Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

POSDRU: Lansarea apelului de proiecte pentru CPP 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică”

fseMinisterul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lansează Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică”, finanţată din DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.

AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicarii în Monitorul Oficial și data închiderii sistemului informatic.

Document anexat:

Sursa: AM POSDRU