Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Știri / comunicate de presă

Anunț publicare ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

logo MFE 200

Având în vedere încheierea celei de-a doua runde de consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 2.2.1- “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, desfăşurate în perioada 24 iulie – 07 august 2015, şi finalizarea ghidului pentru beneficiarii privaţi, Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Competitivitate (DG PC) anunţă lansarea oficială a apelului de proiecte pentru acţiunea 2.2.1.
Apelul de proiecte se va desfăşura prin depunerea continuă a cererilor de finanţare, începând cu 01 octombrie 2015 şi până la data de 23 decembrie 2015.
Ghidul solicitantului este disponibil pe pagina www.fonduri-ue.ro, secţiunea „POS CCE” şi pe pagina fonduri.mcsi.ro, secţiunea „Ghidul Solicitantului – apeluri deschise”.

 

Ministerul Fondurilor Europene - Unitatea de Comunicare
Tel: 0372 838 757
E-mail: 

 

 

 

 

Anunț privind selecția membrilor Comitetului de Monitorizare POIM 2014 - 2020

ap-2014-2020.1

Procedura de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia publicată pe pagina de web a Ministerului Fondurilor Europene în data de 28.07.2015, împreună cu anunțul de intenție. Trebuie subliniat faptul că termenul iniţial pentru depunerea formularului de intenție a fost prelungit până la data de 7 august 2015 pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de participanţi să se înscrie în procesul de selecţie. 

Structura celor 11 membri alți parteneri este de asemenea stabilită prin Metodologie, astfel încât fiecare candidatură a fost evaluată strict în corelare cu domeniul pentru care a fost formulată aplicația și în competiție doar cu celelalte candidaturi depuse pentru domeniul respectiv (7 domenii: 1.structuri asociative autorități locale; 2. asociații profesionale mediu, 3. asociații profesionale transport, 4. asociații profesionale energie, 5. ONG mediu, 6. camera de comerț, 7. instituție academică). 

Criteriile de selecție a partenerilor includ, alături de relevanța domeniului de activitate al organizației și de reprezentativitatea organizației, implicarea în structurile parteneriale aferente programelor 2007 – 2013, implicarea în procesul de programare 2014 – 2020 și implicarea în proiecte cofinanțate din fonduri europene pentru domeniile relevante ale POIM. 

Astfel, procedura de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare 2014-2020 s-a desfășurat în baza Metodologiei și a formularelor de intenție depuse de candidați și a datelor pe care aceștia le-au pus la dispoziție prin completarea formularelor. Trebuie însă menționat că au existat situații în care candidații au depus candidaturi pentru domenii pentru care nu îndeplineau criteriile de calificare sau au completat greșit formularul de intenție. Candidații declarați respinși pot contesta decizia de respingere, în aceasta situație fiind constituită o alta comisie - Comisia de Soluționare a Contestațiilor - care va evalua candidaturile respective și va acorda un punctaj nou fiecărui candidat, în baza criteriilor de evaluare. 

Mai mult, toți candidații declarați respinși în aceasta etapă au fost informați, prin scrisorile transmise de către Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la faptul că vor fi invitați în Grupurile Tehnice de Lucru pentru principalele sectoare finanțate prin POIM având în vedere că Metodologia CM POIM stabilește faptul că în aceste grupuri participă „ alte structuri care își manifestă interesul de a participa la lucrările POIM, dar care nu pot fi selectate ca urmare a numărului limitat de locuri. Grupurile Tehnice de Lucru se vor întruni cu două săptămâni înainte de fiecare reuniune a CM și vor avea câte un reprezentant care să prezinte punctul de vedere al grupului în Comitet.”

Citeşte mai mult...

COMUNICAT DE PRESĂ

logo MFE 200

Pentru o corectă și completă informare a opiniei publice şi a potenţialilor beneficiari ai Acţiunii 2.2.1- “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, Ministerul Fondurilor Europene doreşte să precizeze că observaţiile primite în perioada de consultare publică asupra ghidului solicitantului din partea factorilor interesaţi au avut un impact important asupra formei finale a ghidului.


Prin urmare, pentru asigurarea corectitudinii acestui document, inclusiv din punct de vedere al garantării unei şanse egale pentru toţi potenţialii beneficiari ai Acţiunii 2.2.1, forma finală a ghidului va fi publicată în data de 20.08.2015, iar depunerea proiectelor va începe cu data de 1 octombrie 2015.


Subliniem faptul că unul dintre obiectivele urmărite de MFE este finanţarea unui număr cât mai mare de proiecte prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Astfel, pentru a asigura transparenţa consultărilor cu publicul şi a procesului de elaborare a Ghidului solicitantului, MFE publică tabelul cu observaţiile primite de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din partea factorilor interesaţi asupra acestui document.

ANUNŢ - Dată lansare ghid Acţiunea 2.2.1 - POC

logo MFE 200

Având în vedere observaţiile şi comentariile primite în urma celei de-a doua runde de consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 2.2.1- “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, desfăşurate în perioada 24 iulie – 07 august 2015, care au condus la necesitatea actualizării prevederilor ghidului pentru beneficiarii privaţi, Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Competitivitate (DG PC) anunţă publicarea ghidului final în data de 20.08.2015, iar data de început pentru depunerea cererilor de finanţare este 1 octombrie 2015.

Citeşte mai mult...

Anunț privind lista prealabilă a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor Comitetului de Monitorizare (POIM) 2014 - 2020

ap-2014-2020.1


Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul obținut ca urmare a selecției membrilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Lista prealabila a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor CM POIM 2014-2020 este disponibilă file icon pdf aici
Candidații declarați respinși au dreptul de a contesta decizia de respingere în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a Listei prealabile a candidaților declarați admiși. Contestația se poate depune personal sau poate fi transmisă prin curier/poștă, numai la registratura MFE, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, București.

 

Citeşte mai mult...

Pagina 2 din 116

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...