009.
In 08.02.2010 a fost  relansată depunerea continuă PIDU la Bucureşti Ilfov
Suspendare apel de proiecte in regiunea
Bucureşti Ilfov – 15.12.2011

Subdomeniul - poli de dezvoltare urbană:

Depunere continuă

În derulare

Subdomeniul - poli de creştere:

Depunere continuă

În derulare

1.2 Sprijinirea investiţiilor in eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

Depunere continuă

A fost postat Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe - variantă supusă consultării publice.
Consultarea publică s-a încheiat în 09.09.2012. 1 noiembrie 2012
In data de 2 noiembrie 2012 - a fost lansat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul subdomeniului 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe.             (www.inforegio.ro, secţiunea Ghidul Solicitantului )
Proiectele pot fi depuse începând cu data de 3 decembrie 2012
 Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare  -  15 septembrie 2014.

Axa Prioritară 2 -  Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

Depunere continuă

Apelurile de proiecte sunt suspendate în regiunile:
Nord Est – 16.10.2008
Sud Est –16.10.2008
Sud Muntenia- 11.03.2009
Sud Vest Oltenia – 16.10.2008
Vest- 31.08.2009
Nord Vest- 30.04.2009
Centru – 06.06.2009
Bucuresti Ilfov – 23.05.2011
Conform deciziei Comisiei Europene C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, alocarea FEDR a axei  prioritare 2 este stabilită la 825,36 milioane euro fata de  758,36 milioane euro (alocare anterioară)

 Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

3.1. Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Depunere continuă

În derulare.
Apelurile de proiecte sunt suspendate în regiunile:
Nord Est – 05.11.2010
Sud Est – 25.06.2012
Sud Muntenia-28.09.2009
Sud Vest Oltenia – 22.02.2010
Vest – 05.11.2010
Nord Vest- 21.09.2009
Centru –07.05.2010
Ca urmare a  deciziei Comisiei Europene C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, alocarea FEDR a DMI  3.1 a fost suplimentată cu 23 milioane euro, din care se vor finanţa proiecte aflate în listele de rezervă.

3.2. Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Depunere continuă

 Apelurile de proiecte sunt suspendate în regiunile:
Nord Est – 12.09.2011
Sud Est – 30.07.2010
Sud - 28.03.2011
Sud Vest – 30.11.2010
Vest – 30.11.2010
Nord Vest- 16.12.2009
Centru –25.06.2010
Bucuresti Ilfov – 29.02.2012

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

 

În derulare.

3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Depunere continuă/
Cerere de proiecte cu termen limită

Apelurile de proiecte sunt suspendate în regiunile:
Nord Est – 24.04.2009
Sud Est –16.10.2009
Sud Muntenia-14.09.2009
Sud Vest Oltenia – 26.11.2009
Vest- 26.11.2009
Nord Vest- 31.07.2009
Centru – 16.10.2009
Bucuresti Ilfov – 22.01.2010
Ca urmare a  deciziei Comisiei Europene C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, alocarea FEDR a DMI  3.4 a fost suplimentată cu 150 milioane euro, pentru care a fost lansat un apel de proiecte. Pentru acest apel de proiecte se aplică metoda cererii  de proiecte cu termen limită
Apelul include 2 etape:
- sectiunea I - depunerea dosarului de achizitie publica pentru atribuirea contractului de lucrari - verificarea administrativa a contractului
- sectiunea II- depunerea cererilor de finantare complete pentru acei solicitanti care au fost admisi in urma primei etape- evaluarea proiectelor, inclusiv prioritizarea acestora.

  • Data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea I: 05/05/2014
  • Data limită de depunere a cererilor de finanţare sectiunea II: 17/06/2014

 

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Depunere continuă

 

Apelurile de proiecte sunt suspendate în toate regiunile.
Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 este valabilă până la 30 iunie 2014.

