Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

ADR Vest: Oportunitățile de finanțare pentru cercetare și inovare în perioada 2014 – 2020 vor fi prezentate la Târgul Regional de Inovare de la Arad

adr-vestÎn data de 12 noiembrie 2014, la Expo Arad, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare si Transfer Tehnologic organizează cea de-a doua ediție a Târgului Regional de Inovare - această cea de-a doua ediție fiind dedicată eco-inovării (produsele, serviciile sau tehnologiile eco-inovative fiind cele care își găsesc aplicare concretă în susținerea dezvoltării sustenabile prin reducerea impactului asupra mediului sau prin folosirea eficientă a resurselor).

Temele care vor fi aduse în discuție în cadrul acestei ediții vizează Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest – care va fi lansată în cadrul târgului - și oportunităţile de finanțare pentru cercetare și inovare în Regiunea Vest cu fonduri nerambursabile în perioada 2014 – 2020.

Astfel, în cadrul târgului va fi organizată o sesiune de prezentare a oportunităţilor de finanţare pentru activități de cercetare și inovare prin programul Horizon 2020 (Orizont 2020), precum şi un atelier dedicat identificării de proiecte regionale strategice în aceste domenii de interes pentru Regiunea Vest.

Programul Horizon 2020 (a cărui descriere detaliată poate fi accesată pe pagina web a Comisiei Europene la adresa www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020) va fi prezentat în cadrul Târgului Regional de Inovare de către Directorul Directoratului General al Comisiei Europene pentru Întreprinderi și Industrie – domnul Sven SCHADE – iar domnul Charles de MONCHY, consultant în management strategic și schimbare organizațională, va facilita discuțiile din cadrul atelierului de proiecte regionale strategice.

Horizon 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al Uniunii Europene cu o alocare totală de aproximativ 80 de miliarde de euro. Pornind de la idea că puterea constă în cunoaștere iar investițiile în cunoaștere sunt investiții în viitor, programul Horizon 2020 vizează realizarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă prin susţinerea cercetării și facilitarea colaborării dintre sectorul public și cel privat în vederea intensificării proceselor de inovare. Domeniile vizate de program sunt diverse – de la biotehnologii, tehnologia informației și comunicațiilor, eficienţă energetică, transport sustenabil şi dezvoltare durabilă până la creşterea capacităţii de cercetare-inovare prin dezvoltarea infrastructurilor de cercetare și cooperare internațională sau creşterea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii prin inovare.

Beneficiarii de finanțare nerambursabilă vizaţi de programul Horizon 2020 sunt entităţi de cercetare, universități, asociații sau companii private, autorităţi publice precum şi cercetători individuali. Finanțarea va fi acordată pentru:

- proiecte prin care se dezvoltă noi cunoștințe sau tehnologii,
- proiecte prin care se realizează produse sau servicii noi sau ameliorate (sprijin oferit pentru prototipuri, demonstrații, proiecte-pilot, validări la scară largă),
- proiecte dedicate dezvoltării şi armonizării proiectelor, programelor și politicilor de cercetare și inovare,
- proiecte ce vizează formarea cercetătorilor și schimburi de personal și
- proiecte care să dezvolte potențialul de creștere al întreprinderilor mici și mijlocii prin realizarea de studii de fezabilitate, testări, dezvoltarea de aplicații.

Cei trei piloni majori ai programului Horizon 2020 (Excelență în știință, Poziția de lider în sectorul industrial și Provocările societale) prezintă un interes deosebit pentru mediul privat și cel public din Regiunea Vest. Pentru cei trei piloni, Comisia Europeană a alocat o sumă de aproximativ 71,1 miliarde euro. În acest context, atelierul de proiecte regionale strategice ce va avea loc în cadrul Târgului Regional de Inovare va fi organizat sub forma unei sesiuni interactive prin care vor fi evidenţiate idei de proiecte strategice pentru Regiunea Vest care să fie implementate cu sprijin financiar nerambursabil prin programul Horizon 2020.

***

Târgul Regional de Inovare va facilita realizarea de schimburi de informații între participanți și reprezentanți ai Comisiei Europene, ai administrației publice centrale și locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar, organizaţii de cercetare, precum și alți actori cheie din domeniul inovării. De asemenea, participanții vor putea identifica potențiali colaboratori, competențe noi și soluții inovative cu potențial semnificativ de finanțare.

Participarea în cadrul târgului (inclusiv în cadrul sesiunilor de prezentare și a atelierului de proiecte regionale strategice) va fi gratuită, pe baza transmiterii formularului de înregistrare ce poate fi descărcat de pe pagina web a Asociației Tehimpuls..

Sursa: ADR Vest