Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Etape Proiect

Index articol
Etape Proiect
Ce trebuie să conțină dosarul de finanțare
Evaluarea unei cereri de finanţare
Criterii generale de selecție

2. Ce trebuie să conțină dosarul de finanțare

Componentele unui dosar de finanţare sunt definite de fiecare Autoritate de Management în Ghidurile Solicitantului, pentru o anumită axa prioritară sau domeniu major de intervenţie.
În acest sens, în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finanţare pentru tipul respectiv de proiect, în care sunt precizate informaţiile şi documentele care trebuie furnizate de catre solicitanţii finanţărilor.


În principal, dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:

    1. Formularul cererii de finanţare completat
    2. Documente anexe cererii de finanţare, conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară sau domeniul respectiv 

Componentele principale ale cererii de finanţare, conform formatului-cadru, sunt următoarele:

•          Informaţii privind solicitantul

•          Date despre proiect

•          Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

•          Bugetul proiectului / Surse de Finanţare

•          Lista de anexe

Exemple de documente anexe:

•          Statut sau documente de asociere;

•          Bilanţurile oficiale pe ultimii ani;

•          Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;

•          Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;

•          Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;

•          Autorizaţia de construcţie;

•          Documente de confirmare a contribuţiei solicitantului;

•          Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;

•          Proiectul tehnic;

•          CV-urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului etc.POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...