Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Evaluarea PO DCA 2007-2013

file icon pdf Planul multianual de evaluare 2007-2013 (versiune revizuită în iunie 2012) al PODCA a fost elaborat de către Unitatea de evaluare din cadrul Direcției pentru Dezvoltarea Capacității Administrative din Ministerul Administrației și Internelor fiind un instrument de management pentru monitorizarea și implementarea PODCA și este inclus ca anexă a planului de evaluare a CSNR.

Planul multianual de evaluare cuprinde o strategie de evaluare pentru perioada de implementare a PODCA, în mod proporțional cu alocarea financiară, acest plan fiind orientativ, mai ales pentru ultimii ani ai perioadei de programare.

Planul anual de evaluare detaliază activitățile de evaluare pe care AM PODCA intenționează să le deruleze pe parcursul anului respectiv, în timp ce Planul multianual de evaluare este un document de planificare, în sensul că identifică în prealabil evaluările pe care AM PODCA intenționează să le deruleze în anii următori.

Unitatea de evaluare a AM PODCA raportează Comitetului de Monitorizare stadiul de implementare atât a planului anual, cât și a planului multianual de evaluare, cel puțin o dată pe an.

În perioada de programare 2007-2013 sunt prevăzute evaluări ex-ante, intermediare și ad-hoc.

file icon pdf Planul multianual de evaluare 2007-2013 (Versiune revizuită în iunie 2010)

Evaluarea ex-ante
file icon pdf Evaluarea ex-ante a PODCA a fost efectuată în perioada august 2006 - ianuarie 2007. Procesul de evaluare ex-ante a adoptat o abordare interactivă, ceea ce a dus la luarea în considerare a recomandărilor inițiale primite de la evaluatori în finalizarea PODCA.

Evaluările intermediare
PODCA are planificate două evaluări intermediare în timpul procesului de implementare. file icon pdf Evaluarea intermediară 2010 deja realizată și evaluarea intermediară 2012. Evaluările intermediare vor sprijini procesul de management al PODCA prin analiza problemelor din implementare și identificarea soluțiilor specifice de îmbunătățire a sistemului.

Evaluările intermediare sunt efectuate extern, de evaluatori independenți.

Evaluările ad-hoc
Aborda probleme legate de implementare sau de management ale unei axe prioritare sau domeniu major de intervenție sau pot fi „tematice”, analizând o temă particulară care influențează PODCA.

Evaluările ad-hoc se efectuează extern, de către evaluatori independenți atunci când datele de monitorizare indică o îndepărtare de la obiectivele stabilite inițial pentru o axă prioritară sau domeniu major de intervenție (conform Ghidului Direcției Generale de Politică Regională), conform planului multianual de evaluare sau conform planului anual de evaluare a PO DCA sau când se înregistrează o cerere a Comitetului de Monitorizare sau a Grupului de lucru pentru evaluare.


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...