Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

fseAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare” și Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 – DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Pentru CPP nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare” capitolul 4.3 Beneficiari (solicitanți și parteneri) eligibili – paragraful care conține lista partenerilor eligibili se modifică și va avea următorul cuprins:

“Pentru depunerea unei cereri de finanţare puteţi avea parteneri naţionali din următoarele categorii:

- Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
- ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;
- Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi
- Structuri/agenţii subordonate/co ordonate de MMFPSPV;
- Agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;
- Organizații sindicale și patronale;
- Secretariatul General al Guvernului;
- Institutul Național de Statistică;
- Institute de Cercetare”

Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanțare în CPP nr. 180 și nr. 185 se prelungeste până la data de 16.01.2015, ora 16.00.

Documente anexate:

Sursa: AM POSDRU