Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

file icon pdf Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) are un character orizontal pentru că asigură procesul de implementare a instrumentelor structurale în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor dintre Statele Membre şi Comisia Europeană, conform prevederilor din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune denumit Regulamentul General.

Obiectivul general

-          Sprijinul procesului de coordonare în vederea implementării şi absorbţiei eficace, eficiente şi transparente a instrumentelor structurale în România.

Obiective specifice:

-          Sprijin pentru coordonarea şi implementarea eficientă şi eficace a instrumentelor structurale în perioada 2007-2013 şi pregătirea următoarei perioade de programare 2004-2020.

-          Diseminarea sistematică la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la Instrumentele Structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru comunicare conform Strategiei Naţionale de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică a fost pregătit de Ministerul Finanţelor Publice în cooperare cu alte ministere în calitate de Autorităţi de Management pentru celelalte programe operaţionale. Obiectivele, axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie propuse sunt de natură orizontală şi au fost delimitate de restul programelor operaţionale pe baza principiilor de complementaritate, subsidiaritate şi coerenţă logică, cu o atenţie sporită acordată liniilor directoare care fundamentează sistemul de implementare a instrumentelor structurale.

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...