Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Documentul Cadru de Implementare PODCA

file icon pdf Documentul Cadru de Implementare (DCI) al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 (noiembrie 2011) (V5), a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR).

Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea, în acele state membre unde performanţa socio-economică şi buna guvernare constituie câteva din principalele provocări ale perioadei de programare 2007-2013 . Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un set de schimbări structurale şi de proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite.

Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai bune legislaţii, precum şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de politici publice în scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea capacităţii administrative poate avea o contribuţie directă la atingerea acestor obiective.

Instituţiile publice pot contribui la programele de dezvoltare socio-economică prin exercitarea următoarelor funcţii:

-          îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii, reglementări şi mecanisme de feed-back);

-          asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei;

-          îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model standardizat pentru măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă;

-          asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative);

-          îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică;

-          asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;

-          creşterea numărului de funcţionari publici cu calificare profesională în managementul resurselor umane, finanţe, economie şi drept. 

Luând în considerare analiza situaţiei curente şi analiza SWOT a administraţiei publice din România, guvernul a identificat următoarele arii prioritare în care intervenţiile PO DCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adăugată:

-          consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională în cadrul administraţiei publice româneşti;

-       îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice, cu accentul pus pe continuarea procesului de descentralizare.


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...