Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Evaluarea PO AT 2007-2013

file icon pdf Planul Multianual de Evaluare este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului UE nr. 1083/2006 (Art. 47-49), AM POAT urmând să organizeze diverse tipuri de evaluare a Programului Operațional pe parcursul perioadei de programare 2007-2013. 

Planul Multianual de Evaluare POAT pentru perioada 2007-2013 a fost elaborat de către Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.

Reprezintă un instrument de management pentru monitorizare şi implementare a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică. Acesta va fi inclus ca anexă la Planul de Evaluare al Cadrului Strategic Naţional de Referinţă.

Planul stabileşte o strategie de evaluare pentru perioada de implementare a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, având un caracter provizoriu, proporţional cu alocarea financiară. Acest plan multianual este indicativ, mai ales pentru anii următori ai perioadei de programare (datorită dificultăţilor evidente în prezentarea priorităţilor de evaluare cu mult timp înainte). Din acest motiv, un management eficient al procesului de evaluare este mai bine organizat în baza unui Plan Anual de Evaluare mai specific şi detaliat, care va servi ca program anual de lucru pentru Unităţile de Evaluare şi va fi coordonat cu implementarea Axei prioritare 1 a POAT. Planurile Anuale de Evaluare vor fi pregătite separat pentru POAT la începutul fiecărui an al perioadei de programare şi vor fi discutate la reuniunea de primavară a Comitetului de Monitorizare în vederea aprobării. În Planul Anual de Evaluare se vor prezenta detaliat evaluările pe care UCE intenţionează să le desfăşoare în anul respectiv, în timp ce Planul Multianual de Evaluare trebuie să fie un document de perspectivă, în sensul că va identifica din timp evaluările pe care UCE le va realiza în anii următorii.

Atât Planul Multianual de Evaluare, cât şi Planul Anual de Evaluare vor fi transmise spre aprobare Comitetului de Monitorizare (CM). Planul Multianual de Evaluare va fi modificat în conformitate cu actualizările Planurilor Anuale de Evaluare.

În conformitate cu dispozițiile articolelor 47-49 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, se vor organiza trei tipuri de evaluare a POAT:

-          o evaluare ex-ante

-          evaluări pe parcurs (pe perioada de implementare a programului operaţional)

-          o evaluare ex-post

Evaluarea ex-ante a POAT
file icon pdf Evaluarea ex-ante a POAT a fost realizată pentru toate programele operaționale de către un evaluator extern (un contractor unic) în perioada august - decembrie 2006 în cadrul proiectului PHARE 2004/016-772.04.03.01.06 “Evaluarea ex-ante”. Gestionarea contractului de evaluare ex-ante a fost asigurată de ACIS prin intermediul Unității Centrale de Evaluare în strânsă cooperare cu Autoritățile de Management și cu principalii actori implicați 

Evaluarea intermediară a POAT
file icon pdf Prima evaluare intermediară a POAT a avut loc în 2010, a doua fiind planificată pentru 2012. Scopul acestor evaluări constă în îmbunătățirea calității, eficacității și consistenței asistenței oferite, precum și a strategiei și implementării Programului Operațional Asistență Tehnică. Vor fi analizate problemele care apar pe parcursul implementării și vor fi propuse soluții specifice de îmbunătățire a funcționării sistemului. În 2010 evaluarea a fost orientată în principal pe progresul Programului Operațional realizat până la sfârșitul anului 2008, analizând aspecte referitoare la propunerile de proiecte pregătite, etc. Evaluarea din 2012 va examina implementarea Programului Operațional și se va axa pe o analiză detaliată a Programului Operațional din punctul de vedere al criteriilor tradiționale de eficacitate, eficiență, relevanță, impact și sustenabilitate. Această evaluare va fi orientată către următoarea perioadă de programare în vederea identificării priorităților de finanțare pe baza experiențelor acumulate pe parcursul implementării Programului Operațional. 

Evaluarea ad-hoc a POAT
În mod particular, o axă prioritară sau domeniu de intervenție va fi supus evaluărilor ad-hoc, care vor trata aspecte de management sau de implementare atunci când:

-          datele obținute din monitorizare evidențiază probleme în implementare cum ar fi performanță slabă în atingerea țintelor stabilite pentru indicatorii de performanță;

-          este făcută o propunere de revizuire a POAT;

Comitetul de Monitorizare solicită o evaluare.


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...