Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

POR: Suspendarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare în perioada 23-31.12.2014

regioAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007–2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis, în data de 15.12.2014, Instrucţiunea nr.123 privind  suspendarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, care prevede:

“Întreruperea parţială a activităţilor în cadrul POR 2007-2013 în perioada 23.12.2014-31.12.2014, în ceea ce priveşte verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii, evaluarea tehnică şi financiară, inclusiv efectuarea vizitelor la faţa locului din etapa precontractuală. De asemenea, în perioada amintită, nu se vor mai transmite documentaţiile de contractare spre verificare la AMPOR.
În plus, toate documentaţiile de contractare care nu se vor semna la nivelul MDRAP până la data de 22.12.2014 inclusiv, se vor revizui prin reconsiderarea perioadei de implementare la maxim 11 luni, dacă este cazul”

Document anexat:

Sursa: AM POR