4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

Depunere continuă

În derulare.
Apelurile de proiecte sunt suspendate în regiunea:
Nord Est – 25.08.2011
Sud Est – 25.08.2011
Sud  Muntenia– 25.08.2011
Vest- 24.08.2012
Sud Vest - 15.11.2012
Nord Vest - 25.08.2011
Centru –08.02. 2013
Bucuresti Ilfov- 25.08.2011

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Depunere continuă

În anul 2008 a fost lansat primul apel de proiecte cu termen limita 16.06.2008.
Un noul apel de proiecte cu depunere continuă a fost lansat în 23 noiembrie 2009.
Apelurile de proiecte sunt suspendate în regiunile:
Nord Est –09.12.2010
Sud Est- 25.10.2010
Sud Muntenia – 01.11.2010
Sud Vest- 25.10.2010
Vest- 27.08.2010
Nord Vest – 27.09.2010
Centru – 27.08.2010
Bucuresti Ilfov – 04.10.2010

In data de 11 martie 2014 au fost redeschise apeluri de proiecte în regiunile:

  • Nord-Est (buget orientativ 5,43  milioane de euro)
  • Sud Muntenia (buget orientativ 13,55 milioane de euro)
  • Nord-Vest (buget orientativ 3,88 milioane de euro)

Cererile de finanțare pot fi depuse începând cu data de 20 martie 2014, orele 10:00, până la data de 17 aprilie 2014, orele 14:00.

Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Depunere continuă

Apelurile de proiecte sunt suspendate în regiunile:
Nord Est – 28.09.2009
Sud Est – 21.01.2011
Sud Muntenia-28.05.2010
Sud Vest – 24.09.2010
Vest – 19.11.2010
Nord Vest- 15.01.2009
Centru –30.07.2009
Bucuresti Ilfov – 13.05.2011

5.2. Crearea. dezvoltarea. modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Depunere continuă

Apelurile de proiecte cu depunere continuă sunt suspendate in regiunile:
Nord Est – 29.12.2009
Sud Muntenia- 25.02.2010
Sud Vest Oltenia – 19.05.2010
Vest- 19.05.2010
Nord Vest- 25.02.2010
Centru –25.02.2010
Bucuresti Ilfov – 03.05.2011

 

Pentru regiunile Sud Vest si Centru - 12 septembrie 2012 , a fost lansat un nou apel de proiecte pentru DMI 5.2.
Incepând cu data de 23 octombrie 2012, pot fi depuse noi cereri de finanţare
Pentru regiunea Nord Est  a fost lansat un nou apel de proiecte pentru DMI 5.2 cu data de 5 iunie 2013, iar cererile de finanţare pot fi depuse începând cu data de 5 iulie 2013

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

 

 

A) Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional

Depunere continuă

Lansare - 11.09.2008.

B) Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice

 

 

 

 

 

C) Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora 

 

 

Depunere continuă

 

 

 

 

 

 

Depunere continua

 

 

 

 

Lansare 11.09.2008. Primul apel de proiecte a avut termen limita de depunere 16 ianuarie 2009.
Un nou apel de proiecte a fost
lansat în 14 decembrie 2009 cu depunere continuă, începând din 11.01.2010.
Suspendare apel de proiecte:
12.11.2010

 

 

 

Lansare - 11.09.2008. Termenul limita 01.10.2009.
Un nou apel de proiecte pentru cererile de finanţare ce pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 26 mai 2011.
Suspendare apel de proiecte: 14 noiembrie 2011
S-a lansat, în vederea consultării publice, ghidul actualizat al solicitantului pentru construirea şi dotarea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) – 14 decembrie 2011. Perioada de consultări publice s-a încheiat în data de 6 ianuarie 2012, ora 14.00

 

 

 

Incepand cu data de12.03.2012 se pot depune proiecte pentru noul apel.
Ghidul solicitantului a fost postat pe site –ul Info Regio in data de 15.02.2012.

Alocarea financiară orientativă este de 17.000.000 Euro

Începând cu data de 06 iunie 2014, orele 16:00, - suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea C - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

 


Apelurile de proiecte deschise au fost suspendate la data de 20.08.2013 , orele 16.00, pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat.
 

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...