Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

MDRAP: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2014 - 2020

mdrapAutoritatea Contractantă, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2014 - 2020 invită entităţile interesate să participe în cadrul prezentului apel de oferte intitulat “MODUL DE CONFORMARE CU CERINŢELE REGULAMENTELOR EUROPENE PRIVIND ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE LA NIVELUL GHIDULUI APLICANTULUI ŞI AL PROIECTELOR FINANŢATE PRIN PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIER UNGARIA – ROMÂNIA 2007 – 2013 ŞI ULTERIOR PRIN PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIER ROMÂNIA – UNGARIA 2014 – 2020”.

Termenul limită de depunere a ofertelor prin licitaţie online este data de 06.01.2015, ora 15.00.

Detalii suplimentare se regasesc pe www.e-licitatie.ro, numărul invitaţiei de participare din SEAP este 368304 din 08.12.2014.

Document anexat:

Sursa: MDRAP