Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

POSDRU: Lansarea apelului de proiecte pentru CPP 185 „"Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii"” - DMI 6.2.

fseAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță lansarea cererii de propuneri de proiecte nr. 185 " Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii " finanțată din DMI 6.2.

Pentru această cerere de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil este Ministerul Muncii,Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a doua zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00, sau până la depunerea proiectului de către aplicant.

Document anexat:

- Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru CPP nr. 185 (PDF) 

Sursa: AM POSDRU